7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 44. ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA ("Narodne novine", broj 41/1990.) - predlagatelj Odbor za zakonodavstvo

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
08.02.2013.

Rasprava je zaključena 6. veljače 2013.
Na 7. sjednici 8. veljače 2013. donesena je Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja (114 glasova "za", 2 "suzdržana").