6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI U AFGANISTANU (ISAF) - predlagatelj Vlada RH

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2008.
Odluka je donesena na 5. sjednici, 15. srpnja 2008. (123 glasa "za", 1 "protiv", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: