9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
27.10.2017.

Rasprava je zaključena 27. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 27. listopada 2017. (81 glas "za", 4 "protiv", 4 "suzdržana").