6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORIMA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123

Datum zaključenja rasprave:
Dana 15. srpnja 2008., na prijedlog predlagatelja, Prijedlog zakona upućen je u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 10. srpnja 2008.
Dana 15. srpnja 2008., na 5. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (118 glasova "za", 1 "protiv, 11 "suzdržanih").

Vezane informacije: