5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 645

Rasprava je zaključena 22. ožujka 2007.
Na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (79 glasova "za", 12 "protiv", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: