5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA, prvo čitanje, P. Z. br. 740

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2007.
Na 26. sjednici, 13. srpnja 2007. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (94 glasa "za", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: