6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA (ADN), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 236

Datum zaključenja rasprave:
Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 91 glas "za").
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (103 glasa "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: