5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KYOTSKOG PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINJENIH NARODA O PROMJENI KLIME, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 667

Rasprava je zaključena 27. travnja 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 27. travnja 2007. (97 glasova "za", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: