6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 214

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008.
Dana 15. prosinca 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (75 glasova "za", 30 "protiv").

Vezane informacije: