7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za ravnopravnost spolova

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a posebice:
– poticanje potpisivanja međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova i praćenje primjene tih dokumenata
– sudjelovanje u izradi, provedbi i analizi ostvarenja Nacionalne politike za ostvarenje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj
– suradnju i utvrđivanje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova
– predlaganje programa mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu
– poticanje ravnomjerne spolne zastupljenosti u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora
– utvrđivanje prijedloga zakona i drugih akata o ravnopravnosti spolova
– uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i drugo.

Članstvo

Imenovani članovi

Tajana Broz, iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava
dr. sc. Ivana Radačić, iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava
Silvija Dološić, iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.