Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Izvješću o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2006. godinu

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na 91. sjednici održanoj 22. ožujka 2007.,  raspravljao je o Izvješću o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2006. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. ožujka 2007. godine.

Članovi Odbora upoznati su s temeljnim zadaćama Plana za 2006. godinu, te njegovim ostvarenjem kao i utrošenim financijskim sredstvima. Predstavnik predlagatelja navodi da je ovim Planom razminiranje obuhvatilo 12 od 21 županije.  Nadalje navodi da  humanitarno razminiranje predstavlja ostvarenje od 91,8% u odnosu na Plan. Također, napominje da je financiranje razminiranja hrvatskog državnog prostora bilo obuhvaćeno sredstvima iz Državnog proračuna, sredstvima sa pozicija donacija, i sredstvima pravnih osoba i tijela državne uprave i lokalne samouprave, te da je ukupno utrošeno 86,5% planiranih sredstava.

Odbor je podržao iznijelo stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske, te ocjenjuje da je Izvješćem  u cijelosti obuhvaćena provedba Plana humanitarnog razminiranja za 2006. god. Stoga je Odbor  nakon provedene rasprave jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti prihvaćanje

Izvješća o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2006. godinu

u tekstu kako je predložen od predlagatelja.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Ivana Jarnjaka.

PREDSJEDNIK
Ivan Jarnjak