1. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 1., KONSTITUIRAJUĆE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

 

 

održane 22., 23., 28., 29., 30. i 31. srpnja 2020. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, srpanj 2020.

HRVATSKI SABOR
 

Zapisnik

prve, konstituirajuće sjednice održane 22., 23., 28., 29., 30. i 31. srpnja 2020. godine.
 

Prvu, konstituirajuću sjednicu, 22. srpnja 2020. godine u 10.02. sati, sukladno članku 4. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, otvorio je predsjednik Sabora iz 9. saziva Gordan Jandroković.

Na početku sjednice predsjedatelj je čestitao izabranim zastupnicama i zastupnicima na izboru u Hrvatski sabor te pozdravio prisutne uzvanike.

Predsjedatelj je informirao zastupnike da je na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1., te članaka 5., 6. i 80. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji su održani 5. srpnja 2020. Izbori na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske održani su 4. i 5. srpnja 2020.

Državno izborno povjerenstvo 16. srpnja 2020., objavilo je službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Predsjednik Republike Hrvatske, na temelju članka 98. stavka 1. podstavka 1., a u svezi s odredbama članka 73. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 5. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, sazvao je Hrvatski sabor na prvo zasjedanje.

Predsjedatelj sjednicom izvijestio je zastupnike da je prema Izvješću Državnog izbornog povjerenstva od 16. srpnja 2020. u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik i zastupnica.

Da bi Hrvatski sabor bio konstituiran, sukladno članku 74. Ustava Republike Hrvatske i članku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, uz nazočnost većine zastupnika potrebno je pristupiti izboru predsjednika Hrvatskog sabora.


IZBOR PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA

Člankom 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora utvrđeno je da pravo podnošenja prijedloga na konstituirajućoj sjednici za izbor predsjednika Sabora ima najmanje jedna trećina zastupnika.

Za izbor predsjednika Hrvatskoga sabora podnesen je jedan prijedlog. Na temelju članka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora predložen je zastupnik Gordan Jandroković.

U ime predlagatelja zastupnik Branko Bačić obrazložio je Prijedlog za izbor predsjednika Hrvatskoga sabora.

Prije glasovanja predsjedatelj je izvijestio zastupnike da je na konstituirajućoj sjednici nazočno 150 zastupnica i zastupnika.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., većinom glasova /143 „za“, 1 „suzdržan“/  izabrao zastupnika Gordana Jandrokovića za predsjednika Hrvatskoga sabora, kojemu je to drugi predsjednički mandat.

Izborom predsjednika Hrvatskoga sabora, konstituiran je 10. saziv Hrvatskoga sabora.

Izvođenjem himne „Lijepa naša domovino“ odana je počast domovini.

Minutom šutnje odana je počast prvom predsjedniku Republike Hrvatske Franji Tuđmanu, svim preminulim zastupnicima iz prošlih saziva, svim hrvatskim braniteljima i svima koji su svoj život dali za domovinu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković obratio se zastupnicima prigodnim govorom i zahvalio na iskazanom povjerenju.

 


UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković predložio je sljedeći

DNEVNI RED

1.         IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

2.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PROVEDENIM IZBORIMA

3.         DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA

4.         IZBOR POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOG SABORA

5.         PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA TAJNIKA HRVATSKOG SABORA I TAJNIKA PLENARNE SJEDNICE

6.         IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA
- Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
- Odbora za zakonodavstvo;
- Odbora za europske poslove;
- Odbora za financije i državni proračun;
- Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo;
- Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove.

Prijedlog dnevnog reda i predloženi akti zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.

 

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

 

1.         IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

Članak 5. Poslovnika utvrđuje da prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članove Mandatno-imunitetnog povjerenstva ima pravo podnijeti jedna trećina izabranih zastupnika.

Člankom 117. Poslovnika utvrđeno je da Povjerenstvo, osim predsjednika i potpredsjednika ima i sedam članova.

Sukladno međustranačkom dogovoru podnesen je prijedlog kojim se za predsjednika predlaže Robert Jankovics, za potpredsjednicu Barbara Antolić Vupora, a za članove Tomislav Klarić, Nikolina Baradić, Ivan Radić, Ivan Celjak, Romana Nikolić, Zlatko Hasanbegović i Ante Kujundžić.

Rasprava je zaključena 22. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., jednoglasno /148 „za“/ u Mandatno-imunitetno povjerenstvo izabrao: za predsjednika Roberta Jankovicsa, za potpredsjednicu Barbaru Antolić Vupora, a za članove Tomislava Klarića, Nikolinu Baradić, Ivana Radića, Ivana Celjaka, Romanu Nikolić, Zlatka Hasanbegovića i Antu Kujundžića.

2.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PROVEDENIM IZBORIMA

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva zastupnik Robert Jankovics podnio je Izvješće.

Rasprava je zaključena 22. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., jednoglasno /149 „za“/  donio


ZAKLJUČAK

 

Prihvaća se Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor.

 

i


ODLUKU
 

22. srpnja 2020. godine počinju mirovanja zastupničkog mandata i prestanak zastupničkog mandata izabranim zastupnicima te s tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika kako je predloženo u Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva.
 

 

3.         DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA

Sukladno članku 7. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjednik je pročitao tekst prisege, a nakon toga su zastupnici, koje je poimence prozivao, izgovarali „prisežem“.

4.         IZBOR POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA

Sukladno međustranačkom dogovoru 10. saziv Hrvatskog sabora imat će pet potpredsjednika.

Člankom 32. Poslovnika ako se bira pet potpredsjednika, tri potpredsjednika se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine.

Sukladno s navedenim člankom Poslovnika za potpredsjednike Hrvatskog sabora iz redova parlamentarne većine predloženi su Željko Reiner, Ante Sanader i Furio Radin, a iz redova parlamentarne manjine za potpredsjednike Hrvatskog sabora predloženi su Rajko Ostojić i Miroslav Škoro.

Rasprava je zaključena 22. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., većinom glasova /136 „za“, 1 „suzdržan“/, za potpredsjednika izabrao zastupnika Željka Reinera.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., većinom glasova /134 „za“, 1 „suzdržan“/, za potpredsjednika izabrao zastupnika Antu Sanadera.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., jednoglasno /135 „za“/, za potpredsjednika izabrao zastupnika Furija Radina.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., jednoglasno /143 „za“/, za potpredsjednika izabrao zastupnika Rajka Ostojića.

Prije glasovanja o sljedećem Prijedlogu stanku je zatražio zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., većinom glasova /110 „za“, 1 „protiv“, 2 „suzdržana“/, za potpredsjednika izabrao zastupnika Miroslava Škoru.

5.         PRIJEDLOG ODLUKE O  RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA I TAJNIKA PLENARNE SJEDNICE

Prijedlog odluke dostavljen je u skladu s člankom 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava je zaključena 22. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., jednoglasno /140 „za“/, razriješio dužnosti zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika plenarne sjednice Ivana Bukaricu.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., jednoglasno /141 „za“/, imenovao na dužnost zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika plenarne sjednice Ivana Bukaricu.

6.         IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA

- Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav;

- Odbora za zakonodavstvo;

- Odbora za europske poslove;

- Odbora za financije i državni proračun;

- Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo;

- Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove.

Prijedlozi za navedene odbore podneseni su sukladno međustranačkom dogovoru.

Rasprava je zaključena 22. srpnja 2020.

Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020., jednoglasno /138 „za“/ izabrao radna tijela Hrvatskoga sabora kako su predložena.

U Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Dražen Bošnjaković, za potpredsjednicu Vesna Nađ, a za članove Branko Bačić, Ivan Celjak, Krunoslav Katičić, Marija Jelkovac, Milorad Pupovac, Damir Habijan, Peđa Grbin, Arsen Bauk, Miroslav Škoro, Božo Petrov i Katarina Peović.

U Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Marija Jelkovac, za potpredsjednicu Katarina Peović, a za članove Dražen Bošnjaković, Damir Habijan, Ivan Celjak, Ljubica Lukačić, Anita Pocrnić-Radošević, Ljubica Maksimčuk, Vesna Nađ, Romana Nikolić, Anka Mrak-Taritaš, Ružica Vukovac i Nikola Grmoja.

U Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Domagoj Hajduković, za potpredsjednika Domagoj Ivan Milošević, a za članove Davor Ivo Stier, Gari Cappelli, Marijana Balić, Ivan Ćelić, Marijana Petir, Danica Baričević, Marko Pavić, Krešimir Ačkar, Erik Fabijanić, Sabina Glasovac, Matko Kuzmanić, Stephen Nikola Bartulica i Zvonimir Troskot.

U Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Grozdana Perić, za potpredsjednika Boris Lalovac, a za članove Anton Kliman, Branka Juričev-Martinčev, Marin Mandarić, Domagoj Ivan Milošević, Robert Jankovics, Žarko Tušek, Branko Grčić, Martina Grman Kizivat, Vesna Vučemilović, Zvonimir Troskot i Damir Bakić.

U Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Predrag Štromar, za potpredsjednika Vinko Grgić, a za članove Branko Bačić, Tomislav Klarić, Pero Ćosić, Nevenko Barbarić, Siniša Jenkač, Miro Totgergeli, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Penava, Tomislav Tomašević i Marija Selak Raspudić.

U Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Nada Murganić, za potpredsjednika Silvano Hrelja, a za članove Miro Totgergeli, Anđelko Stričak, Darko Sobota, Rade Šimičević, Mario Kapulica, Krunoslav Katičić, Arsen Bauk, Nikša Vukas, Mirela Ahmetović, Ružica Vukovac i Ante Kujundžić.

Dana 23. srpnja 2020., sukladno međustranačkom dogovoru, za potpredsjednika Odbora za europske poslove predložen je i izabran zastupnik Bojan Glavašević /jednoglasno, 118 glasova „za“/.

 

 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
 RADNOG DIJELA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

 

Dana 22. srpnja 2020., sukladno članku 13. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković dopunio je dnevni red radnog dijela konstituirajuće sjednice sljedećom točkom:

 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1 - predlagatelji: 72 zastupnika u Hrvatskom saboru /članak 205. Poslovnika/.


Dana 23. srpnja 2020. dnevni red radnog dijela prve sjednice dopunjen je točkama:

1.         PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I GLASOVANJE O POVJERENJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

2.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA.


Dana 28. srpnja 2020.  dnevni red radnog dijela prve sjednice dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 2

2.         IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA HRVATSKOG PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE (1. SIJEČNJA 2020. – 30. LIPNJA 2020.)

3.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOGA VIJEĆA ODRŽANOM OD 17. DO 21. SRPNJA 2020.

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA ODGOVOR NA KRIZU I PODRŠKU OPORAVKU, drugo čitanje, P.Z. br. 3

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA, drugo čitanje, P.Z. br. 4

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE ZA PROJEKT LD 2056 (2020) – PODRŠKA MJERAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, POVEZANIH S PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19 – INSTRUMENT FINANCIRANJA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 5

7.         PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU ”SEA GUARDIAN” U SREDOZEMLJU

8.         IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U RADNOM DIJELU KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

UTVRĐEN JE SLJEDEĆI


DNEVNI RED

 

 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1 - predlagatelji: 72 zastupnika u Hrvatskom saboru

 

2.         PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I GLASOVANJE O POVJERENJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

 

3.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA  

 

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 2

 

5.         IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

 

6.         IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA HRVATSKOG PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE (1. SIJEČNJA 2020. – 30. LIPNJA 2020.)

 

7.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOGA VIJEĆA ODRŽANOM OD 17. DO 21. SRPNJA 2020.

 

8.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA ODGOVOR NA KRIZU I PODRŠKU OPORAVKU, drugo čitanje, P.Z. br. 3

 

9.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA, drugo čitanje, P.Z. br. 4

 

10.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE ZA PROJEKT LD 2056 (2020) – PODRŠKA MJERAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, POVEZANIH S PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19 – INSTRUMENT FINANCIRANJA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 5

 

11.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU ”SEA GUARDIAN” U SREDOZEMLJU.


 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1 - predlagatelji: 72 zastupnika u Hrvatskom saboru

Predlagatelji akta su 72 zastupnika u Hrvatskom saboru.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja zastupnik Branko Bačić dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin, Dario Zurovec, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Sandra Benčić, Domagoj Hajduković, Tomislav Tomašević, Željko Sačić, Nada Murganić, Hrvoje Zekanović, Marijana Petir, Miro Bulj, Dalija Orešković i Miroslav Škoro.    

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, Miro Bulj, Davor Ivo Stier, Josip Borić, Sabina Glasovac, Željko Reiner, Peđa Grbin, Miro Totgergeli, Dario Zurovec, Željko Sačić, Tomislav Klarić, Nada Murganić, Anđelko Stričak, Ivan Ćelić, Ivana Posavec Krivec, Arsen Bauk, Ante Kujundžić, Domagoj Hajduković, Sandra Benčić, Tomislav Tomašević, Zvonimir Troskot, Vesna Vučemilović, Marija Jelkovac, Marijana Petir, Vesna Bedeković, Ljubica Lukačić, Grozdana Perić, Rade Šimičević, Hrvoje Zekanović, Ivan Penava, Ružica Vukovac, Josip Đakić, Miroslav Škoro i Josip Salapić.   

Rasprava je zaključena 22. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 22. srpnja 2020. većinom glasova /85 „za“, 30 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o  ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

2.         PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I GLASOVANJE O POVJERENJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i Građansko-liberalnog saveza, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Predsjednik Hrvatskog sabora uvodno je podsjetio na ustavni položaj i odgovornost Vlade Republike Hrvatske. Prema Ustavu Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast i odgovorna je Hrvatskome saboru.

Predsjednik Republike Hrvatske na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika.

Prema članku 110. Ustava Republike Hrvatske, članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade. Odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskome saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović povjerio je mandat za sastav Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću.

Mandatar, Andrej Plenković, uz zahtjev za glasovanje o povjerenju, dostavio je Program Vlade i životopise predloženih kandidata za članove Vlade.

Andrej Plenković izložio je Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. i predstavio članove buduće Vlade Republike Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Zekanović i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vladimir Bilek i Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Milan Vrkljan i Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Tomislav Tomašević, Katarina Peović, Josip Salapić, Sandra Benčić, Damir Bakić, Rada Borić, Vilim Matula, Bojan Glavašević, Peđa Grbin, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Marin Miletić, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Ante Kujundžić, Zvonimir Troskot, Domagoj Hajduković, Karolina Vidović Krišto, Dario Zurovec, Vesna Nađ, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Ivan Ćelić, Erik Fabijanić, Željko Pavić, Zvane Brumnić, Stephen Nikola Bartulica, Davor Ivo Stier, Josip Borić, Mišel Jakšić, Mirela Ahmetović, Arsen Bauk, Rade Šimičević, Andreja Marić, Sabina Glasovac, Romana Nikolić, Damir Habijan, Ružica Vukovac, Radoje Vidović, u završnoj raspravi Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i mandatar Andrej Plenković.      

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Davor Ivo Stier, Nino  Raspudić, Marija Selak Raspudić, Peđa Grbin, Anka Mrak-Taritaš, Zvonimir Troskot, Ljubica Lukačić, Miro Bulj, Ante Kujundžić, Marijan Pavliček, Marin Miletić, Branko Grčić, Nikola Grmoja, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Ivan Ćelić, Marijana Puljak, Sabina Glasovac, Katarina Peović, Tomislav Tomašević, Karolina Vidović Krišto, Ante Sanader, Matko Kuzmanić, Vesna Vučemilović, Mirela Ahmetović, Josip Salapić, Arsen Bauk, Rajko Ostojić, Ivana Posavec Krivec, Sandra Benčić, Stephen Nikola Bartulica, Stipo Mlinarić, Silvano Hrelja, Tulio Demetlika, Anđelko Stričak, Erik Fabijanić, Milan Vrkljan, Ante Bačić, Damir Bakić, Marko Pavić, Vesna Nađ, Ružica Vukovac, Romana Nikolić, Barbara Antolić Vupora, Željko Sačić, Dario Hrebak, Miroslav Škoro, Grozdana Perić, Zvane Brumnić, Miroslav Tuđman, Josip Borić, Davor Dretar, Mišel Jakšić, Rajko Ostojić, Boška Ban Vlahek, Josip Đakić, Andreja Marić, Branko Bačić, Martina Grman Kizivat, Damir Habijan, Dalija Orešković i Božo Petrov.  

Sukladno članku 110. stavku 3. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da Vlada stupa na dužnost kada joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru.

Člankom 119. stavkom 3. Poslovnika utvrđeno je da se glasuje o povjerenju Vladi u cjelini.

Hrvatski sabor je, 23. srpnja 2020. većinom glasova /76 „za“,  59 „protiv“/ iskazao povjerenje Vladi Republike Hrvatske u sastavu:

 • mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske
 • Tomo Medved, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja
 • dr. sc. Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova
 • dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija
 • Boris Milošević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
 • Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture
 • Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • dr. sc. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova
 • dr. sc. Mario Banožić, ministar obrane
 • dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave
 • mr. sc. Marija Vučković, ministrica poljoprivrede
 • Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja
 • dr. sc. Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta
 • Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • dr. sc. Vili Beroš, ministar zdravstva 
 • dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija
 • dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja.

 

PRISEGA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon glasovanja o iskazivanju povjerenja predsjedniku i članovima Vlade, predsjednik i članovi Vlade, osim ministra pravosuđa i uprave dr. sc. Ivana Malenice, dali su svečanu prisegu.

Sukladno članku 120. Poslovnika Hrvatskoga sabora prisega se daje na način da predsjednik Sabora pročita tekst prisege, a nakon toga predsjednik i članovi Vlade pojedinačno ustaju i izgovaraju „prisežem“.
 

3.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

3.1.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA BORISA MILOŠEVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA ANJE ŠIMPRAGE

3.2.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE NATAŠE TRAMIŠAK I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE GORANA IVANOVIĆA

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješća.

Rasprava je zaključena 23. srpnja 2020.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA BORISA MILOŠEVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA ANJE ŠIMPRAGE

Hrvatski sabor je, 23. srpnja 2020., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /114 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

ODLUKU

o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika

Dana, 23. srpnja 2020. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Borisa Miloševića.

Zastupničku dužnost dana 23. srpnja 2020. godine započela je obnašati zamjenica zastupnika Anja Šimpraga.


IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE NATAŠE TRAMIŠAK I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE GORANA IVANOVIĆA

Hrvatski sabor je, 23. srpnja 2020., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /114 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

ODLUKU

o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice

Dana, 23. srpnja 2020. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Nataše Tramišak.

Zastupničku dužnost dana 23. srpnja 2020. godine započeo je obnašati zamjenik zastupnice Goran Ivanović.

PRISEGE

Dana 23. srpnja 2020., zastupnici Anja Šimpraga i Goran Ivanović dali su prisegu.
 

3.3.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA JOSIPA SALAPIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MAJE GRBA-BUJEVIĆ

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 30. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., jednoglasno /132 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću

ODLUKU

o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.

Dana, 30. srpnja 2020. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Josipa Salapića.

Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započela je obnašati zamjenica zastupnika Maja Grba-Bujević, dana 30. srpnja 2020. godine.

PRISEGA

Dana 31. srpnja 2020. zastupnica Maja Grba-Bujević dala je prisegu.

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 2

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Predstavnici predlagatelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, dodatno su obrazložili Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović i Željko Sačić u ime Kluba Hrvatskih suverenista, Tomislav Tomašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Domagoj Ivan Milošević, Milan Vrkljan, Vinko Grgić, Miroslav Škoro, Mirela Ahmetović, Zvonimir Troskot, Stephen Nikola Bartulica, Peđa Grbin, Nino Raspudić, Vesna Vučemilović, Zvane Brumnić, Karolina Vidović Krišto, Arsen Bauk, Sanja Radolović, Davor Dretar, Rajko Ostojić, Miro Bulj, Mišel Jakšić, Ivana Posavec Krivec, Ružica Vukovac, Vesna Nađ, Željko Pavić, Branko Bačić, Ivan Ćelić, Martina Grman Kizivat, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Sanja Udović, Dražen Barišić, Marko Pavić, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Damir Bakić, Vilim Matula, Sandra Benčić, Tomislav Tomašević, Katarina Peović, Josip Borić, Željko Sačić, Mario Kapulica, Rade Šimičević, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Pero Ćosić, Dario Zurovec, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a,Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija i Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Hrvoje Zekanović, Marija Selak Raspudić, Zvonimir Troskot, Davor Ivo Stier, Ivan Ćelić, Stephen Nikola Bartulica, Anka Mrak-Taritaš, Dragana Jeckov, Dario Zurovec, Tomislav Tomašević, Katarina Peović, Nikola Grmoja, Vesna Nađ, Vesna Bedeković, Rajko Ostojić, Sandra Benčić, Zvane Brumnić, Anđelko Stričak, Domagoj Ivan Milošević, Grozdana Perić, Marija Jelkovac, Ljubica Maksimčuk,  Željko Sačić, Milan Vrkljan, Vinko Grgić, Miroslav Škoro, Žarko Tušek, Mirela Ahmetović, Ante Kujundžić, Karolina Vidović Krišto, Romana Nikolić, Goran Ivanović, Nino Raspudić, Martina Grman Kizivat, Vesna Vučemilović, Marin Miletić, Arsen Bauk, Ružica Vukovac, Branko Grčić, Sanja Radolović, Ante Sanader, Miro Bulj, Dalija Orešković, Mišel Jakšić, Branko Bačić, Josip Borić, Marijana Petir, Erik Fabijanić, Martina Grman Kizivat, Sanja Udović, Domagoj Hajduković, Tomislav Klarić, Vilim Matula, Anton Kliman, Rada Borić, Krunoslav Katičić, Josip Đakić i Pero Ćosić.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba Hrvatskih suverenista i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 28. srpnja 2020.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., većinom glasova /105 „za“, 1 „protiv“, 28 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

5.         IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA       

5.1.      PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.

Rasprava je zaključena 29. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 29. srpnja 2020. jednoglasno /103 „za“/, donio

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za obranu Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Franko Vidović, za potpredsjednika Anđelko Stričak, a za članove Ante Bačić, Darko Klasić, Josip Đakić, Mladen Karlić, Ante Deur, dr. sc. Miroslav Tuđman, Rajko Ostojić, Vinko Grgić, Matko Kuzmanić i Željko Sačić.
 

5.2.      PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

5.3.      PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

5.4.      PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

5.5.      PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

5.6.      PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

5.7.      PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

5.8.      PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

5.9.      PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

5.10.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

5.11.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

5.12.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

5.13.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

5.14.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

5.15.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

5.16.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA

5.17.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

5.18.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

5.19.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

5.20.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

5.21.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

5.22.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

5.23.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

5.24.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

5.25.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA

5.26.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

5.27.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

5.28.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

5.29.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA

5.30.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

5.31.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE

5.32.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a

5.33.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (OESS)

5.34.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE

5.35.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA

5.36.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a

5.37.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI

5.38.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU DVA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI UNIJE ZA MEDITERAN

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.

Rasprava je zaključena 31. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /131 „za“/, donio sljedeće odluke:


ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA
ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora dr. sc. Katarina Peović.

Za člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora izabran je mr. sc. Tomislav Tomašević.
 

ODLUKU

O IZBORU ČLANA
ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora izabran je dr. sc. Damir Bakić.

                                                          

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA
ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Gari Cappelli, za potpredsjednicu Sanja Udović, za članove dr. sc. Ivan Ćelić, Davor Ivo Stier, mr. sc. Zdravka Bušić, akademik Željko Reiner, Domagoj Ivan Milošević, Marijana Balić, Ivana Posavec Krivec, Domagoj Hajduković, Arsen Bauk, Stephen Nikola Bartulica i Bojan Glavašević.

 

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Nikša Vukas, za potpredsjednika Mario Kapulica, za članove Ante Sanader, Dario Hrebak, Ivan Budalić, Anđelko Stričak, dr. sc. Miroslav Tuđman, Ermina Lekaj Prljaskaj, Franko Vidović, Mišel Jakšić, Željko Sačić, Miro Bulj i Miroslav Škoro.

 

ODLUKU

O IZBORU ČLANA
ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora izabran je Stipo Mlinarić.

 

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

Razriješeni su članovi Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora: dr. sc. Vesna Vučemilović, Branka Juričev-Martinčev i dr. sc. Damir Bakić.

Za članove Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora izabrani su: Marijana Puljak, Josip Begonja i Dario Zurovec.

 

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Žarko Tušek, za potpredsjednicu Anka Mrak-Taritaš, za članove Grozdana Perić, Danica Baričević, Domagoj Ivan Milošević, Damir Habijan, Tomislav Klarić, Branka Juričev-Martinčev, Zvane Brumnić, Željko Pavić, Zvonimir Troskot, dr. sc. Vesna Vučemilović i Dario Zurovec.

                                                          

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za turizam Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika dr. sc. Branko Grčić, za potpredsjednika Anton Kliman, za članove Jure Brkan, Danica Baričević, Branka Juričev-Martinčev, Mato Franković, Gari Cappelli, Josip Borić, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Boška Ban Vlahek, Željko Lenart, Katarina Nemet i Davor Dretar.
                         

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika dr. sc. Milorad Pupovac, za potpredsjednika dr. sc. Zlatko Hasanbegović, za članove Ljubomir Kolarek, dr. sc. Furio Radin, Vladimir Bilek, Robert Jankovics, Ermina Lekaj Prljaskaj, Veljko Kajtazi, Dragana Jeckov, Barbara Antolić Vupora, Boška Ban Vlahek, Domagoj Hajduković, Krešo Beljak, Katarina Nemet i Marin Miletić.

                         

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Mišel Jakšić, za potpredsjednika Krunoslav Katičić, za članove Marija Jelkovac, Dražen Bošnjaković, Damir Habijan, Ljubica Lukačić, Ermina Lekaj Prljaskaj, Ivan Celjak, Peđa Grbin, Vesna Nađ, Nikola Grmoja, Ružica Vukovac i Sandra Benčić.


ODLUKU

 O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Davorko Vidović, za potpredsjednika Darko Sobota, za članove Nada Murganić, Nikolina Baradić, Mladen Karlić, Ljubica Lukačić, Anita Pocrnić-Radošević, Maja Grba-Bujević, Erik Fabijanić, Martina Vlašić Iljkić, Silvano Hrelja, Ante Prkačin i dr. sc. Katarina Peović.       
                         

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA
ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Renata Sabljar-Dračevac, za potpredsjednicu Maja Grba-Bujević, za članove Darko Klasić, dr. sc. Ivan Ćelić, Ivan Kirin, Mladen Karlić, Ljubica Lukačić, Hrvoje Šimić, Andreja Marić, Davorko Vidović, Silvano Hrelja, Marijan Pavliček i Milan Vrkljan.
 

ODLUKU

 O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Karolina Vidović Krišto, za potpredsjednika Ante Bačić, za članove Dragana Jeckov, Nada Murganić, Vinko Zulim, dr. sc. Vesna Bedeković, Ivan Budalić, Ante Deur, Irena Šimunić, Andreja Marić, Romana Nikolić, Marko Milanović Litre i mr. sc. Rada Borić.                                                 

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za  Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu mr. sc. Zdravka Bušić, za potpredsjednika dr. sc. Nino Raspudić, za članove Nevenko Barbarić, Radoje Vidović, dr. sc. Goran Dodig, Ante Deur, Ljubica Maksimčuk, Ankica Zmaić, Ivana Posavec Krivec, Marina Opačak Bilić, Marijan Pavliček, Dalija Orešković i Milan Vrkljan.
                       

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za  ratne veterane Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Josip Đakić, za potpredsjednika Miro Bulj, za članove Darko Sobota, Radoje Vidović, dr. sc. Miroslav Tuđman, Ante Deur, Rade Šimičević, Nevenko Barbarić, Martina Vlašić Iljkić, Vinko Grgić, Željko Sačić, Stipo Mlinarić i dr. sc. Katarina Peović.                                                                         

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICA
ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za  prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora Anka Mrak-Taritaš.

Za članicu Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Katarina Nemet.

 

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za  zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Sandra Benčić, za potpredsjednika Josip Borić, za članove Ante Sanader, Jure Brkan, Dražen Barišić, Pero Ćosić, Ljubomir Kolarek, Dragana Jeckov, Katica Glamuzina, Sanja Udović, Mirela Ahmetović, Marin Miletić i dr. sc. Vesna Vučemilović. 
 

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu  Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu dr. sc. Vesna Bedeković, za potpredsjednika Marijan Pavliček, za članove Rade Šimičević, Radoje Vidović, Ante Bačić, mr. sc. Marko Pavić, Krešimir Ačkar, dr. sc. Milorad Pupovac, Sabina Glasovac, dr. sc. Rajko Ostojić, Marijana Puljak, dr. sc. Zlatko Hasanbegović i dr. sc. Damir Bakić.
           

ODLUKU

 O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Marijana Petir, za potpredsjednicu Ružica Vukovac, za članove Siniša Jenkač, Josip Đakić, Goran Ivanović, Ljubomir Kolarek, Anja Šimpraga, Stipan Šašlin, Martina Grman Kizivat, Nikša Vukas, Željko Lenart, Marin Lerotić i Vilim Matula.

           

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA,  POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika mr. sc. Marko Pavić, za potpredsjednika Marin Lerotić, za članove Marijana Balić, Branka Juričev-Martinčev, Vladimir Bilek, Dražen Barišić, Nevenko Barbarić, Josip Begonja, Sanja Radolović, Katica Glamuzina, Silvano Hrelja, Ante Kujundžić i dr. sc. Vesna Vučemilović.         

 

ODLUKU

 O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA
ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Pero Ćosić, za potpredsjednicu Mirela Ahmetović, za članove Siniša Jenkač, Darko Puljašić, Josip Borić, Vinko Zulim, Josip Šarić, Ljubica Maksimčuk, Marina Opačak Bilić, Matko Kuzmanić, Tulio Demetlika, Marko Milanović Litre i Davor Dretar.                      

ODLUKU

 O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA
ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

Razriješeni su članovi Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora: Nikša Vukas, Mirela Ahmetović i Ružica Vukovac.

Za članove Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora izabrani su: Dalija Orešković, Renata Sabljar Dračevac i Daniel Spajić.

                                              

ODLUKU

 O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA
ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Ivana Posavec Krivec, za potpredsjednicu Anja Šimpraga, za članove Krešimir Ačkar, Marin Mandarić, Ivan Radić, Ankica Zmaić, Darko Puljašić, Goran Ivanović, Mišel Jakšić, Stjepan Kovač, Miro Bulj, Ante Prkačin i Vilim Matula.                                                          
 

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Erik Fabijanić, a za potpredsjednika Davor Ivo Stier.

Članovi Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora su svi zastupnici koji su izabrani u stalna izaslanstva Sabora u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

 

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE,POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu Natalija Martinčević, za potpredsjednika Željko Pavić, za članove Dario Hrebak, Maja Grba-Bujević, dr. sc. Vesna Bedeković, Vladimir Bilek, Goran Ivanović, Mario Kapulica, Matko Kuzmanić, Zvane Brumnić, dr. sc. Nino Raspudić, Karolina Vidović Krišto i Vilim Matula.
                       

ODLUKU

 O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA
ODBORA ZA  RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednicu dr. sc. Marija Selak Raspudić, za potpredsjednicu Branka Juričev- Martinčev, za članove Anita Pocrnić-Radošević, Anamarija Blažević, Nada  Murganić, Ankica Zmaić, Grozdana Perić, Sabina Glasovac, Romana Nikolić, Mirela Ahmetović, Dragana Jeckov, dr. sc. Zlatko Hasanbegović i mr. sc. Rada Borić.   
                                              

ODLUKU

 O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA  LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora izabrani su: za predsjednika Ivan Penava, za potpredsjednika mr. sc. Miro Totgergeli, za članove Anja Šimpraga, Stipan Šašlin, Ivan Budalić, Marin Mandarić, Anamarija Blažević, Josip Šarić, Mišel Jakšić, Stjepan Kovač, Sanja Udović, Tulio Demetlika i Ante Kujundžić
 

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA
 MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA

Razriješeni su članovi Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora Ante Kujundžić i dr. sc. Zlatko Hasanbegović.

Za članove Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora izabrani su: Hrvoje Zekanović i Daniel Spajić.

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
 NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

Za predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika izabran je Nikola Grmoja.

Za potpredsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika izabran je Ivan Radić.

Za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika izabrani su: Siniša Jenkač, Dalija Orešković i Mirela Ahmetović.

Mandat članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora.

 

ODLUKU

O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA
U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe imenovani su: za voditeljicu Marijana Balić, za članove mr. sc. Zdravka Bušić, Davor Ivo Stier, Domagoj Hajduković i Sabina Glasovac, a za zamjenike članova imenovani su dr. sc. Marija Selak Raspudić, Marijana Petir, Mato Franković, mr. sc. Rada Borić i Stephen Nikola Bartulica.
 

ODLUKU

O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA
U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenovani su: za voditelja dr. sc. Miroslav Tuđman, za zamjenika voditelja Stjepan Kovač,  a za članove Ante Bačić, Dario Hrebak i Ante Prkačin.

 

ODLUKU

O IZBORU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA
U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (OESS)

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju izabrani su: za voditelja Davor Bernardić, za članove dr. sc. Furio Radin i Hrvoje Šimić, a za zamjenike članova Arsen Bauk, Zvonimir Troskot i Josip Begonja.    
 

 

 

ODLUKU

O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA
U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative imenovani su:             za voditelja dr. sc. Ivan Ćelić, za članove Anamarija Blažević i Peđa Grbin, a za zamjenike članova Hrvoje Šimić, Barbara Antolić Vupora i Marko Milanović Litre.

 

ODLUKU

 O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA
U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana imenovani su: za voditeljicu Ljubica Maksimčuk, za članove Katica Glamuzina i Anita Pocrnić-Radošević, a za zamjenike članova Grozdana Perić i Danica Baričević.

 

ODLUKU

O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA
U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a imenovani su: za voditeljicu Ivana Posavec Krivec, za članove Darko Sobota i Ivan Kirin, a za zamjenike članova Anđelko Stričak i Nikolina Baradić.         

 

ODLUKU

O IZBORU IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI

U Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji izabrani su: za predsjednika dr. sc. Branko Grčić, za potpredsjednika Josip Šarić, a za članove Natalija Martinčević, akademik Željko Reiner, dr. sc. Ivan Ćelić i mr. sc. Tomislav Tomašević.

 

ODLUKU

O IMENOVANJU DVA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI UNIJE ZA MEDITERAN

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran imenovani su  mr. sc. Marko Pavić i Sanja Radolović.       
 

6.         IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA HRVATSKOG PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE (1. SIJEČNJA 2020. - 30. LIPNJA 2020.)

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o europskim poslovima.

7.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOGA VIJEĆA ODRŽANOM OD 17. DO 21. SRPNJA 2020.

Podnositelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o europskim poslovima.

O aktima 6. i 7. provedena je objedinjena rasprava.

Raspravu je proveo Odbor za europske poslove.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman dodatno su obrazložili podnesena izvješća.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Bojan Glavašević i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marko Pavić i Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Katarina Peović, Sandra Benčić, Rada Borić, Tomislav Tomašević, Marko Pavić, Ivan Ćelić, Zdravka Bušić, Domagoj Ivan Milošević, Zvonimir Troskot, Davor Ivo Stier, Miro Bulj, Marin Miletić, Nikola Grmoja, Marija Selak Raspudić, Marijana Petir, Gari Cappelli, Vesna Bedeković, Sanja Radolović, Marijana Puljak, Josip Salapić, Ante Bačić, Branko Bačić, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Ante Sanader, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ante Sanader u ime Kluba zastupnika HDZ-a, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, Vesna Vučemilović, Ante Bačić, Domagoj Hajduković, Romana Nikolić, Zvonimir Troskot, Ljubica Lukačić, Stephen Nikola Bartulica, Davor Ivo Stier, Ivan Ćelić, Arsen Bauk, Rajko Ostojić, Domagoj Ivan Milošević, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Katarina Peović, Marijana Petir, Milan Vrkljan, Nikola Grmoja, Marija Jelkovac, Grozdana Perić, Natalija Martinčević, Martina Grman Kizivat, Nino Raspudić, Miro Totgergeli, Sabina Glasovac, Erik Fabijanić, Anđelko Stričak, Zvane Brumnić, Bojan Glavašević, Željko Pavić, Marko Pavić, Rada Borić, Tomislav Tomašević, Vesna Nađ, Sanja Radolović, Žarko Tušek, Ljubica Maksimčuk, Zdravka Bušić, Josip Salapić, Marin Miletić, Ante Kujundžić, Branka Juričev-Martinčev, Marija Selak Raspudić, Ante Sanader, Gari Cappelli, Vesna Bedeković, Branko Bačić, Josip Borić, Katica Glamuzina i Marijana Puljak.                   

Za povredu Poslovnika javile su se zastupnice Vesna Bedeković i Marija Jelkovac.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 29. srpnja 2020.


IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA HRVATSKOG PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE (1. SIJEČNJA 2020. - 30. LIPNJA 2020.)

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., većinom glasova /76 „za“, 10 „protiv“, 52 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke - reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i Odbora za europske poslove donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije (1. siječnja 2020. - 30. lipnja 2020.)


IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOGA VIJEĆA ODRŽANOM OD 17. DO 21. SRPNJA 2020.

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., većinom glasova /76 „za“, 24 „protiv“, 37 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke - reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i Odbora za europske poslove donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o izvanrednom sastanku Europskoga vijeća održanom od 17. do 21. srpnja 2020.

8.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA ODGOVOR NA KRIZU I PODRŠKU OPORAVKU, drugo čitanje, P.Z. br. 3

9.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA, drugo čitanje, P.Z. br. 4

10.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE ZA PROJEKT LD 2056 (2020) – PODRŠKA MJERAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, POVEZANIH S PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19 – INSTRUMENT FINANCIRANJA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 5

O aktima od 8. do 10. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marijana Puljak i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Katarina Peović i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marko  Pavić, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Katarina Peović, Ivan Ćelić, Mišel Jakšić, Zvane Brumnić, Stipan Šašlin i Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Nikola Grmoja, Žarko Tušek, Zvonimir Troskot, Katarina Peović, Ivan Ćelić, Anka Mrak-Taritaš, Dario Zurovec, Sandra Benčić, Davor Ivo Stier, Dragana Jeckov, Branko Grčić, Branko Bačić, Marin Miletić, Miroslav Škoro, Grozdana Perić, Marko Pavić, Marijana Petir, Dalija Orešković, Mišel Jakšić, Željko Pavić i Stipan Šašlin.     

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 30. srpnja 2020.
 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA ODGOVOR NA KRIZU I PODRŠKU OPORAVKU, drugo čitanje, P.Z. br. 3

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., većinom glasova /116 „za“,1 „protiv“, 17 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odgovor na krizu i podršku oporavku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

           
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA, drugo čitanje, P.Z. br. 4

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., većinom glasova /118 „za“,1 „protiv“, 16 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

           
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE ZA PROJEKT LD 2056 (2020) – PODRŠKA MJERAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, POVEZANIH S PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19 – INSTRUMENT FINANCIRANJA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 5

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., većinom glasova /117 „za“,1 „protiv“, 16 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) – Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 – instrument financiranja javnog sektora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

11.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU ”SEA GUARDIAN” U SREDOZEMLJU

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 54. Zakona o obrani.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja, ministar obrane Mario Banožić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za obranu izvješće je obrazložio zastupnik Franko Vidović, predsjednik Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Ivo Stier, Ante Bačić i Mario Banožić, ministar obrane.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Ivan Ćelić, Ante Deur, Davor Ivo Stier, Matko Kuzmanić, Franko Vidović, Vesna Nađ, Anđelko Stričak, Željko Sačić, Željko Pavić i Josip Šarić.

Rasprava je zaključena 30. srpnja 2020.

Hrvatski sabor je, 31. srpnja 2020., većinom glasova /129 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru ”SEA GUARDIAN” u Sredozemlju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

 

 

IZNOŠENJE STAJALIŠTA

 

Dana 23. srpnja 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a.

Dana 28. srpnja 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 29. srpnja 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 30. srpnja 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 31. srpnja 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Celjak u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 31. srpnja 2020. godine u 13.16 sati.

 

 

                      TAJNIK                                                                   PREDSJEDNIK

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA                               HRVATSKOGA SABORA

 

                  Ivan Bukarica                                                               Gordan Jandroković