10. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 10. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

 

 

 

 

održane 19., 20., 21., 25., 26., 27. i 28. siječnja, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24. i 25. veljače, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 30. 31. ožujka te 1., 6., 7. i 8. travnja 2022. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, siječanj – veljača – ožujak – travanj 2022.

HRVATSKI SABOR

Zapisnik

 

desete sjednice održane 19., 20., 21., 25., 26., 27. i 28. siječnja, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24. i 25. veljače, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 30. 31. ožujka te 1., 6., 7. i 8. travnja 2022. godine.

Sjednicu Hrvatskoga sabora, 19. siječnja 2022., u 9.30 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Ovom sjednicom započelo je redovito zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. siječnja i završava 15. srpnja.

Hrvatski sabor je na početku zasjedanja odao počast domovini izvođenjem himne „Lijepa naša domovino“.

Minutom šutnje odana je počast svima onima koji su svoj život dali za Hrvatsku, svim preminulim hrvatskim zastupnicima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Zapisnik 9. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

 

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.

Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.

U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je deset novih točaka, a to su:

 1. IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2021. GODINI
   
 2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 248
   
 3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 218
   
 4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 219
   
 5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 220
   
 6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 221
   
 7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 222
   
 8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 223
   
 9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 224
   
 10. IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2020. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge.


Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.

Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki: 

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 248.

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

 

 

 

 

 

 

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 21. siječnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 211

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 190

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 249

4.         a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE                                                                                  b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  DIJELA ČLANOVA       UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

5.         PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM” - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

6.         IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 22. SRPNJA 2020. DO 15. PROSINCA 2021. - podnositelj: Odbor za europske poslove

7.         IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. RUJNA DO 31. PROSINCA 2021.

8.         IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. – SRPANJ 2021 - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Dana 28. siječnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NASELJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 171.

2.            PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DARKU HORVATU,     MINISTRU PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE       IMOVINE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 62 zastupnika u            Hrvatskome saboru.

Dana 4. veljače 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O             POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P.Z. br. 182

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH        OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 250

3.         PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU MJESECA OŽUJKA „MJESECOM       SVJESNOSTI O RAKU DEBELOG CRIJEVA U REPUBLICI HRVATSKOJ“  

4.         IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA     GRAĐANSKE INICIJATIVE „ODLUČUJMO ZAJEDNO!“ TE ZAHTJEVU ZA         RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE            „DOSTA JE STOŽEROKRACIJE“- podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički           sustav

5.         PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE          DA ZBOG RASTA CIJENE ENERGENATA DO 28. VELJAČE 2022. GODINE REDEFINIRA STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, POVEĆA          NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, PROŠIRI KRITERIJE ZA         STJECANJE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA NA PLIN I             TOPLINSKU ENERGIJU, UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU        NA DODANU VRIJEDNOST NA NAČIN DA SE SMANJI STOPA PDV-A NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE NA 13%, TE DA DONESE UREDBU           KOJOM SE SVA DOBIT JAVNIH PODUZEĆA KOJA PRUŽAJU KOMUNALNE USLUGE STAVLJA NA RASPOLAGANJE ZA PRERASPODJELU U SUBVENCIJE        NJIHOVIH USLUGA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

6.         STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - predlagatelj: Vijeće za            elektroničke medije.

Dana 11. veljače 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, prvo           čitanje, P.Z. br. 251

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU,          prvo čitanje, P.Z br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

3.         PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PRVE NEDJELJE U LIPNJU „DANOM             PREŽIVJELIH OD RAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ“ - predlagatelj: Odbor za    zdravstvo i socijalnu politiku.

Dana 23. veljače 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 231

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 232

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 233

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 234

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika

6.         PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

7.         PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

8.         PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Krešo Beljak.

Dana 24. veljače 2022. dnevni red dopunjen je točkom:

1.         PRIJEDLOG DEKLARACIJE O UKRAJINI - predlagatelj: Odbor za vanjsku politiku.

Dana 25. veljače 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT „HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU“, drugo čitanje, P.Z. br. 254

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 180

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 255.

Dana 2. ožujka 2022. dnevni red dopunjen je točkom:

1.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU U UKRAJINI - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Dana 4. ožujka 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 256                                                                                                                          

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 257

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O ISKORIŠTAVANJU PUNOG POTENCIJALA KONOPLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 258 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

4.         PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE BUDNOSTI NATO-a U MAĐARSKOJ

5.         PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA STALNE STRUKTURIRANE SURADNJE EUROPSKE UNIJE „KIBERNETIČKI TIMOVI ZA BRZI ODGOVOR I UZAJAMNU POMOĆ U KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI“.

Dana 9. ožujka 2022. dnevni red dopunjen je točkom:

1.         PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA IVANU PALADINI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI  MINISTRA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE.

Dana 11. ožujka 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 260 /čl. 205. Poslovnika/

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 242

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, drugo čitanje, P.Z. br. 183

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 259 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

5.         STATUT AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - predlagateljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

 

 

Dana 18. ožujka 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 261 /čl. 205. Poslovnika/

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 181

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 262

4.         PRIJEDLOG HRVATSKE STRATEGIJE ZA VODIK DO 2050. GODINE   

5.         PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović.

Dana 25. ožujka 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 263 -  predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati /čl. 205. Poslovnika/

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 264

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 265

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 266

5.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Dana 1. travnja 2022. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 267 /čl. 206. Poslovnika/

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 268 /čl. 206. Poslovnika/

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 243

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 235

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, drugo čitanje, P.Z. br. 186

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 245

7.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, drugo čitanje, P.Z. br. 251

8.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 269

9.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

10.       IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2021. - podnositelj: glavni državni revizor

11.       IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju

12.       IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju

13.       IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju

14.       INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

15.       PRIJEDLOG ODLUKA POVODOM IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROVJERI BROJA I VJERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA TE ZAKONITOSTI POSTUPKA PRIKUPLJANJA POTPISA BIRAČA IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „ODLUČUJMO ZAJEDNO!“ I ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „DOSTA JE STOŽEROKRACIJE“  - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Dana 6. travnja 2022. dnevni red dopunjen je točkom:

 1. PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA BORISU MILOŠEVIĆU, POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, JOSIPU ALADROVIĆU, MINISTRU RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE I TOMISLAVU ĆORIĆU, MINISTRU GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru.

 

 

Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

 

1.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA   EUROPSKOGA VIJEĆA U 2021. GODINI

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 218

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 219

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 220

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 221

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 222

7.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 223

8.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 224

9.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 175

10.       PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2022. GODINU

11.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 242

12.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 231

13.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 232

14.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 233

15.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 234

16.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 248

17.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I     POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 211

18.       IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

19.       PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, prvo čitanje, P.Z. br. 186

20.       IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

21.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 167 

 22.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS), drugo čitanje, P.Z.E. br. 185

 23.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 207

 24.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 209

25.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O    DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 208

26.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 210

27.       IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. RUJNA DO 31. PROSINCA 2021. 

 28.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 201

 29.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 237

 30.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CIPRA O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 240

31.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 190

32.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br.179

33.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, drugo čitanje, P.Z.E. br. 178

34.       PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU MJESECA OŽUJKA „MJESECOM SVJESNOSTI O RAKU DEBELOG CRIJEVA U REPUBLICI HRVATSKOJ“

35.       IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „ODLUČUJMO ZAJEDNO!“ TE ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „DOSTA JE STOŽEROKRACIJE“ - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

36.       a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE  
                                                                                                                        
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

37.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 241

38.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM   OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 249

39.       PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH  KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 250

40.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 214

41.       PRIJEDLOG STRATEGIJE POLJOPRIVREDE DO 2030.

42.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI  INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 228

43.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 246

44.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, prvo čitanje, P.Z. br. 200

45.       PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, prvo čitanje, P.Z. br. 244                                                                                                                                                                         

46.       PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2030.

47.       PRIJEDLOG PROGRAMA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2027.

48.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 243

49.                   PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 245

50.       PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA, prvo čitanje, P.Z. br.   247

51.                   PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Krešo Beljak

52.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE O UKRAJINI - predlagatelj: Odbor za vanjsku politiku

53.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2020.   GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost

54.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju

55.       GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

56.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I UTROŠENIM SREDSTVIMA NA   IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE - podnositeljica: Državna geodetska uprava

57.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU U UKRAJINI    

58.       PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE), prvo čitanje, P.Z.E. br. 236

59.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

60.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 231

61.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     STEČAJU POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 232

62.   KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 233

63.   KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 234

64.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 238 - predlagatelj: zastupnik Marijan Pavliček

65.       IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2020. GODINI

66.       PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 14. SVIBNJA „HRVATSKIM DANOM   ŠEĆERNE BOLESTI“ -  predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

67.       PRIJEDLOG ZAKONA O UVOĐENJU  EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 256

68.       PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA IVANU PALADINI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI  MINISTRA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

69.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM  ENZIMIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 180

70.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI  OJAČANE  BUDNOSTI  NATO-a U MAĐARSKOJ

71.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA STALNE STRUKTURIRANE SURADNJE EUROPSKE UNIJE „KIBERNETIČKI TIMOVI ZA BRZI ODGOVOR I UZAJAMNU POMOĆ U KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI“

72.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT „HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU“, drugo čitanje, P.Z. br. 254

73.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2020. GODINU  - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova      

74.       PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, prvo čitanje, P.Z. br. 251

75.       PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 255

76.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE O ALPE-ADRIA-DUNAV PODRUČJU SLOBODNOM OD GMO-a - predlagatelj: Odbor za poljoprivredu

77.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 260

78.       IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE

79.       PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

80.       PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022.

81.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2020. GODINU 

82.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NASELJIMA, drugo čitanje, P.Z  br. 171

83.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 261

84.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

85.       PRIJEDLOG HRVATSKE STRATEGIJE ZA VODIK DO 2050. GODINE   

86.       PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA RASPOLAGANJA FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE I NADZORA MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 22 zastupnika u Hrvatskome saboru

87.       IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2020. GODINI

88.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2019. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

89.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2020. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

 

90.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 181

91.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 262

92.       IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 22. SRPNJA 2020. DO 15. PROSINCA 2021. - podnositelj: Odbor za europske poslove

93.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 242

94.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 257

95.       IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2020.

96        IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2020.

97.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA,   drugo čitanje, P.Z. br. 251

98.       PRIJEDLOG ODLUKA POVODOM IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROVJERI BROJA I VJERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA TE ZAKONITOSTI POSTUPKA PRIKUPLJANJA POTPISA BIRAČA IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „ODLUČUJMO ZAJEDNO!“ I ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „DOSTA JE STOŽEROKRACIJE“ - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

99.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM     ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 267

100.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 268.

 

AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA
NA 10. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

 

1.         IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.

2.         IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU

3.         IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

4.         IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

5.         IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU

6.         IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2020. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

7.         IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI

8.         IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA

9.         IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA

10.       IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2020. GODINI

11.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2020. GODINU

12.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020. GODINU

13.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

14.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

15.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

16.       IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

17.       IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

18.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

19.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje

20.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

21.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

22.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub Mosta nezavisnih lista

23.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

24.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

25.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

26.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

27.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

28.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

29.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

30.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

31.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

32.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

33.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

34.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

35.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

36.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

37.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

38.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

39.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM DODATKU UZ MIROVINU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 111 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

40.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

41.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

42.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 112 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

43.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

44.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

45.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

46.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

47.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

48.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

49.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

50.       PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre

51.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

52.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

53.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br.163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

54.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

55.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

56.       PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a

57.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

58.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

59.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

60.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

61.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

62.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

63.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

64.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

65.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

66.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

67.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković

68.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

69.       INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru

70.       INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru

71.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

72.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

73.       PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

74.       PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

75.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

76.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru

77.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

78.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

79.       INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru

80.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

81.       IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2020. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge

82.       IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

83.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor HRT-a

84.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

85.       IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2020. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

86.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE - podnositelj: Državni ured za reviziju

87.       POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje - podnositelj: Povjerenik za informiranje

88.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

89.       IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU:

a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

90.       IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU:

a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

91.       GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

92.       IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

93.       IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE

94.       IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine

95.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

96.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju

97.       PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM“ - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

98.       IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. - SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

99.       PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DARKU HORVATU, MINISTRU PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 62 zastupnika u Hrvatskome saboru

100.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P.Z. br. 182

101.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG RASTA CIJENE ENERGENATA DO 28. VELJAČE 2022. GODINE REDEFINIRA STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, POVEĆA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, PROŠIRI KRITERIJE ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA NA PLIN I TOPLINSKU ENERGIJU, UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST NA NAČIN DA SE SMANJI STOPA PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE NA 13%, TE DA DONESE UREDBU KOJOM SE SVA DOBIT JAVNIH PODUZEĆA KOJA PRUŽAJU KOMUNALNE USLUGE STAVLJA NA RASPOLAGANJE ZA PRERASPODJELU U SUBVENCIJE NJIHOVIH USLUGA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

102.     STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - predlagatelj: Vijeće za elektroničke medije

103.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

104.     PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PRVE NEDJELJE U LIPNJU „DANOM PREŽIVJELIH OD RAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

105.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika

106.     PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

107.     PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

108.     PRIJEDLOG ZAKONA O ISKORIŠTAVANJU PUNOG POTENCIJALA KONOPLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 258 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

109.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, drugo čitanje, P.Z. br. 183

110.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 259 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

111.     STATUT AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - predlagateljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

112.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

113.     PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

114.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 264

115.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 265

116.     PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 266

117.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

118.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 243

119.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 235

120.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, drugo čitanje, P.Z. br. 186

121.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 245

122.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 269

123.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

124.     IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2021. - podnositelj: glavni državni revizor

125.     IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju

126.     IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju

127.     IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju

128.     INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

129.     PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA BORISU MILOŠEVIĆU, POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, JOSIPU ALADROVIĆU, MINISTRU RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE I TOMISLAVU ĆORIĆU, MINISTRU GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru.

 

 

 

POVUČENI AKTI

 

1.         STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - podnositelj: Vijeće za elektroničke medije

Dana 2. veljače 2022. podnositelj je povukao Statut iz procedure.

2.         STATUT AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Dana 3. veljače 2022. podnositeljica je povukla Statut iz procedure.

 

 

 

AKTUALNO PRIJEPODNE

 

Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o stanju u Bosni i Hercegovini.

Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.

Zastupnik Mato Franković postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi nabavke novog broda na brodskoj liniji koja povezuje Dubrovnik i Elafite.

Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Hrvoje Šimić postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću u svezi projekta vodno-komunalne infrastrukture.

Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Zastupnik Davor Dretar postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi izrade Strateškog plana za poljoprivredu.  

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o projektu „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zastupnica Vesna Vučemilović postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija Zdravku Mariću u svezi smanjenja stope PDV-a.

Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija. Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.

Zastupnica Marija Selak Raspudić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o broju zaposlenih u središnjoj i državnoj upravi u posljednje četiri godine.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske te najavio odgovor o kojem će se precizno očitovati ministar pravosuđa i uprave.

Zastupnik Nikola Mažar postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o obnovi kulturne baštine oštećene u potresu.

Odgovorila je ministrica kulture i medija.

Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o mjerama koje će Vlada poduzeti za suzbijanje inflacije.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Branko Bačić postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o  poduzimanju mjera kojima bi se zaustavilo srpsko prisvajanje hrvatske kulturne baštine.

Odgovorila je ministrica kulture i medija.

Zastupnik Darko Sobota postavio je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković o Programu potpore stočarstvu i poduzimanju mjera za zaustavljanje rasta cijena hrane.

Odgovorila je ministrica poljoprivrede.

Zastupnik Željko Lenart postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi uvođenja helikopterske hitne medicinske službe.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske te najavio da će ga o pitanju detaljnije izvijestiti ministar zdravstva.

Zastupnica Marina Opačak Bilić postavila je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o mjeri za iseljenike „Biram Hrvatsku“.

Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.

Zastupnik Silvano Hrelja postavio je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o obiteljskoj mirovini.

Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o trgovanju zaposlenika Hrvatske narodne banke vrijednosnim papirima kreditnih institucija koje nadzire Hrvatska narodna banka.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ivan Penava postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o rezultatima Popisa stanovništva.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Nada Murganić postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o provođenju Nacionalnog programa psihosocijalne i medicinske pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata. 

Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.

Zastupnica Marija Jelkovac postavila je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu o korištenju sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu stambenih objekata oštećenih u potresu.

Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zastupnik Damir Bakić postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o financiranju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u nastavnoj godini 2022./2023.

Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.

Zastupnica Katica Glamuzina postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o stanju u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Krunoslav Katičić postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o presumpciji nevinosti u sudskim postupcima.  

Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.

Zastupnica Marijana Puljak odustala je od postavljanja pitanja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću.

Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o korištenja sredstava za obnovu iz Fonda solidarnosti.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Josip Begonja postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću o modernizaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Odgovorio je ministar obrane.

Zastupnica Mirela Ahmetović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o mjerama pomoći za građane zbog povećanja cijena plina i električne energije.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Nikolina Baradić postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o situaciji u bolnicama zbog pandemije bolesti Covid-19.

Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnica Romana Nikolić postavila je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o korupcijskoj aferi u Kutini.

Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.

Zastupnik Ivan Ćelić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću o rezultatima policije u otkrivanju kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala i ratnih zločina.

 Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi objave ugovora o nabavi borbenih aviona Rafalea.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.

Zastupnik Rade Šimičević postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o izvođenju nastave u vrijeme pandemije koronavirusa te o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.

Zastupnica Renata Sabljar-Dračevac postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka.

Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Davor Ivo Stier postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o hrvatskom doprinosu smirivanju sukoba između Rusije i Ukrajine.

Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.

Zastupnik Marin Piletić postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak u svezi Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom.

Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnik Željko Pavić postavio je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o projektu Hrvatski digitalni turizam (eTurizam).

Odgovorila je ministrica turizma i sporta.

Zastupnica Sabina Glasovac postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o zdravstvenim djelatnicima koji su opterećeni zbog pandemije koronavirusa.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Stipan Šašlin postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi dovršetka koridora Vc.

Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnica Ankica Zmaić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o mjerama koje je Ministarstvo poduzelo da se ublaži utjecaj pandemije koronarvirusa na tržište rada.

Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti te o potpisivanju bilateralnog sporazuma sa Slovenijom o korištenju Opće bolnice u Izoli za hitne slučajeve za građane Umaga, Buja i Novigrada.

Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Darko Klasić postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću u svezi rješavanja problema gospodarenja otpadom na razini naše zemlje.

Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

 

 

IZNOŠENJE STAJALIŠTA
 

Dana 19. siječnja 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a. 

Dana 20. siječnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Dana 21. siječnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i  Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Dana 25. siječnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 26. siječnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Dana 27. siječnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Dana 28. siječnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Deur  ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.  

Dana 2. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Boris Lalovac u ime  Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime  Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 3. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 4. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar  u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 9. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika te Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

 

 

Dana 10. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Dana 11. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Dana 16. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sabina Glasovac ime Kluba zastupnika SDP-a te Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 17. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 18. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 23. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Dana 24. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 25. veljače 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 2. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Dana 3. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 4. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Dana 9. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović  u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 10. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Arsen Bauk i Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika i Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 11. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 16. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista,  Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i  Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 17. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 18. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Dana 23. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

 

Dana 24. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata,  Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 25. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 30. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica  u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 31. ožujka 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Katarina Peović  u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Urša Raukar-Gamulin  u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 1. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista te Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 6. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime  Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 7. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime  Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime  Kluba zastupnika IDS-a, Veljko Kajtazi u ime  Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Dana 8. travnja 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

 

Dana 27. siječnja 2022., predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta te su zastupnici minutom šutnje odali počast svim žrtvama holokausta.

Dana 28. siječnja 2022., predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković održao je prigodno obraćanje povodom smrti bivšeg predsjednika Hrvatskoga sabora Nedjeljka Mihanovića te su zastupnici minutom šutnje odali počast trećem predsjedniku Hrvatskoga sabora.

Na početku sjednice, 24. veljače 2022., s obzirom na novonastalu situaciju, vojnu agresiju i invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković pozvao je Odbor za vanjsku politiku da plenarnoj sjednici žurno predloži deklaraciju koja će jasno podržati teritorijalnu cjelovitost i suverenitet Ukrajine te oštro osuditi vojnu invaziju i agresiju Ruske Federacije. Stanku su zatražili zastupnici: Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

 

 

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

 

1.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2021. GODINI

Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković podnio je uvodno izlaganje.

U ime Odbora za europske poslove izvješće obrazložio predsjednik Odbora Domagoj Hajduković.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vesna Vučemilović, Karolina Vidović Krišto, Domagoj Hajduković, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Marko Milanović Litre, Marko Pavić, Branko Bačić, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Arsen Bauk, Marijan Pavliček, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Hrvoje Zekanović, Nikola Grmoja, Marko Milanović Litre, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Marijan Pavliček, Željko Sačić, Ivan Ćelić, Peđa Grbin, Davor Ivo Stier, Boris Lalovac, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Bojan Glavašević, Nino Raspudić, Marko Pavić, Grozdana Perić, Branko Bačić, Karolina Vidović Krišto, Josip Borić, Arsen Bauk, Vesna Vučemilović i Marija Selak Raspudić.

Stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te  Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 19. siječnja 2022. 

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dario Zurovac u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /77„za“, 22 „protiv“, 26 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim  sastancima  Europskog vijeća u 2021. godini.

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 218

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 219

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 220

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 221

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 222

7.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 223

8.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 224

O aktima od 2. do 8. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. /40 „za“, 5 „protiv“, 3 „suzdržana“/

Primjedbu na objedinjenu raspravu iznijeli su zastupnici: Marija Selak Raspudić, Urša Raukar-Gamulin, Davor Dretar i Vesna Vučemilović.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić i Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijana Puljak i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Martina Vlašić Iljkić i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Renata Sabljar-Dračevac i Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Barbara Antolić Vupora, Ivan Ćelić, Ivana Kekin, Martina Vlašić Iljkić, Silvano Hrelja, Željko Pavić, Renata Sabljar-Dračevac, Andreja Marić, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Marijana Puljak, Vesna Bedeković, Marija Jelkovac, Ljubica Maksimčuk, Marija Selak Raspudić, Ljubica Lukačić, Urša Raukar-Gamulin, Ante Kujundžić, u završnoj raspravi Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Vesna Bedeković, Davor Dretar,  Maja Grba-Bujević, Katarina Nemet, Ivan Ćelić, Andreja Marić, Rade Šimičević, Željko Pavić, Anamarija Blažević, Anka Mrak-Taritaš, Majda Burić, Stipo Mlinarić, Ante Deur, Renata Sabljar-Dračevac, Goran Ivanović, Irena Šimunić, Urša Raukar-Gamulin, Anita Pocrnić-Radošević, Martina Vlašić Iljkić, Nada Murganić, Katarina Peović, Ljubica Maksimčuk, Marijana Puljak, Hrvoje Zekanović, Vesna Vučemilović, Ante Kujundžić, Marijan Pavliček, Silvano Hrelja, Vesna Nađ, Barbara Antolić Vupora, Sabina Glasovac, Ivana Posavec Krivec, Ljubica Lukačić, Damir Bakić, Ivana Kekin, Dragana Jeckov, Emil Daus, Nadica Dreven Budinski, Domagoj Hajduković, Ankica Zmaić, Marija Jelkovac i  Nikolina Baradić.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.

Rasprava je zaključena 20. siječnja 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 218

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.

Hrvatski sabor je, jednoglasno /78 „za“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Amandmane u ime predlagatelja obrazložila je državna tajnicu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.

Dana 28. siječnja 2022. u raspravi o amandmanima Vlade sudjelovali su zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta i Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 110. /77 „za“/, članak 117. /76 „za“, 1 „suzdržan“/, članak 168. /76 „za“/ i na članak 188. /76 „za“/

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane zastupnice Ljubice Lukačić na članak 53., članak 60. stavak 1., članak 63. stavci 1. i 3. i na članak 311. dodani novi stavci 3., 4. i 5., amandmane identičnog sadržaja zastupnice Ljubice Lukačić, zastupnice Marije Selak Raspudić i zastupnika Darija Zurovca na članak 58. stavak 1. te amandmane zastupnika Silvana Hrelje na članak 306. stavci 1., 3. i 4., članak 307. i na članak 310. stavci od 1. do 14.

Predstavnica predlagatelja nije prihvatila amandman zastupnika Darija Zurovca na članak 56. stavak 2., amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić dodani novi članak 4.a, na članak 10. stavak 4., članak 57., članak 58. stavak 1., i na članak 71., amandmane Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista na članak 51., dodani novi članak 51.a, članak 63. stavak 1. i na članak 239. dodani stavak 11., amandman Kluba zastupnika IDS-a na članak 56. stavak 2., amandmane zastupnice Renate Sabljar-Dračevac na članak 9., članak 19. dodani stavak 4., članak 28., članak 34., članak 42., članak 51. dodani stavci 2. i 3., članci 53. i 54., članak 56. stavak 2., članak 57. dodani stavak 2., članak 60. stavak 1., članak 61., članak 63. stavak 1., članak 65. stavak 2., članak 68., članak 71., članak 147. stavak 1. i na članak 239. dodani stavak 11., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 9., članak 28. stavci 1. i 2., članak 56. stavak 2., članak 57. stavci 1. i 2., članak 58. stavci 1. i 2., članak 61., članak 68. stavak 8. i na članak 106. stavak 1., amandmane  Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 150., članak 151., članak 152., članak 153., članak 154., članak 155., članak 156., članak 157., članak 158., članak 159., članak 160., članak 161., dodani novi članak 170.a, članak 180. dodani novi stavak 7., članak 181. dodani novi stavak 6., članak 184. stavak 1., članak 186., članak 190., članak 191. dodani novi stavak 8., članak 192., članak 218., članak 220., članak 221., članak 222. i na članak 223. dodani novi stavak 7., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 9., članak 19. dodani stavak 4., članak 27. stavak 2., članak 28., članak 42., članak 45. stavak 2., članak 46., članak 51. dodani novi stavci 2. i 3., članak 56. stavak 2., članak 57., članak 57. dodani stavak 2., članak 58. stavci 1. i 2., članak 59., članak 60. stavak 1., članak 61. stavak 1., članak 65. stavak 2., članak 68., članak 71., članak 81., članak 101. stavak 3., članak 147. stavak 1., članci 150. do 161., članak 178. stavak 1., članak 187. dodani stavak 3., članci od 218. do 226. i na članak 239. dodani stavak 11.

Amandmane su povukli: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 53. i na članak 60., zastupnica Katarina Peović na članak 58. stavak 1., zastupnik Dario Zurovec na članak 58. stavak 2., Klub zastupnika SDP-a na članak 63. stavak 1. i zastupnica Marija Selak Raspudić na članak 60. stavak 1.

Tijekom glasovanja stanku su zatražile zastupnice Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 39 „protiv“,1 „suzdržan“/ donio Zakon o socijalnoj skrbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a. /36 „za“, 76 „protiv“/

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 219

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, zastupnika Domagoja Hajdukovića i Furia Radina te Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 9. temeljnog Zakona o udomiteljstvu, amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 5. i na članak 6. u izmijenjenom članku 21. stavak 3. i dodani stavak 4., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 5. u izmijenjenom članku 18. stavci 1. i 2. i na članak 6. u izmijenjenom članku 21. stavak 3. i dodani stavak 4.

Zastupnik Arsen Bauk je zatražio evidenciju tko je kako glasao za amandmane identičnog sadržaja pod brojevima 1., 2. i 3. u pregledu amandmana.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 35 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a. /33 „za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 220

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika SDP-a i zastupnice Katarine Peović na članak 6. stavak 1., amandman zastupnice Andreje Marić na članak 6. stavak 1., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 14. stavak 3. i dodani stavak 4., članak 21. stavci 2., 3. i 5. te dodani stavak 6., na članak 29. stavak 1. i dodani stavak 5., članak 31. stavak 1. i dodani stavak 7., članak 37. stavak 7. i dodani stavak 8.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman zastupnika Ivana Ćelića na članak 27. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 35 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o djelatnosti psihoterapije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 221

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman zastupnika Ivana Ćelića na članak 26. stavak 2.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 6. stavak 1. i amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 12. stavak 3. i dodani stavak 4., članak 20. stavci 4., 5. i 7, dodani stavak 8., članak 28. stavak 1. i dodani stavak 5., članak 30. stavak 1. i dodani stavak 7., članak 36. stavak 8. i dodani stavak 10.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 34 „protiv“,1 „suzdržan“/ donio Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 222

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 9. u izmijenjenom članku 24. stavak 1. i amandmane zastupnika Ivana Ćelića na članak 10. u izmijenjenom članku 26. i na članak 12. u izmijenjenom članku 30. stavak 2.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 7. u izmijenjenom članku 14. stavak 4. i dodani stavak 5., članak 9. u izmijenjenom članku 24. stavci 6. i 8. te dodani stavak 9. i na članak 17. u izmijenjenom članku 44. stavak 9. i dodani stavak 11.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 34 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 223

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 6. u izmijenjenom članku 28. stavak 1. i amandman zastupnika Ivana Ćelića na članak 9. u izmijenjenom članku 35. stavak 2.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 2. u izmijenjenom članku 7., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 4. u izmijenjenom članku 19. stavak 3. i dodani stavak 4., članak 6. u izmijenjenom članku 28. stavci 5., 6. i 8. te dodani stavak 9., članak 10. u izmijenjenom članku 37. stavak 1. i dodani stavak 7. i na članak 12. u izmijenjenom članku 45. stavak 8. i dodani stavak 10.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 37 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 224

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 6. u izmijenjenom članku 22. stavak 1. i amandman zastupnika Ivana Ćelića na članak 8. u izmijenjenom članku 28. stavak 2.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 2. u izmijenjenom članku 7., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 4. u izmijenjenom članku 13. stavak 3. i dodani stavak 4., na članak 6. u izmijenjenom članku 22. stavci 6. i 8. te dodani stavak 9., na članak 9. u izmijenjenom članku 32. stavak 3. i dodani stavak 4. i na članak 11. u izmijenjenom članku 38. stavak 8. i dodani stavak 10.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 37 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

9.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 175

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,Anka Mrak-Taritaš, Goran Ivanović, Marina Opačak Bilić, Željko Pavić, u završnoj raspravi Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Jelkovac, Marijana Balić, Ljubica Maksimčuk, Žarko Tušek, Nikola Mažar, Nadica Dreven Budinski, Ante Deur, Majda Burić, Grozdana Perić, Barbara Antolić Vupora, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak, Željko Pavić, Nikola Grmoja, Davor Dretar, Domagoj Hajduković, Rade Šimičević, Goran Ivanović, Željko Sačić i Marina Opačak Bilić.

Stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

Tijekom rasprave predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 34. stavak 4., članak 60. stavak 1., članak 141. stavak 1., članak 151. i na članak 153.

Amandmani Vlade Republike Hrvatske na članak 19. stavci 2., 4., 5., dodani stavci 6. i 7., članak 147. stavak 1., članak 149. stavak 1. i na članak 150. podneseni su prije početka rasprave te su sukladno članku 202. Poslovnika Hrvatskoga sabora postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.

Rasprava je zaključena 21. siječnja 2022.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Barbare Antolić Vupore na članak 149. stavak 2. i amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 11. /32 „za“, 75 „protiv“/, dodani novi članak 16.a te dodani članak 153.a i naslov iznad njega.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /76 „za“, 8 „protiv“, 28 „suzdržanih“/ donio Zakon o zaštiti potrošača, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predložene zaključke Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka /34 „za“, 73 „protiv“/ i Kluba zastupnika Socijaldemokrata /34 „za“, 73 „protiv“/.

Zastupnica Sandra Benčić je zatražila evidenciju tko je kako glasao za 1. i 2. amandman i za predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

10.       PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2022. GODINU       

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske poslove i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U ime Odbora za europske poslove izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Domagoj Hajduković.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić.

Za replike su se javili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić, Domagoj Hajduković i Barbara Antolić Vupora.

Rasprava je zaključena 21. siječnja 2022.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., jednoglasno /107 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu.

11.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 242

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.

Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić i Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja, Marija Selak Raspudić, Barbara Antolić Vupora, Vilim Matula, Josip Borić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Za replike su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Marin Miletić, Damir Habijan, Katarina Nemet, Urša Raukar-Gamulin,Vilim Matula, Nikola Mažar, Karolina Vidović Krišto, Mišel Jakšić, Barbara Antolić Vupora, Rade Šimičević, Vesna Vučemilović, Ante Deur, Željko Pavić, Vesna Nađ, Marija Jelkovac, Nikola Grmoja, Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Nadica Dreven Budinski i Dalija Orešković.

Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i  Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 25. siječnja 2022.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /91 „za“, 20 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi

pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Hrvatski sabor većinom glasova nije donio predloženi Zaključak Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije /34 „za“, 73 „protiv“/.

12.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 231

13.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 232

O aktima pod 12. i 13. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Vučemilović, Katarina Peović i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Za replike su se javili zastupnici: Vesna Vučemilović, Katarina Peović, Andreja Marić, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Mažar i Krunoslav Katičić.

Rasprava je zaključena 25. siječnja 2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 231

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /86 „za“, 23 „suzdržana“/, sukladno

prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi

pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 232

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /86 „za“, 23 „suzdržana“/, sukladno

prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi

pripreme Konačnog prijedloga zakona.

14.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 233

15.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 234

O aktima pod 14. i 15. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za replike su se javili zastupnici: Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak i  Katarina Peović.

Rasprava je zaključena 25. siječnja 2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 233

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /109 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno

prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi

pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 234

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /108 „za“, 1 „protiv“/, sukladno  prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.

16.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 248

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Renata Sabljar Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Marija Selak Raspudić, Majda Burić,  Katarina Peović, Hrvoje Zekanović, Željko Pavić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Majda Burić, Nikola Mažar, Martina Vlašić Iljkić, Katarina Peović, Anka Mrak-Taritaš, Marijan Pavliček, Anita Pocrnić-Radošević, Renata Sabljar-Dračevac, Davor Dretar, Hrvoje Zekanović, Ante Deur, Branka Juričev-Martinčev, Vesna Vučemilović, Ljubica Lukačić, Sabina Glasovac, Željko Pavić, Rade Šimičević, Erik Fabijanić i Ante Bačić.

Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 5.

Rasprava je zaključena 26. siječnja 2022.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., jednoglasno /110 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

17.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I     POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 211

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Josip Borić, Matko Kuzmanić, Branko Bačić, Erik Fabijanić, Hrvoje Zekanović, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Pero Ćosić, Željko Pavić, Emil Daus, Matko Kuzmanić, Ljubica Lukačić, Branko Bačić, Grozdana Perić, Marina Opačak Bilić, Marijana Puljak, Josip Borić, Urša Raukar-Gamulin, Arsen Bauk, Hrvoje Zekanović, Marija Jelkovac, Grozdana Perić, Erik Fabijanić i Maja Grba-Bujević.

Stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 26. siječnja 2022.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 5., članak 19. stavak 3.  i na članak 163. stavak 4. i amandman Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu na članak 69.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 32. stavak 2. i na članak 32. stavak 3.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., jednoglasno /113 „za“/, donio Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

18.       IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

18.1.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA LUKE BRČIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA VINKA ZULIMA

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.

Rasprava je zaključena 26. siječnja 2022.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /121 „za“, 1 „suzdržan“/ donio

ODLUKU

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 4. siječnja 2022. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Luke Brčića.

Zastupničku dužnost zamjenika zastupnika prestaje obnašati Vinko Zulim dana 4. siječnja 2022.

PRISEGA

Dana 28. siječnja 2022. zastupnik Luka Brčić dao je prisegu.

18.2.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DARKA HORVATA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA DARKA HORVATA

18.3.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARINA MILETIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU

18.4.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MATE FRANKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješća.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi.

Za repliku su se javili zastupnici: Robert Jankovics, Arsen Bauk, Maja Grba-Bujević i Nikolina Baradić.

Rasprava je zaključena 9. ožujka 2022.

IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DARKA HORVATA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA DARKA HORVATA

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /77 „za“, 19 „protiv“/ donio

ODLUKU

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika

Dana 5. ožujka 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Darka Horvata zbog prestanka obnašanja nespojive dužnosti i dana 5. ožujka 2022. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata Darka Horvata, na osobni zahtjev.

Zastupnik Daniel Spajić je zatražio evidenciju tko je kako glasao.

IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARINA MILETIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., jednoglasno /102 „za“/ donio

ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Marina Miletića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Elvisa Duspare iz Zagreba koji se vodi pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu Poslovni broj: K-472/19 zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.

IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MATE FRANKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /107 „za“, 1 „suzdržan“/ donio

ODLUKU 

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu supsidijarnog tužitelja Društva prijatelja Grada Dubrovnika zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. Kaznenog zakona.


Dana 11. ožujka 2022. glasovalo se i o sljedećim točkama:

 • IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARIJA HREBAKA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU

Hrvatski sabor je, većinom glasova /98 „za“, 5 „protiv“/ donio

ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka po zahtjevu Županijskog suda u Šibeniku, Poslovni broj: Kž-151/2020 protiv Daria Hrebaka, zastupnika u Hrvatskome saboru povodom žalbe privatnog tužitelja Alena Kaminskog i tvrtke „Minea“ d.o.o. iz Bjelovara, uložene na prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Bjelovaru Poslovni broj: K-259/2018-24 od 12. ožujka 2020. godine u predmetu po privatnoj tužbi zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21).

 • IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NIKOLE GRMOJE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Hrvatski sabor je, većinom glasova /100 „za“, 1 „protiv“/donio

ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka koji se vodi pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, Poslovni broj:15.K-69/16-8 protiv zastupnika Nikole Grmoje po privatnoj tužbi privatnog tužitelja Ranka Ostojića zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona/11.

19.       PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, prvo čitanje, P.Z. br. 186

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja. ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević, Sanja Radolović, Dalija Orešković, Ivana Posavec Krivec, Vesna Bedeković, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Za replike su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Marija Selak Raspudić, Rade Šimičević, Dalija Orešković, Domagoj Hajduković, Sanja Radolović, Anka Mrak-Taritaš, Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić, Ivana Posavec Krivec, Nadica Dreven Budinski i Marijana Puljak.

Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Rasprava je zaključena 27. siječnja 2022.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 21 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno  prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.

20.       IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

20.1.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

20.2.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

20.3.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

20.4.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

20.5.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

20.6.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“ I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“

Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.

Rasprava je zaključena 27. siječnja 2022.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., jednoglasno /108 „za“/, objedinjenim glasovanjem, donio sljedeće odluke:

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za obranu Hrvatskoga sabora Vinko Grgić.

Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora izabran je Arsen Bauk.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za turizam Hrvatskoga sabora dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić.

Za člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora izabran je Vinko Grgić.               

 

 

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora izabran je Luka Brčić.

Dana 4. siječnja 2022. dužnost člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Vinko Zulim, zbog prestanka zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora izabran je Dario Zurovec.

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

Za potpredsjednika Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora izabran je Damir Bajs.

            Za člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora izabran je Gari Cappelli.

Dana 4. siječnja 2022. dužnost člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Vinko Zulim, zbog prestanka zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“ I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“

Za predsjednika Odbora „Nagrade Vladimir Nazor” imenovan je akademik Zvonko Kusić.

Za članove Odbora „Nagrade Vladimir Nazor” imenovani su: Branka Cvitković, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, akademik Frano Parać, Branko Schmidt, prof. art. Tomislav Buntak, doc. dr. art. Ivana Bakal, Leonard Jakovina i Maja Furlan Zimmerman.

Predsjedniku Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ akademiku Zvonku Kusiću i članovima Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ akademiku Zlatanu Vrkljanu, Branki Cvitković, prof. dr. sc. Heleni Sablić Tomić, akademiku Frani Paraću, Goranu Raki, Dinki Jeričević, Milku Šparembleku i Branku Schmidtu koji su imenovani Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ („Narodne novine“, br. 24/20.), protekom zakonskog roka od dvije godine, 11. ožujka 2022. istječe mandat za obnašanje dužnosti na koju su imenovani.

20.7.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

20.8.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

20.9.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

20.10.  PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

20.11.  PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

20.12.  PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

20.13.  PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

20.14.  PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

20.15.  PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

20.16.  PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

20.17.  PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.

Rasprava je zaključena 10. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., jednoglasno /114 „za“/, objedinjenim glasovanjem, donio sljedeće odluke:

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE
ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

            Razriješena je članica Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora Ivana Posavec Krivec.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA
ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za obranu Hrvatskoga sabora Nikša Vukas.

Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora izabran je dr. sc. Rajko Ostojić.

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora izabran je Zvane Brumnić.

            Dana 15. lipnja 2021. dužnost članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Martina Grman Kizivat, zbog prestanka zastupničkog mandata.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Zvane Brumnić.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za turizam Hrvatskoga sabora Vinko Grgić.

            Za članicu Odbora za turizam Hrvatskoga sabora izabrana je Katica Glamuzina.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA
ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora  Davorko Vidović.

            Za predsjednika Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora izabran je Željko Pavić.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE
ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Ivana Posavec Krivec.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA
 ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora  dr. sc. Sanja Radolović.

            Za člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora izabran je dr. sc. Rajko Ostojić.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE
 ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora Katica Glamuzina.

            Za članicu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora izabrana je Sanja Udović.

 

 

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE
ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je predsjednica Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora Ivana Posavec Krivec. 

            Za predsjednicu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora izabrana je Katica Glamuzina.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICA
ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

Razriješene članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora su Vesna Nađ i Romana Nikolić.

            Za članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabrane su Katica Glamuzina i Irena Šimunić.

20.18.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a

Predlagatelj akta je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Miro Totergeli dodatno je obrazložio predloženi akt.

Rasprava je zaključena 10. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /101 „za“, 2 „suzdržana“/ donio

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA IZASLANSTVA
 HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a

            Razriješen je član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Ante Prkačin.

            Za člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenovan je dr. sc. Stephen Nikola Bartulica.

20.19.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

Predlagatelj akta je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predloženi akt.

Rasprava je zaključena 25. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., jednoglasno /124 „za“/ donio

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

            Razriješen je član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Ivan Barbarić.

20.20.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA  ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

20.21.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene akte.

Rasprava je zaključena 7. travnja 2022.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., jednoglasno /107 „za“/, objedinjenim glasovanjem, donio sljedeće odluke:

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore imenovan je dr. sc. Tomislav Radoš.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA
ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mislav Kraljević, na osobni zahtjev.

21.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 167

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović, u Stipan Šašlin završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.

Za replike su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Davor Dretar, Hrvoje Zekanović i Urša Raukar-Gamulin.

Rasprava je zaključena 28. siječnja 2022.

Hrvatski sabor je, 28. siječnja 2022., većinom glasova /101 „za“, 7 „suzdržanih“/, sukladno  prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi  pripreme Konačnog prijedloga zakona.

22.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS), drugo čitanje, P.Z.E. br. 185

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović, Željko Pavić, Nadica Dreven Budinski, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg.

Za repliku su se javili zastupnici: Nadica Dreven Budinski, Anka Mrak-Taritaš, Ružica Vukovac, Željko Pavić, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović i Vesna Nađ.

Rasprava je zaključena 2. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /115 „za“, 3 „suzdržana“/, donio Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

23.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 207

24.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 209

O aktima pod 23. i 24. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Martina Vlašić Iljkić, Boška Ban Vlahek, Anka Mrak-Taritaš, Marin Mandarić, Sandra Benčić, Dalija Orešković, Anita Pocrnić-Radošević, Katarina Peović, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Peđa Grbin, Katarina Nemet, Marija Jelkovac, Anka Mrak-Taritaš, Marin Mandarić, Boška Ban Vlahek, Anita Pocrnić-Radošević, Katarina Peović, Nikola Mažar, Vesna Nađ, Damir Habijan, Dalija Orešković, Anamarija Blažević, Martina Vlašić Iljkić, Ružica Vukovac, Erik Fabijanić, Romana Nikolić, Željko Pavić, Jure Brkan, Sandra Benčić i Goran Ivanović.

Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 2. veljače 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 207

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 27. dodanom članku 124.c stavku 2. i na članak 38. te amandman Odbora za pravosuđe na članak 26. u izmijenjenom članku 124. stavku 1.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, zastupnik Veljko Kajtazi povlači amandman na članak 26. u izmijenjenom članku 124. stavku 1.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović na članak 66. stavak 1., amandman zastupnice Dalije Orešković na članak 15. i amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 9. u dodanom članku 44. c dodani novi stavak 4., članak 20. i na članak 86.a.

Tijekom glasovanja stanku su zatražile zastupnice: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Urša Raukar-Gamulin u ine Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /78 „za“, 27 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 209

Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana u elektroničkom obliku.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 6., amandman Odbora za pravosuđe na članak 1. u izmijenjenom članku 2. dodani stavak 6. te amandmane zastupnika Branka Bačića na članak 3. u izmijenjenom članku 7. i na članak 4. /u izmijenjenom obliku/.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović na članak 2.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /77 „za“, 10 „protiv“, 31 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

25.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O    DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 208

26.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 210

O aktima pod 25. i 26. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista,Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Bojan Glavašević i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Ružica Vukovac, Marija Jelkovac, Vesna Nađ, Arsen Bauk i Bojan Glavašević.

Rasprava je zaključena 2. veljače 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 208

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 8. i na članak 13.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Darija Zurovca na članak 1. u izmijenjenom članku 25. dodani novi stavak 5.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /77 „za“, 23 „protiv“, 22 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 210

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 3.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /85 „za“, 6 „protiv“, 30 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

27.       IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. RUJNA DO 31. PROSINCA 2021. 

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora od 4. prosinca 2020. donesenog na 4. sjednici.

Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik podnositelja, ministar zdravstva Vili Beroš, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Natalija Martinčević i Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić, Marin Miletić, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Željko Sačić, Branko Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Barbara Antolić Vupora, Branka Juričev-Martinčev, Ivan Ćelić, Jure Brkan, Mišel Jakšić, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Marijan Pavliček, Katarina Peović, Goran Ivanović, Josip Borić, Ivana Kekin, Urša Raukar-Gamulin, Vilim Matula, Marijana Petir, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a , Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar zdravstva Vili Beroš.

Za replike su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Majda Burić, Miro Bulj, Mladen Karlić, Marijan Pavliček, Goran Ivanović, Urša Raukar-Gamulin, Ljubica Lukačić, Stipo Mlinarić, Nikolina Baradić, Katarina Peović, Maja Grba-Bujević, Emil Daus, Darko Sobota, Željko Sačić, Nada Murganić, Marko Pavić, Stephen Nikola Bartulica, Ivana Kekin, Darko Klasić, Davor Dretar, Josip Borić, Andreja Marić, Natalija Martinčević, Željko Lenart, Branka Juričev-Martinčev, Marko Milanović Litre, Marijana Petir, Damir Bajs, Jure Brkan, Rajko Ostojić, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Nikola Grmoja, Barbara Antolić Vupora, Ante Kujundžić, Marin Miletić, Nino Raspudić, Ivan Ćelić, Željko Reiner, Branko Bačić, Stipan Šašlin, Sandra Benčić, Marijana Puljak, Nadica Dreven Budinski, Anita Pocrnić-Radošević,  Ljubica Maksimčuk, Marin Lerotić, Ante Deur i Anamarija Blažević.

Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a  i Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 3. veljače 2022.

            Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /77 „za“, 47 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2021. 

28.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 201

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anita Pocrnić-Radošević u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Anita Pocrnić-Radošević, Martina Vlašić Iljkić i Anamarija Blažević.

Rasprava je zaključena 3. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /115 „za“, 7 „suzdržanih“/, donio Zakon o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

29.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 237

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

            Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine Dunja Magaš, dodatno je obrazložila predloženi akt.

            U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Predrag Štromar.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Predrag Štromar, Anka Mrak-Taritaš, Anamarija Blažević, Mirela Ahmetović, Branko Bačić, Željko Pavić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine Dunja Magaš.

 Za replike su se javili zastupnici: Davor Dretar, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Zvane Brumnić, Anamarija Blažević, Urša Raukar-Gamulin, Predrag Štromar, Tomislav Okroša, Mirela Ahmetović, Marijana Puljak, Josip Borić, Anita Pocrnić-Radošević, Nadica Dreven Budinski, Branko Bačić, Željko Sačić, Goran Ivanović i Barbara Antolić Vupora.

Rasprava je zaključena 4. veljače 2022.  

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /83 „za“, 38 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

30.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CIPRA O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 240

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, u završnoj raspravi Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić i Davor Dretar.

Rasprava je zaključena 4. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /121 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

31.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 190

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić, Zvane Brumnić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Krešo Beljak, Josip Borić, Nikola Mažar, Boris Lalovac, Zvane Brumnić, Željko Pavić, Dalija Orešković, Grozdana Perić i Urša Raukar-Gamulin.

Stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 9. veljače 2022.

            Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a. 

Zastupnica Katarina Peović zatražila je evidenciju tko je kako glasao.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /107 „za“, 1 „protiv“, 14 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

32.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 179

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za  zaštitu okoliša i prirode te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot, Dalija Orešković, Ivan Ćelić, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Jure Brkan, Ljubomir Kolarek, u završnoj raspravi Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Andreja Marić, Mladen Karlić, Nikola Mažar, Darko Klasić, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Maja Grba-Bujević, Zvonimir Troskot, Davor Dretar, Renata Sabljar-Dračevac, Dalija Orešković, Marijana Petir, Jure Brkan, Dalija Orešković, Hrvoje Šimić, Mirela Ahmetović, Josip Borić i Ljubomir Kolarek. 

Rasprava je zaključena 9. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /77 „za“, 17 „protiv“, 27 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

33.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, drugo čitanje, P.Z.E. br. 178

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za  zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Borić, Jure Brkan, u završnoj raspravi Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Mirela Ahmetović, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Renata Sabljar-Dračevac, Jure Brkan, Grozdana Perić, Marijana Petir i Mladen Karlić.

Rasprava je zaključena 9. veljače 2022.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Kreše Beljaka na članak 5. u izmijenjenom članku 7. stavak 4., članak 7. u izmijenjenom članku 9., članak 10. u izmijenjenom članku 18. stavci 4. i na članak 10. dodani stavak 7.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /76 „za“, 35 „protiv“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

34.       PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU MJESECA OŽUJKA „MJESECOM SVJESNOSTI O RAKU DEBELOG CRIJEVA U REPUBLICI HRVATSKOJ“

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ivan Ćelić, Gari Cappelli, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Ivan Ćelić, Katarina Peović, Maja Grba-Bujević, Dalija Orešković, Gari Cappelli, Marijana Petir, Željko Pavić, Mladen Karlić, Nadica Dreven Budinski i Erik Fabijanić.

Rasprava je zaključena 9. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., jednoglasno /121 „za“/, donio Odluku o proglašenju mjeseca ožujka „Mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u Republici Hrvatskoj“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

35.       IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „ODLUČUJMO ZAJEDNO!“ TE ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „DOSTA JE STOŽEROKRACIJE“ - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Podnositelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik podnositelja, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božo Petrov i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta,  Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk, Branko Bačić, Miro Bulj, Josip Borić, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Grozdana Perić, Ante Kujundžić, Marijan Pavliček, Goran Ivanović, Nada Murganić, Rade Šimičević, Željko Pavić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

            Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Dražen Bošnjaković, Krunoslav Katičić, Božo Petrov, Ante Kujundžić, Peđa Grbin, Nikola Grmoja, Josip Borić, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Zvane Brumnić, Branko Bačić,  Stephen Nikola Bartulica, Marko Pavić, Josip Đakić, Marija Jelkovac, Nada Murganić, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Ante Deur, Goran Ivanović, Anamarija Blažević, Davor Ivo Stier, Branka Juričev-Martinčev, Marin Miletić, Rade Šimičević, Ljubica Maksimučk, Damir Habijan, Andreja Marić, Stipan Šašlin, Majda Burić, Grozdana Perić, Nikola Mažar, Ankica Zmaić, Željko Sačić, Marijan Pavliček i Erik Fabijanić.

Stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Rasprava je zaključena 10. veljače 2022.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na točku I., točku II. i dodane nove točke III., IV. i V. i amandmane Kluba zastupnika Mosta na točku I. i na točku II.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /77 „za“, 32 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio sljedeće

ZAKLJUČKE

I.

Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost prikupljenih potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Odlučujmo zajedno!“ kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor Građanske inicijative „Odlučujmo zajedno!“, aktom pod brojem Klasa: 013-02/22-01/01, Urbroj: 361-22-05, od 24. siječnja 2022. godine i da omogući promatranje postupka provjere broja i vjerodostojnosti prikupljenih potpisa birača od strane najmanje 2 predstavnika navedene Građanske inicijative te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost prikupljenih potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Dosta je stožerokracije“ kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor Građanske inicijative „Dosta je stožerokracije“, aktom pod brojem Klasa: 013-02/22-01/01, Urbroj: 361-22-04, od 24. siječnja 2022. godine i da omogući promatranje postupka provjere broja i vjerodostojnosti prikupljenih potpisa birača od strane najmanje 2 predstavnika navedene Građanske inicijative te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Hrvatski sabor, većinom glasova /43 „za“, 77 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Mosta.

36.       a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE                                                                                                                           

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te članka 13. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković, Katarina Peović, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Vesna Bedeković, Sanja Radolović i Sandra Benčić.

Stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Rasprava je zaključena 10. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /87 „za“, 25 „suzdržanih“/, donio Odluku o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Dužnosti članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje razriješeni su: dr. sc. Vlatko Cvrtila, imenovan na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola i Nediljko Jerković, iz reda studenata, imenovan na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /77 „za“, 21 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, donio Odluku o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Za članove Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenovani su:  dr. sc. Damir Jugo, na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola i Neven Pintarić, iz reda studenata, na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora.

37.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 241

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić i Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, u završnoj raspravi Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a i Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.

Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Barbara Antolić Vupora, Urša Raukar-Gamulin, Anka Mrak-Taritaš, Miro Totgergeli i Marin Piletić.

Rasprava je zaključena 11. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 11. veljače 2022., većinom glasova /115 „za“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

38.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM   OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 249

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Natalija Martinčević u ime Kluba zasutpnika HSLS-a i Reformista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Rajko Ostojić i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Rade Šimičević, Anita Pocrnić-Radošević, Vesna Bedeković, Goran Ivanović, Sanja Radolović, Anka Mrak-Taritaš, Marija Selak Raspudić, Katarina Peović, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.

Za replike su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Krešo Beljak, Marin Lerotić, Vesna Bedeković, Marijan Pavliček, Katarina Peović, Marijana Puljak, Ljubica Maksimčuk, Natalija Martinčević, Anita Pocrnić-Radošević, Ante Bačić, Grozdana Perić, Miroslav Škoro, Nadica Dreven Budinski, Rajko Ostojić, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Luka Brčić, Davor Dretar, Rade Šimičević, Barbara Antolić Vupora, Marko Pavić, Sanja Radolović, Sabina Glasovac, Marijana Petir, Nikolina Baradić, Marija Selak Raspudić, Maja Grba-Bujević, Branka Juričev-Martinčev, Katarina Nemet, Anka Mrak-Taritaš, Ante Kujundžić, Sandra Benčić, Željko Pavić i Emil Daus.

Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Rasprava je zaključena 16. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /96 „za“, 4 „protiv“, 23 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom   obrazovanju

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

39.       PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH  KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 250

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dretar Davor u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac, Sanja Radolović, Marija Selak Raspudić, Rajko Ostojić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Anita Pocrnić-Radošević, Vesna Bedeković, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Mažar, Domagoj Hajduković, Rade Šimičević, Sanja Radolović, Marijana Puljak, Miroslav Škoro, Davor Dretar, Marin Lerotić, Marija Selak Raspudić, Sabina Glasovac, Ante Kujundžić, Rajko Ostojić i Miroslav Škoro.

Rasprava je zaključena 16. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /98 „za“, 24 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih  kvalifikacija

2.  Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

40.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 214

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu te Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marina Opačak Bilić i Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić, Urša Raukar-Gamulin, Sabina Glasovac, Renata Sabljar-Dračevac, Anka Mrak-Taritaš, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za replike su se javili zastupnici: Željko Pavić, Dragana Jeckov, Emil Daus, Ante Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Marina Opačak Bilić, Darko Klasić, Miroslav Škoro, Maja Grba-Bujević, Nada Murganić, Sabina Glasovac, Renata Sabljar-Dračevac, Željko Sačić, Predrag Štromar, Davor Dretar, Ljubica Maksimčuk, Andreja Marić, Sanja Radolović i Urša Raukar-Gamulin.

Rasprava je zaključena 16. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /79 „za“, 43 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

41.       PRIJEDLOG STRATEGIJE POLJOPRIVREDE DO 2030.

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju  članka 7.a Zakona o poljoprivredi.

Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Natalija Martinčević i Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Božo Petrov i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović, Katarina Peović, Bojan Glavašević, Romana Nikolić, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Mišel Jakšić, Marija Selak Raspudić, Nikša Vukas, Ljubomir Kolarek, Marin Piletić, Željko Lenart, Siniša Jenkač, Ankica Zmaić, Goran Ivanović, Zvane Brumnić, Marin Miletić, Erik Fabijanić, Branka Juričev-Martinčev, Željko Pavić, u završnoj raspravi Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart  u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Za replike su se javili zastupnici: Božo Petrov, Nada Murganić, Natalija Martinčević, Ankica Zmaić, Nikola Grmoja, Darko Sobota, Vesna Vučemilović, Marin Piletić, Zvane Brumnić, Ljubica Maksimčuk, Vilim Matula, Josip Đakić, Marijan Pavliček, Luka Brčić, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Boška Ban Vlahek, Ivana Posavec Krivec, Marijana Petir, Marko Milanović Litre, Mirela Ahmetović, Marin Miletić, Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić, Ante Kujundžić, Branka Juričev-Martinčev, Romana Nikolić, Nikša Vukas, Ružica Vukovac, Katarina Peović, Marijana Puljak, Emil Daus, Martina Vlašić Iljkić, Damir Bajs, Krešo Beljak,  Dalija Orešković, Irena Šimunić, Nadica Dreven Budinski, Tomislav Klarić, Davor Dretar, Željko Lenart, Barbara Antolić Vupora, Miro Bulj, Bojan Glavašević, Mišel Jakšić, Sandra Benčić, Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Marina Opačak Bilić, Željko Sačić, Anka Mrak-Taritaš, Siniša Jenkač, Ljubomir Kolarek, Maja Grba-Bujević, Urša Raukar-Gamulin, Erik Fabijanić i Ante Deur.

Stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Rasprava je zaključena 17. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /77 „za“, 47 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio Strategiju poljoprivrede do 2030.

42.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI  INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 228

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo,  promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, u završnoj raspravi Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Pero Ćosić, Željko Pavić i Miro Totgergeli.

Rasprava je zaključena 17. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /113 „za“, 2 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi  infrastrukture za alternativna goriva.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

43.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 246

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić, Jure Brkan, Sandra Benčić, Marina Opačak Bilić, u završnoj raspravi Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.

Za replike su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Urša Raukar-Gamulin, Nikola Mažar, Ljubica Maksimčuk, Davor Dretar, Marina Opačak Bilić, Dalija Orešković, Grozdana Perić, Mirela Ahmetović, Vesna Vučemilović, Barbara Antolić Vupora, Miro Totgergeli, Marija Selak Raspudić, Jure Brkan i Sandra Benčić.

Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta te Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 18. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /80 „za“, 41 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

44.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, prvo čitanje, P.Z. br. 200

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić, u završnoj raspravi Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a te državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić

Za replike su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Davor Dretar, Irena Šimunić, Nadica Dreven Budinski i Andreja Marić.

Rasprava je zaključena 18. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., jednoglasno /121 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

45.       PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, prvo čitanje, P.Z. br. 244   

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ivana Kekin, Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Željko Pavić, u završnoj raspravi Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić.

Za replike su se javili zastupnici: Željko Pavić, Majda Burić, Boška Ban Vlahek, Nikolina Baradić, Renata Sabljar-Dračevac, Anita Pocrnić-Radošević, Andreja Marić, Ljubica Lukačić,  Katarina Peović, Urša Raukar-Gamulin, Martina Vlašić Iljkić, Ivana Kekin, Marija Selak Raspudić, Davor Dretar, Sandra Benčić, Irena Šimunić i Josip Đakić.

Stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 23. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., jednoglasno /125 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Registru osoba s invaliditetom.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.                                                                                                                                                                      

46.       PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2030.

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 29. Zakona o službenoj statistici.

47.       PRIJEDLOG PROGRAMA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2027.

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 31. Zakona o službenoj statistici.

O aktima pod 46. i 47. provedena je objedinjena rasprava.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić, Bojan Glavašević, Katarina Peović, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i  Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.

Za replike su se javili zastupnici: Sandra Benčić, Katarina Peović, Anita Pocrnić-Radošević, Boris Lalovac, Bojan Glavašević, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Vesna Vučemilović i Goran Ivanović.

Stanku su zatražile zastupnice: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Rasprava je zaključena 23. veljače 2022.

PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2030.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /108 „za“, 10 „protiv“, 4 „suzdržana“/,  donio Strategiju razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030.

Hrvatski sabor, većinom glasova (38 glasova „za“, 77 „protiv“, 2 „suzdržana“), nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

PRIJEDLOG PROGRAMA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2027.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović u tablici „Pokazatelji rezultata razvojnih ciljeva“ iza točke 6. dodane nove točke 7. i 8.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /107 „za“, 8 „protiv“, 2 „suzdržana“/,  donio Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027.

48.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 243

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jure Brkan, Miro Bulj, Marija Jelkovac i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Mažar, Miroslav Škoro, Željko Pavić, Davor Dretar, Anamarija Blažević i Marija Jelkovac.

Rasprava je zaključena 24. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., jednoglasno /126 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

49.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 245

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, u završnoj raspravi Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za replike su se javili zastupnici: Damir Habijan, Nikola Mažar, Davor Dretar, Ružica Vukovac i Jure Brkan.

Rasprava je zaključena 24. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /109 „za“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

50.       PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 247

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Sačić i Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Sanader u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić, Miro Bulj, Goran Ivanović, Anka Mrak-Taritaš, u završnoj raspravi Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Željko Sačić, Miroslav Škoro, Marijan Pavliček, Vesna Vučemilović, Marijana Puljak, Urša Raukar-Gamulin, Zvonimir Troskot, Željko Pavić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Nadica Dreven Budinski, Goran Ivanović, Ante Kujundžić, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Anita Pocrnić-Radošević, Nada Murganić, Luka Brčić, Maja Grba-Bujević, Anka Mrak-Taritaš i Andreja Marić.

Stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 24. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /80 „za“, 4 „protiv“, 39 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o strateškim robnim zalihama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

51.       PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Krešo Beljak

Podnositelj akta je zastupnik Krešo Beljak na temelju članka 242. stavaka 1. 2. i 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dostavio je Mišljenje sukladno odredbi članka 242. Poslovnika.

Sukladno članku 242. stavku 8. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatski sabor odlučuje bez rasprave, a pravo govora ima samo zastupnik koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Rasprava je zaključena 24. veljače 2022.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /77 „za“, 40 „protiv“, 1 „suzdržan“/, prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju Prigovora protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora koji je podnio zastupnik Krešo Beljak te je potvrđena izrečena stegovna mjera sukladno članku 243. stavku 1. podstavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

52.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE O UKRAJINI - predlagatelj: Odbor za vanjsku politiku

Predlagatelj akta je Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marko Milanović Litre i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić i Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Božo Petrov i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zdravka Bušić i Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za Pravednu Hrvatsku i Hrvoje Zekanović.

Stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 25. veljače 2022.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Katarine Peović na točku 1. /7 „za“, 117 „protiv“/, na točku 3. /8 „za“, 119 „protiv“/, na točku 7. /2 „za“, 114 „protiv“/, na točku 8. /20 „za“, 103 „protiv“/ i na točku 11. / 8„za“,  100 „protiv“, 13 „suzdržanih“/.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na točku 3. /u izmijenjenom obliku/.

Amandman na točku 8. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka je povučen.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /133 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Deklaraciju o Ukrajini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

Glasovanju je nazočio veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj Vasilj Kirilič.

O aktima od 53. do 56. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

53.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2020.   GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost       

Podnositelj akta je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /106 „za“, 2 „protiv“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2020. godinu.

54.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 54. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /110 „za“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020.

55.       GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Podnositelj akta je Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na temelju članka 16. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva.

Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /94 „za“, 26 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2019. godinu.

56.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I UTROŠENIM SREDSTVIMA NA   IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE - podnositeljica: Državna geodetska uprava

Podnositelj akta je Državna geodetska uprava na temelju članka 44. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 25. veljače 2022., većinom glasova /108 „za“, 1 „protiv“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima na izradi tehničke dokumentacije za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

57.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU U UKRAJINI 

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, sukladno članku 123. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predstavio je  Izvješće.

Tijekom rasprave sjednici je nazočio ukrajinski veleposlanik Vasilj Kirilič te predstavnici ukrajinske manjine koji žive u Republici Hrvatskoj.

Sukladno međustranačkom dogovoru pravo govora imali su samo predstavnici klubova  zastupnika i zastupnici bez kluba.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Natalija Martinčević i Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić i Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijan Pavliček i Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Hrvoje Zekanović, Karolina Vidović Krišto, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Ante Bačić, Stephen Nikola Bartulica, Bojan Glavašević, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Marko Pavić, Goran Ivanović, Marijan Pavliček, Rade Šimičević, Urša Raukar-Gamulin, Mario Kapulica, Andreja Marić, Karolina Vidović Krišto, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Katarina Peović, Domagoj Hajduković, Miro Bulj, Sandra Benčić, Hrvoje Zekanović, Davor Ivo Stier, Nikola Grmoja, Barbara Antolić Vupora, Andro Krstulović Opara, Željko Pavić, Grozdana Perić, Davor Dretar, Gari Cappelli, Arsen Bauk, Nikola Mažar, Maja Grba-Bujević, Marijana Puljak i Vesna Bedeković.

Stanku je zatražio zastupnik Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 2. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 9. ožujka 2022., većinom glasova /128 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke – Reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnika Hrvoja Zekanovića, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1.   Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o stanju u Ukrajini.

2.    Podržavaju se mjere Vlade Republike Hrvatske iznesene u Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o stanju u Ukrajini, a koje se odnose na humanitarni, zdravstveni, financijski, bankarski, energetski, prometni, obrambeni i ostale sektore. 

3.  Poziva se Vlada Republike Hrvatske da razmotri i prijedloge zastupnika iznesene u raspravi.

58.       PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE), prvo čitanje, P.Z.E. br. 236

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić, Željko Pavić, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Ljubica Maksimčuk, Zvane Brumnić, Gari Cappelli, Nikola Mažar, Davor Dretar, Marijana Balić, Marija Selak Raspudić, Željko Pavić, Nadica Dreven Budinski i Miro Bulj.

Rasprava je zaključena 2. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 9. ožujka 2022., većinom glasova /119 „za“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije).

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

59.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 130. Zakona o zaštiti potrošača.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin, u završnoj raspravi Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a i Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.

Za replike su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Josip Begonja, Darko Sobota, Nadica Dreven Budinski, Zvonimir Troskot, Urša Raukar-Gamulin, Anka Mrak-Taritaš, Barbara Antolić Vupora, Siniša Jenkač, Branka Juričev-Martinčev, Sandra Benčić i Vesna Vučemilović.

Rasprava je zaključena 2. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 9. ožujka 2022., većinom glasova /77 „za“, 26 „protiv, 26 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Hrvatski sabor, većinom glasova /40 „za“, 77 „protiv, 1 „suzdržan“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

60.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 231

61.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     STEČAJU POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 232

O aktima pod 60. i 61. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić, u završnoj raspravi Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Katarina Peović, Nikola Mažar, Vesna Nađ, Željko Pavić, Vesna Vučemilović, Ružica Vukovac, Rade Šimičević i Stipan Šašlin.

Stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokrata.

Rasprava je zaključena 3. ožujka 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 231

Hrvatski sabor je, većinom glasova /77 „za“, 22 „protiv“, 1 „suzdržan“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović dodatno je obrazložio predloženi amandman.

Hrvatski sabor je, većinom glasova /97 „za“, 1 „suzdržan“,/ prihvatio amandmana Vlade Republike Hrvatske na članak 75. kojim se u članku 257. dodaje novi stavak 5.  

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 9. u dodanom članku 20.b stavci 4. i 5. i na članak 115. u stavku 2. te amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 5. izmijenjeni članak 12.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja zastupnica Katarina Peović povukla je amandman na članak 39. izmijenjeni članak 66. stavak 7.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 254. stavci 2. i 3. temeljnog Zakona /32 „za“, 77 „protiv“/ i na članak 83. izmijenjeni članak 308. stavak 5. /33 „za“, 77 „protiv“/.

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /91 „za“, 16 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 232

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /86 „za“, 8 „protiv“, 28 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

62.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 233

63.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 234

O aktima pod 62. i 63. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Ružica Vukovac, Nikola Mažar i Damir Habijan.

Rasprava je zaključena 3. ožujka 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 233

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 13. u dodanom stavku 2. i na članak 28. u dodanom članku 83.g stavku 1.

Hrvatski sabor je, 9. ožujka 2022., većinom glasova /119 „za“, 6 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 234

Hrvatski sabor je, 9. ožujka 2022., većinom glasova /123 „za“, 2 „suzdržana“/,  donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.   

64.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 238 - predlagatelj: zastupnik Marijan Pavliček

Predlagatelj akta je zastupnik Marijan Pavliček.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Marijan Pavliček, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime predlagatelja, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijan Pavliček u ime predlagatelja, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić, Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja, Josip Borić, u završnoj raspravi Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Za repliku su se javili zastupnici: Marko Milanović Litre, Marijan Pavliček, Vesna Vučemilović, Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja, Željko Sačić, Josip Borić, Grozdana Perić, Marija Jelkovac, Damir Bajs, Željko Pavić, Luka Brčić, Nikola Mažar, Maja Grba-Bujević i Tomislav Klarić.

Rasprava je zaključena 3. ožujka 2022.

Nakon izjašnjenja predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, Klub zastupnika SDP-a povlači amandman na članak 1. u članku 22.a dodani stavak 3.

Hrvatski sabor, 9. ožujka 2022., većinom glasova /11 „za“, 77 „protiv“, 31 „suzdržan“/, nije donio Zakon o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite.  

65.       IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2020. GODINI

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 25. Zakona o slobodnim zonama.

Raspravu su proveli: Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Klarić, Siniša Jenkač, u završnoj raspravi Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.

Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Ivan Kirin, Marina Opačak Bilić, Anja Šimpraga, Ankica Zmaić, Zvonimir Troskot, Dalija Orešković, Vilim Matula, Urša Raukar-Gamulin, Željko Pavić, Barbara Antolić Vupora, Anamarija Blažević, Tomislav Klarić, Branka Juričev-Martinčev, Majda Burić, Siniša Jenkač i Željko Sačić.

Rasprava je zaključena 4. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 9. ožujka 2022., većinom glasova /113 „za“, 1 „protiv“, 11 „suzdržanih“/ sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2020. godini.

 66.      PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 14. SVIBNJA „HRVATSKIM DANOM ŠEĆERNE BOLESTI“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku 

Predlagatelj akta je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskh suverenista, Andreja Marić, Marin Miletić, Zvonimir Troskot, Marija Selak Raspudić, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Renata Sabljar-Dračevac, Hrvoje Šimić, Anita Pocrnić-Radošević, Luka Brčić, Željko Pavić, Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić, Marina Opačak Bilić, Barbara Antolić Vupora, Marin Miletić, Željko Sačić, Zvonimir Troskot i Davor Dretar.

Stanku je zatražila Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 4. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 9. ožujka 2022., jednoglasno /128 „za“/ donio Odluku o proglašenju 14. svibnja „Hrvatskim danom šećerne bolesti“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

67.       PRIJEDLOG ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 256

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Natalija Martinčević i Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček i Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Zvonimir Troskot i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijan Pavliček, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Vučemilović, Zvane Brumnić, Željko Sačić, Grozdana Perić, Boris Lalovac, Siniša Hajdaš Dončić, Domagoj Hajduković,  Davor Dretar, Davor Ivo Stier, Katarina Peović, Branka Juričev-Martinčev, Urša Raukar-Gamulin, u završnoj raspravi Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.

Za replike su se javili zastupnici: Josip Borić, Barbara Antolić Vupora, Marko Pavić, Zvane Brumnić, Ante Bačić, Boris Lalovac, Rade Šimičević, Vesna Vučemilović, Ljubica Maksimčuk, Marijan Pavliček, Ivan Kirin, Natalija Martinčević, Davor Ivo Stier, Davor Dretar, Darko Klasić, Siniša Hajdaš Dončić, Miroslav Škoro, Domagoj Hajduković, Emil Daus, Branka Juričev-Martinčev, Boška Ban Vlahek, Katarina Peović, Grozdana Perić, Krešo Beljak, Marina Opačak Bilić, Josip Begonja, Urša Raukar-Gamulin, Stipan Šašlin, Marija Selak-Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Rajko Ostojić, Željko Pavić, Željko Sačić,  Hrvoje Šimić, Anita Pocrnić-Radošević, Marijana Petir, Marija Jelkovac, Nadica Dreven Budinski, Marijana Puljak i Anamarija Blažević.

Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Prije početka rasprave predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković podsjetio je na obilježavanje 10. obljetnice potvrđivanja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u Hrvatskome saboru.

Rasprava je zaključena 9. ožujka 2022.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /99 „za“, 11 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Zastupnik Zvane Brumnić je zatražio evidenciju tko je kako glasao.

68.       PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA IVANU PALADINI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Predlagatelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Sukladno članku 119. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu su proveli Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbor za gospodarstvo.

Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 9. ožujka 2022., većinom glasova /77 „za“, 51 „protiv“, 3 „suzdržana“/, iskazao povjerenje Ivanu Paladini za obavljanje dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

PRISEGA - Dana 9. ožujka 2022. ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina dao je prisegu.

Zastupnica Anka Mrak-Taritaš zatražila je objavu pojedinačnog glasovanja na web stranici Sabora.

69.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 180

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikolina Baradić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.

Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Andreja Marić, Ante Bačić, Romana Nikolić, Hrvoje Šimić, Anka Mrak-Taritaš, Zvonimir Troskot i Maja Grba-Bujević.

Rasprava je zaključena 9. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /86 „za“, 30 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

70.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE BUDNOSTI NATO-a U MAĐARSKOJ

71.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA STALNE STRUKTURIRANE SURADNJE EUROPSKE UNIJE „KIBERNETIČKI TIMOVI ZA BRZI ODGOVOR I UZAJAMNU POMOĆ U KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI“

O aktima pod 70. i 71. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 54. Zakona o obrani.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop, dodatno je obrazložio predložene akte.

U ime Odbora za obranu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Franko Vidović.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković, Marijan Pavliček, Rajko Ostojić, Josip Đakić, Stipan Šašlin, Željko Pavić, Davor Ivo Stier, Marija Selak Raspudić, Ante Deur, Bojan Glavašević, Ante Bačić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Ante Bačić, Davor Ivo Stier, Darko Sobota, Nino Raspudić, Ante Deur, Rade Šimičević, Željko Pavić, Marijan Pavliček, Goran Ivanović, Anka Mrak-Taritaš, Željko Sačić, Stipan Šašlin, Mladen Karlić, Peđa Grbin, Josip Đakić, Nikola Grmoja, Marijana Petir, Jure Brkan, Rajko Ostojić, Dalija Orešković, Matko Kuzmanić, Luka Brčić, Marija Selak Raspudić, Bojan Glavašević, Željko Lenart, Nevenko Barbarić, Ante Kujundžić, Andro Krstulović Opara, Nikolina Baradić, Branko Bačić, Marijana Balić i Katarina Peović.

Rasprava je zaključena 10. ožujka 2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE BUDNOSTI NATO-a U MAĐARSKOJ

Stanku su tijekom glasovanja zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih  suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista.

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /118 „za“, 1 „protiv“/, donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA STALNE STRUKTURIRANE SURADNJE EUROPSKE UNIJE „KIBERNETIČKI TIMOVI ZA BRZI ODGOVOR I UZAJAMNU POMOĆ U KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI“

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., jednoglasno /120 „za“/, donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti u sklopu projekta stalne strukturirane suradnje Europske unije „Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

72.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT „HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU“, drugo čitanje, P.Z. br. 254

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Kujundžić, Marija Selak Raspudić, Sanja Radolović, Vesna Bedeković, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Vesna Bedeković, Ante Kujundžić, Željko Pavić, Sanja Radolović, Marijana Puljak, Katica Glamuzina, Grozdana Perić, Dalija Orešković, Katarina Peović, Rade Šimičević, Luka Brčić, Nikolina Baradić, Nikola Grmoja i Miro Totgergeli.

Rasprava je zaključena 10. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 11. ožujka 2022., većinom glasova /106 „za“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

73.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju članka 22. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu su proveli: Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

U ime Odbora za ravnopravnost spolova izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marija Selak Raspudić.

Podnositeljica, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić i Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Marija Selak Raspudić, Ivan Ćelić, Ljubica Maksimčuk, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Ružica Vukovac, Anamarija Blažević, Ivan Ćelić, Maja Grba-Bujević, Nikola Grmoja, Anita Pocrnić-Radošević, Natalija Martinčević, Ankica Zmaić, Dragana Jeckov, Ljubica Maksimčuk, Majda Burić, Nadica Dreven Budinski, Marin Piletić, Katica Glamuzina, Nada Murganić, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Rade Šimičević, Arsen Bauk, Branka Juričev-Martinčev, Katarina Peović, Ivana Kekin, Marijana Petir, Marija Jelkovac, Marijana Puljak, Luka Brčić, Željko Pavić, Dalija Orešković, Marija Selak Raspudić i Sandra Benčić.

Rasprava je zaključena 11. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /112 „za“, 10 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. godinu. 

74.       PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, prvo čitanje, P.Z. br. 251

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Božo Petrov i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU- i nezavisnih zastupnika, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mišel Jakšić, Anka Mrak-Taritaš, Marin Piletić, Stipan Šašlin, Nikša Vukas, Marijana Petir, Željko Lenart, Goran Ivanović, Marin Miletić, Miro Bulj, Zvonimir Troskot, Ljubica Maksimčuk, Željko Pavić, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Za replike su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk, Boška Ban Vlahek, Tomislav Okroša, Marijan Pavliček, Marin Piletić, Andreja Marić, Natalija Martinčević, Ružica Vukovac, Anja Šimpraga, Vesna Vučemilović, Marijana Petir, Ankica Zmaić, Martina Vlašić Iljkić, Luka Brčić, Vilim Matula, Emil Daus, Anka Mrak-Taritaš, Željko Lenart, Dalija Orešković, Miro Bulj, Zvonimir Troskot, Stipan Šašlin, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Božo Petrov,  Mišel Jakšić, Hrvoje Šimić, Rade Šimičević, Marija Jelkovac, Nadica Dreven Budinski, Goran Ivanović, Nikša Vukas, Željko Pavić i Hrvoje Zekanović.

Stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista.

Rasprava je zaključena 16. ožujka 2022.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /77 „za“, 7 „protiv“, 40 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

75.       PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 255

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnik predlagatelja,  državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba Za pravednu Hrvatsku, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikša Vukas i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Petir, Miro Bulj, Jure Brkan, Marin Miletić, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić i ministrica poljoprivreda Marija Vučković.

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Šimić, Andreja Marić, Jure Brkan, Boška Ban Vlahek, Željko Pavić, Ružica Vukovac, Miro Bulj, Marijana Petir, Stipan Šašlin, Damir Habijan i Marin Miletić.,

Rasprava je zaključena 16. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /107 „za“, 17„suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

76.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE O ALPE-ADRIA-DUNAV PODRUČJU SLOBODNOM OD GMO-a - predlagatelj: Odbor za poljoprivredu

Predlagatelj akta je Odbor za poljoprivredu.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Prije početka rasprave Odbor za poljoprivredu podnio je amandmane na točku 4. i na točku 5. koji sukladnu članku 202. Poslovnika postaju sastavni dio Prijedloga deklaracije.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijna Petir u ime predlagatelja.

Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Marijana Petir, Ljubica Maksimčuk, Ivana Posavec Krivec, Nadica Dreven Budinski, Vilim Matula i Ružica Vukovac.

Rasprava je zaključena 16. ožujka 2022. 

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., jednoglasno /124 „za“/, donio Deklaraciju o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

77.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 260

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin i Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Petir, Vesna Vučemilović, Marijan Pavliček, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Urša Raukar-Gamulin, Karolina Vidović Krišto, Marijana Puljak, Grozdana Perić, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Grmoja, Sabina Glasovac, Josip Borić, Mirela Ahmetović, Anton Kliman, Željko Lenart, Zvonimir Troskot, u završnoj raspravi Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Dalija Orešković  u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.

Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Nikola Grmoja, Gari Cappelli, Vesna Vučemilović, Siniša Hajdaš Dončić, Majda Burić, Karolina Vidović Krišto, Marko Pavić, Andreja Marić, Marijan Pavliček, Ljubica Maksimčuk, Mirela Ahmetović, Miroslav Škoro, Marin Mandarić, Zvane Brumnić, Marin Lerotić, Marijana Petir, Katarina Peović, Branko Bačić, Marina Opačak Bilić, Davor Dretar, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Luka Brčić, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Rade Šimičević, Anita Pocrnić-Radošević, Goran Ivanović, Željko Lenart, Urša Raukar-Gamulin, Anton Kliman, Mato Čičak, Josip Borić, Zvonimir Troskot, Sabina Glasovac, Marija Selak Raspudić, Mišel Jakšić, Nadica Dreven Budinski, Željko Pavić i Ivana Kekin. 

Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Grbin Peđa u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Rasprava je zaključena 17. ožujka 2022.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije donio amandman zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2., amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. točka f), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. točka k), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. točke l) i m), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. točke o) i p), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. točka v), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. dodane nove točke za), zb) i zc), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 3. točka d), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 3. dodana nova točka m), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 3. točka g), na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 3. točka l) i amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. dodana nova točka za) i stavku 3. točka d) te na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. točka l).

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., jednoglasno /123 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

78.       IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 37. Zakona o službenoj statistici.

79.       PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

80.       PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022.

Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 34. Zakona o službenoj statistici.

O aktima pod 78., 79. i 80. provedena je objedinjena rasprava.

Raspravu o aktima proveo je Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Mato Čičak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić, Anita Pocrnić-Radošević, Jure Brkan, u završnoj raspravi Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.

Za repliku su se javili zastupnici: Urša Raukar-Gamulin, Katarina Peović, Anita Pocrnić-Radošević, Marina Opačak Bilić, Jure Brkan, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Mato Čičak i Grozdana Perić.

Rasprava je zaključena 17. ožujka 2022.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE

Stanku je tijekom glasovanja zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /104 „za“, 4 „protiv“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine.

PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /102 „za“, 12 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022.

Prije početka rasprave Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman u poglavlju II. Ekonomske statistike, na kraju Teme 2.5. Cijene te je sukladno članku 202. Poslovnika Hrvatskoga sabora postao sastavni dio teksta Prijedloga.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović na modul „Dohodak, socijalna uključenost i životni uvjeti“ iza točke 1. Anketa o dohotku stanovništva (ADS) dodana nova točka 2. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /103 „za“, 4 „protiv“, 15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

81.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2020. GODINU 

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 17. Zakona o državnim potporama.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Selak Raspudić, Anita Pocrnić-Radošević, Nikola Grmoja, Željko Pavić, u završnoj raspravi Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.

Za repliku su se javili zastupnici: Zvonimir Troskot, Anita Pocrnić-Radošević, Nikola Mažar, Željko Pavić, Grozdana Perić, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Marina Opačak Bilić, Nada Murganić, Dalija Orešković, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić i Branka Juričev-Martinčev.

Stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 18. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /77 „za“, 25 „protiv“, 21 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2020. godinu. 

82.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NASELJIMA, drugo čitanje, P.Z  br. 171

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Predrag Štromar.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Božo Petrov i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Piletić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Arsen Bauk, Predrag Štromar, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Marin Piletić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Nikola Mažar, Andreja Marić, Davor Dretar, Ivanović Goran, Dario Zurovec, Vesna Nađ, Branko Bačić, Hrvoje Zekanović, Predrag Štromar, Zvane Brumnić, Marijana Petir, Maja Grba-Bujević, Josip Borić, Arsen Bauk, Marin Piletić, Marija Selak Raspudić i Rade Šimičević.

Rasprava je zaključena 23. ožujka 2022.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije donio amandman Kluba zastupnika SDP-a kojim se dodaje novi članak 16.a.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /105 „za“, 11 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, donio Zakon o naseljima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

83.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 261

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Predrag Štromar.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Josip Borić, Marija Selak Raspudić, Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, u završnoj raspravi Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Andreja Marić, Zvane Brumnić, Emil Daus, Urša Raukar-Gamulin, Marin Piletić, Hrvoje Zekanović, Predrag Štromar, Nikola Mažar, Josip Borić, Anamarija Blažević, Marija Selak Raspudić, Davor Dretar, Miro Bulj, Goran Ivanović, Grozdana Perić, Vesna Vučemilović i Tomislav Klarić.

Stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 23. ožujka 2022.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo kojim se dodaje novi članak 2.a i na članak 4.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /121 „za“, 4 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

84.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članak 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja, zamjenica glavnog državnog revizora Nediljka Rogošić, dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivana Kekin, Vesna Vučemilović, Karolina Vidović Krišto, Miro Bulj, Ankica Zmaić, u završnoj raspravi Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te zamjenica glavnog državnog revizora Nediljka Rogošić.

Za replike su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Siniša Hajdaš Dončić, Karolina Vidović Krišto, Zvonimir Troskot, Ankica Zmaić, Zvane Brumnić, Vesna Vučemilović, Marko Pavić, Marijana Puljak, Grozdana Perić, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Miro Bulj, Karolina Vidović Krišto i Rade Šimičević.

Rasprava je zaključena 23. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /121 „za“, 4 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

85.       PRIJEDLOG HRVATSKE STRATEGIJE ZA VODIK DO 2050. GODINE   

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marin Miletić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Pero Ćosić, Urša Raukar-Gamulin, Jure Brkan, Ljubica Maksimčuk, Marijana Petir, Željko Pavić, u završnoj raspravi Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Ljubica Maksimčuk, Andreja Marić, Vesna Vučemilović, Pero Ćosić, Ankica Zmaić, Hrvoje Zekanović, Miro Totgergeli, Marin Miletić, Mirela Ahmetović, Nadica Dreven Budinski, Jure Brkan, Darko Klasić, Željko Pavić, Rade Šimičević, Dragana Jeckov, Zvonimir Troskot, Sandra Benčić, Miro Bulj, Marijana Petir, Ivan Kirin, Ružica Vukovac, Urša Raukar-Gamulin, Siniša Hajdaš Dončić, Anita Pocrnić-Radošević, Ivan Budalić, Goran Ivanović, Marija Selak Raspudić i Željko Lenart.

Rasprava je zaključena 24. ožujka 2022.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na dio Regionalni centar za vodik, poglavlje 2., potpoglavlje 2.2., stup 4. Obrazovanje, istraživanje i razvoj.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /112 „za“, 13 „suzdržanih“/, donio Hrvatsku strategiju za vodik do 2050. godine.   

86.       PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA RASPOLAGANJA FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE I NADZORA MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 22 zastupnika u Hrvatskome saboru

Predlagatelji akta su 22 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Predstavnici predlagatelja, zastupnici Peđa Grbin i Sandra Benčić, dodatno su obrazložili predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta,  Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u  ime predlagatelja, Josip Borić, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Sanja Radolović, Damir Habijan, Branko Bačić, Miro Bulj, Bojan Glavašević, Urša Raukar-Gamulin te u završnoj raspravi u ime predlagatelja Sandra Benčić i Sanja Radolović.

Za replike su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Peđa Grbin, Sanja Radolović, Andreja Marić, Marija Jelkovac, Ružica Vukovac, Marko Pavić, Mirela Ahmetović, Josip Borić,  Siniša Hajdaš Dončić, Branko Grčić, Stipan Šašlin, Nikola Grmoja, Majda Burić, Damir Habijan, Anamarija Blažević, Sabina Glasovac, Branka Juričev-Martinčev, Arsen Bauk, Sandra Benčić, Katarina Peović, Grozdana Perić, Martina Vlašić Iljkić, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Branko Bačić, Boška Ban Vlahek, Ljubica Maksimčuk, Vilim Matula, Nadica Dreven Budinski, Rade Šimičević, Bojan Glavašević, Miro Bulj, Urša Raukar-Gamulin i Ivana Kekin.

Stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Rasprava je zaključena 24. ožujka 2022.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor, 25. ožujka 2022., većinom glasova /49 „za“, 77 „protiv“/, nije donio Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje učinkovitosti funkcioniranja sustava raspolaganja fondovima Europske unije i nadzora mogućih nepravilnosti, nezakonitih radnji i korupcije.

87.       IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2020. GODINI

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 46. Zakona o otocima.

Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Marija Selak Raspudić, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Gari Capelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Luka Brčić, Josip Borić, Gari Cappelli, Arsen Bauk, Katica Glamuzina, Ivana Kekin, Rade Šimičević, Branka Juričev-Martinčev, Željko Pavić, Marija Selak Raspudić, Grozdana Perić, Luka Brčić, Bojan Glvašević, Marija Jelkovac i Branko Bačić.

Rasprava je zaključena 25. ožujka 2022.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /88 „za“, 13 „protiv“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini.

Hrvatski sabor, većinom glasova, /40 “za“, 76 „protiv“/, nije donio predloženi zaključak zastupnice Marije Selak Raspudić

O aktima pod 88. i 89.  glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

88.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2019. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Podnositeljica akta je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je,  25. ožujka 2022., većinom glasova /106 „za“,  11 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2019 godini.

89.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2020. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Podnositeljica akta je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 25. ožujka 2022., većinom glasova /106 „za“, 11 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2020. godini.

90.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 181

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Goran Ivanović, Nikša Vukas, Hrvoje Zekanović, Davor Dretar, Željko Pavić, u završnoj raspravi Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Ante Bačić, Andreja Marić, Ružica Vukovac, Miro Bulj, Nadica Dreven Budinski, Martina Vlašić Iljkić, Marin Miletić, Stipan Šašlin, Hrvoje Zekanović, Marijana Petir, Darko Sobota, Vilim Matula, Goran Ivanović, Marijan Pavliček, Majda Burić, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar, Krešo Beljak, Željko Pavić, Rade Šimičević, Ljubomir Kolarek i Nikša Vukas.

Stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Rasprava je zaključena 30. ožujka 2022.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 2., članak 7., članak 9., članak 10., na naslov „Virtualna učionica“ i članak 11., članak 12., članak 14., članak 15., članak 17., članak 18., članak 22., članak 28., članak 33. i na članak 87.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, Klub zastupnika SDP-a povlači amandmane na članak 13., članak 20. i na članke od 34. do 41.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /91 „za“, 34 „suzdržana“/ donio Zakon o održivoj uporabi pesticida, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

91.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 262

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Petir, Jure Brkan, Marin Miletić, Miro Bulj, u  završnoj raspravi Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Za replike su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Katarina Peović, Ružica Vukovac, Andreja Marić, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Ljubomir Kolarek, Marin Miletić, Vilim Matula, Jure Brkan, Ante Kujundžić, Zvonimir Troskot, Miro Bulj i Martina Vlašić Iljkić.

Rasprava je zaključena 30. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /114 „za“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

92.       IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 22. SRPNJA 2020. DO 15. PROSINCA 2021. - podnositelj: Odbor za europske poslove

Podnositelj akta je Odbor za europske poslove.

Predstavnik podnositelja, predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Petir, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Domagoj Hajduković u ime podnositelja.

Za repliku su se javili zastupnici: Željko Pavić, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Bojan Glavašević, Barbara Antolić Vupora, Ružica Vukovac i Ivana Posavec Krivec.

Rasprava je zaključena 30. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., jednoglasno /118 „za“/, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021.

93.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 242

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Mišel Jakšić i Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Romana Nikolić, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Josip Borić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Romana Nikolić, Nikola Mažar, Marin Miletić, Vesna Nađ, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Vučemilović, Nikola Grmoja, Barbara Antolić Vupora, Rade Šimičević, Marijana Petir, Ivan Kirin, Damir Habijan, Marija Jelkovac, Nada Murganić, Sabina Glasovac, Željko Pavić, Dalija Orešković, Anka Mak-Taritaš, Josip Borić i Sandra Benčić.

Stanku su zatražili zastupnici: Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a i Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 31. ožujka 2022.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 10. stavak 4., amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 11. stavak 1. dodana nova točka 5., članak 26. stavak 2. točka 1., članak 40. dodani novi stavak 2. i na članak 41. dodani stavci 5. i 6., amandman zastupnika Dražena Bošnjakovića na članak 11. stavci 2. i 3. te dodani novi stavak 2., identične amandmane Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDP-a na članak 22. dodani stavak 5., identične amandmane Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na članak 24. stavak 3.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio  amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 26. stavak 2. točka 1., amandmane Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na članak 6. stavak 1. točka 8. b), članak 9. stavak 2. točka h), članak 12. stavak 2., članak 19. dodani stavak 3., članak 26. stavak 2. točka 1., članak 38. stavak 1. točka 2. i dodani stavak 2., članak 39. i na članak 40., amandmane Kluba zastupnika Mosta na članak 11. stavak 1. točka 4., članak 40. dodani broj „(1)“ i novi stavci 2. i 3. te na članak 43., amandman zastupnika Darka Klasića na članak 20. stavak 1. točka 2. podtočka b), amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 4. stavak 1. točka a), članak 6. točka 8. podtočka c), članak 9. stavak 2. točka h), članak 11. stavak 1. točka 4., članak 12. stavak 2., članak 19. dodani novi stavak 3., članak 26. stavak 2. točka 1., članak 38. stavak 1. točka 2. i dodani stavak 2., članak 39. i na članak 40., amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 9. stavak 2. točka a) i h), članak 11. stavak 1. točka 4., članak 11. stavak 2., članak 12. stavak 2., članak 20. stavak 3., članak 22., članak 24. dodani novi stavak 4., članak 24. stavak 6. točka 6., članak 33. dodani novi stavak 2., članak 38. točka 2., članak 38. dodani novi stavak 2. i na članak 43., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 3., članak 8. dodana nova točka 4., članak 9. stavak 2. točka f) i dodana nova točka k), članak 10. dodani stavak 7., članak 20. stavak 1. točka 2. podstavak b) te stavak 3., članak 22. dodani novi stavak 5., članak 24. stavak 2. točka 6. i dodani novi stavak 4., članak 37. i na članak 43., amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 4. stavak 1. točka a) dodana nova podtočka, članak 5. stavak 3., članak 6. točka 2 i točka 13., članak 8. dodani stavak 4., članak 9. stavak 3., članak 10. stavci 1., 2. 3. i 5., članak 11. dodani novi stavci 4. i 5., članak 12. dodani novi stavak 4. i na članak 13. te amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 8. dodani stavak 4. i na članak 20. stavak 1. točka 2. podtočka b) te dodana podtočka c) i stavak 3.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana Klub zastupnika Socijaldemokrata povlači amandman na članak 24. stavak 3.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /78 „za“, 46 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije donio predloženi zaključak Kluba zastupnika SDP-a. /42 „za“, 77 „protiv“/

94.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 257

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Bojan Glavašević, Goran Ivanović, Renata Sabljar-Dračevac, Marijana Petir, u završnoj raspravi Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić.

Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Mladen Karlić, Nadica Dreven Budinski, Renata Sabljar-Dračevac, Bojan Glavašević, Marijana Petir, Goran Ivanović, Sandra Benčić i Ivan Kirin.

Rasprava je zaključena 31. ožujka 2022.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /118 „za“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

95.       IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2020.

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. Zakona o probaciji.

Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.

96.       IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2020.

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

Raspravu su proveli: Odbor za pravosuđe i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

O aktima pod 95. i 96. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja, Karolina Vidović Krišto, Davor Dretar, Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić, Urša Raukar-Gamulin, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Vesna Nađ, Anita Pocrnić-Radošević, Nadica Dreven Budinski, Ivan Kirin, Ružica Vukovac, Karolina Vidović Krišto, Andreja Marić, Davor Dretar, Krunoslav Katičić, Željko Sačić, Urša Raukar-Gamulin, Vilim Matula, Luka Brčić, Vesna Bedeković, Nada Murganić, Željko Pavić, Nikola Grmoja, Nikola Mažar, Anita Pocrnić-Radošević, Ljubica Maksimčuk i Anka Mrak-Taritaš.

Stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Rasprava je zaključena 1. travnja 2022.

IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2020.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /95 „za“, 23 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu probacijske službe za 2020.

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2020.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /91 „za“, 31 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2020.

97.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, drugo čitanje, P.Z. br. 251

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović, Dalija Orešković, Ivana Posavec Krivec, Hrvoje Zekanović, Marin Miletić, Marijana Petir, Goran Ivanović, Željko Lenart, Stipan Šašlin, Nikša Vukas, Anka Mrak-Taritaš,  Zvonimir Troskot, Marin Piletić, Miro Bulj, Pero Ćosić, u završnoj raspravi Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Davor Dretar, Tomislav Okroša, Andreja Marić, Pero Ćosić, Miro Bulj, Goran Ivanović, Vilim Matula, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Martina Vlašić Iljkić, Vesna Vučemilović, Stipan Šašlin, Ante Bačić, Ivan Radić, Zvonimir Troskot, Predrag Štromar, Hrvoje Zekanović, Željko Pavić, Ivana Posavec Krivec, Marin Miletić, Marijana Petir, Željko Lenart, Marin Piletić, Nikola Mažar, Rade Šimičević, Nadica Dreven Budinski, Urša Raukar-Gamulin, Željko Sačić, Nikša Vukas, Katarina Peović, Nino Raspudić, Maja Grba-Bujević, Vesna Nađ i Ljubica Maksimčuk.

Stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.

Rasprava je zaključena 6. travnja 2022.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 12., članak 20. stavak 5. i na članak 54.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 2. stavak 2., članak 6. stavak 1. točka 9., članak 9. stavak 5., članak 11. stavak 3., članak 15. stavak 2., članak 17. stavak 6., članak 18. stavak 5., članak 20., članak 21. stavak 3., članak 23., članak 24. i na članak 25., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 1., dodani novi članak 2.a, članak 3. stavci 3. i 4., članak 5., članak 8. stavak 1., članak 11. dodani stavak 4., dodani novi članak 12.a, članak 13., članak 14. stavci 2. i 3., članak 16. stavak 2., stavak 4. koji postaje stavak 3. i dodani novi stavak 4., članak 17., članak 18., dodani novi članak 18.a, članak 19., dodani novi članak 19.a, članak 22., članak 23., članak 24. stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6., članak 25. stavci 1. i 2., članak 29., članak 30. stavak 1., članak 34. stavak 1., članak 36., članak 38., članak 42. stavci 2. i 3., članak 43. stavci 6. i 7., dodani novi članak 46.a, članak 50. stavak 1. i na članak 54. dodani novi stavak 2., amandman Kluba zastupnika HSS-a i RF-a na članak 3. stavak 2. i amandmane zastupnika Željka Lenarta na članak 6. stavak 1. točke 6., 9. i 10., članak 11. stavak 3., članak 18. stavak 5. i na članak 19. stavak 2.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana Klub zastupnika SDP-a povlači amandmane na članak 4., članak 6., članak 7., na naslov iznad članka 9. i članak 9., članak 10. stavak 1. i dodani novi stavak 2., članak 15. stavci 1., 2., 3. i 4., članak 27. stavak 6., članak 28. stavci 1., 2. i 3. te dodani novi stavak 4., članak 37. stavak 3. i dodani novi stavak 4., članak 40. stavak 1. i na članak 45. stavak 3.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a,  Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Miroslav Škoro u ime Kluba zastupniaka Za pravednu Hrvatsku.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 28 „protiv“, 18 „suzdržanih“/, donio Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

98.       PRIJEDLOG ODLUKA POVODOM IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROVJERI BROJA I VJERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA TE ZAKONITOSTI POSTUPKA PRIKUPLJANJA POTPISA BIRAČA IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „ODLUČUJMO ZAJEDNO!“ I ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „DOSTA JE STOŽEROKRACIJE“ - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Predlagatelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Zekanović, Damir Habijan, Arsen Bauk, Branko Bačić, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Zdravka Bušić, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Dražen Bošnjaković, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Marin Miletić, Marijan Pavliček, Hrvoje Zekanović, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Nino Raspudić, Zvonimir Troskot, Josip Borić, Nikola Grmoja, Rade Šimičević, Damir Habijan, Marija Jelkovac, Nikola Mažar, Tomislav Klarić, Branko Bačić, Arsen Bauk, Miro Totgergeli, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Majda Burić i Zdravka Bušić.

Rasprava je zaključena 6. travnja 2022.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /77 „za“, 26 „protiv“, 12 „suzdržanih“/, donio Odluku u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Odlučujmo zajedno!“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., većinom glasova /91 „za“, 9 „protiv“, 9 „suzdržanih“/,  donio  Odluku  u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Dosta je stožerokracije“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor većinom glasova nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika Mosta: rezultati glasovanja za 1. zaključak /17 „za“, 77 „protiv“, 1 „suzdržan“/; za 2. zaključak /9 „za“, 77 „protiv“/.

99.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM     ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 267

100.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 268

O aktima pod 99. i 100. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Renata Sabljar-Dračevac i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Dalija Orešković, Martina Vlašić Iljkić, Ivan Radić, Urša Raukar-Gamulin, Željko Pavić, u završnoj raspravi Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.

Za repliku su se javili zastupnici: Anamarija Blažević, Andreja Marić, Urša Raukar-Gamulin, Maja Grba-Bujević, Domagoj Hajduković, Renata Sabljar-Dračevac, Marijan Pavliček, Marijana Puljak, Barbara Antolić Vupora, Dalija Orešković, Nada Murganić, Luka Brčić, Stipan Šašlin, Majda Burić, Ivan Radić, Katarina Peović, Martina Vlašić Iljkić, Mladen Karlić, Tomislav Okroša, Željko Pavić, Boška Ban Vlahek, Ivan Kirin, Rade Šimičević, Nadica Dreven Budinski, Grozdana Perić i Anka Mrak-Taritaš.

Stanku su zatražili zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 7. travnja 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 267

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2.

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., jednoglasno /122 „za“/,  donio Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 268

Hrvatski sabor je, 8. travnja 2022., jednoglasno /125 „za“/, donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

__________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 8. travnja 2022. godine u 13.17 sati.

 

 

 

 

 

 

                      TAJNIK                                                                   PREDSJEDNIK

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA                             HRVATSKOGA SABORA

 

                   Ivan Bukarica                                                            Gordan Jandroković