16. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 16. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27. i 28. travnja; 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26. i 31. svibnja; 1., 2., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 28., 29. i 30. lipnja te 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. i 14. srpnja 2023.


Zagreb, travanj - svibanj - lipanj - srpanj 2023. 
HRVATSKI SABOR
Zapisnik

šesnaeste sjednice održane 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27. i 28. travnja; 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26. i 31. svibnja; 1., 2., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 28., 29. i 30. lipnja te 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. i 14. srpnja 2023.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 12. travnja 2023., u 9.30 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Zapisnik 15. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je deset novih točaka, a to su:
1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U VELJAČI I OŽUJKU 2023. 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 428 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423 
4.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje
5.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
6.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
7.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
8.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
9.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2022. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno odredbi članka 228. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 14. travnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472 /čl. 205. Poslovnika/
2.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2022. GODINU -  podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak.
Tijekom utvrđivanja dopune dnevnog reda, primjedbu o provođenju hitnog postupka na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473, iznijeli su zastupnici Bojan Glavašević, Ivana Kekin, Urša Raukar-Gamulin, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i zastupnik Davor Dretar. Glasovanje radi uvrštavanja točke po hitnom postupku nije provedeno zbog nedostatka kvoruma te dana 14. travnja 2023. dnevni red nije dopunjen predloženom točkom.
Dana 19. travnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473 
Zbog iznesenih primjedbi na uvrštavanje točke po hitnom postupku provedeno je glasovanje te je većinom glasova /75 “za“, 30 „protiv“/ navedena točka uvrštena po hitnom postupku.
Stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
2.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I  ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI.
Dana 20. travnja 2023. dnevni red dopunjen je točkom:
1.    PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Željko Sačić.
Dana 21. travnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU CENTRA ZA RAZVOJ FINANCIJA (CEF), drugo čitanje, P.Z. br. 475
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 450
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 474 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
4.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2021. – OŽUJAK 2023. - podnositelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj.
Dana 28. travnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480  /čl. 205. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKOG SAVEZNOG VIJEĆA O PROVEDBI DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA ODABRANIM DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE ZA SMANJENJE EKONOMSKIH I SOCIJALNIH NEJEDNAKOSTI UNUTAR EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 481
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 476 -  predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 477 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 478 -  predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 479 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT.

Dana 3. svibnja 2023. dnevni red dopunjen je točkom:
1.     INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ POTPORU BANKAMA KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DALA U POSTUPKU PRED SUDOM EU PO PREDMETU C-567/20 TE RADI SPORAZUMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I BANAKA NA TEMELJU KOJEG SU OTP, RBA, PBZ, ZABA, ERSTE I SBERBANK ODUSTALE OD TUŽBE PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 21 zastupnik u Hrvatskom saboru.
Dana 5. svibnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482  
Zbog iznesenih primjedbi na uvrštavanje točke po hitnom postupku provedeno je glasovanje te je većinom glasova /77 „za“, 48 „protiv“/ navedena točka uvrštena po hitnom postupku. Primjedbu su iznijeli zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 453 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA, drugo čitanje, P.Z. br. 449
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 448
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 483
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 484
7.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O POLOŽAJU I PRAVIMA STARIJIH OSOBA - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
8.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2022. GODINU
9.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2022. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
10.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2022. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
11.    IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Vijeće za vodne usluge.
Dana 12. svibnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 318
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z. br. 458
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 485
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
5.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O UMJETNOJ INTELIGENCIJI - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
6.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
7.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE, ZA 2021. GODINU. 
Dana 24. svibnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu podnose se i:
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:
    - Hrvatske vode
    - Hrvatske ceste d.o.o.
    - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
    - Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
    - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    - Centar za restrukturiranje i prodaju
    - Hrvatske autoceste d.o.o.
    - HŽ Infrastrukturu d.o.o.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 498 /čl. 205. Poslovnika/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 469
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 440
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 499
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 486 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 487 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 488 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 489 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 490 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 491 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 492 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!                                                 
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 493 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!                                                                      
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 494- predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!                                                                                  
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, prvo čitanje, P.Z. br. 495 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!                                                            
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 496  - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!                                                                                                          
18.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OMOGUĆAVANJU UPISA ISTOSPOLNIH RODITELJA U RODNI LIST DJETETA - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!                                                                           
19.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA TE PRIPADAJUĆEG AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA, ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. GODINE - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!.                                                                                                                                  
Dana 26. svibnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 502
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 500 -           predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
3.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
4.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2022. GODINI
5.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe.
Tijekom utvrđivanja dopune dnevnog reda, primjedbu o provođenju hitnog postupka na Prijedlog zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501, iznijele su zastupnice Dalija Orešković i Urša Raukar-Gamulin. Glasovanje radi uvrštavanja točke po hitnom postupku nije provedeno zbog nedostatka kvoruma te dana 26. svibnja 2023. dnevni red nije dopunjen predloženom točkom.
Dana 7. lipnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU CENTRA IZVRSNOSTI ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I ANALIZU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501 /76 „za“, 25 „protiv“/ 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EUROPSKOJ DRŽAVI SUDIONICI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 507
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 504
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 505 
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 506 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 503 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
8.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
9.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).
Dana 14. lipnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508  /čl. 205. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 466        
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, prvo čitanje, P.Z. br. 509
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI „IVAN FILIPOVIĆ“, prvo čitanje, P.Z. br. 510
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH, prvo čitanje, P.Z. br. 511
6.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2022. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA O RADU STOŽERA I DRUGIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19 U HRVATSKOJ - podnositelji: 24 zastupnika u Hrvatskom saboru
8.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE O PRIZNAVANJU GLADOMORA (HOLODOMORA) 1932.–1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM  -  predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnik Hrvoje Zekanović.
 Dan 16. lipnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2022/1854 O HITNOJ INTERVENCIJI ZA RJEŠAVANJE PITANJA VISOKIH CIJENA ENERGIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 512 /čl. 206. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513 /čl. 205. Poslovnika/
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG ZDRAVSTVENOG VIJEĆA - predlagatelj: ministar zdravstva
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA  -  predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
6.      LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

7.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022.
8.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2022. GODINU - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
9.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
10.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DOSTUPNOST OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽENA I PREDŠKOLSKE DJECE U JAVNOM ZDRAVSTVU - podnositelj: Državni ured za reviziju
11.    POSLOVNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA  - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.
Dana 28. lipnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 441
2.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 514 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
3.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE - podnositelj: Hrvatska narodna banka
4.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA   HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE  
      b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE 
5.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.
Dana 29. lipnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 515 /čl. 205. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 516 /čl. 205. Poslovnika/
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 517 /čl. 205. Poslovnika/
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 518
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 520
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 521
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 522
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 523
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 524
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 525
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 526
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 527
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 528
15.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2022. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

16.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
17.    IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2022. GODINU 
REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU  
IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU - podnositelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Agencije
18.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku.
Dana 3. srpnja 2023. dnevni red dopunjen je točkom:
1.    PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositeljica: zastupnica Dalija Orešković.
Dana 4. srpnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 485 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 483
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA, drugo čitanje. P.Z.E. br. 484
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 463
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 401 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 530
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 529
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 531 - podnositelj: zastupnik Stephen Nikola Bartulica

9.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2022.
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija.
Dana 7. srpnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, drugo čitanje, P.Z.br. 439
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, drugo čitanje, P.Z. br. 409
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH, drugo čitanje, P.Z. br. 511
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 532
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun

6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ  - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
7.    PRIJEDLOG STRATEŠKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE 2023.-2027.  - predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost

8.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2022. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2022. GODINU  - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

9.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA DO 30. LIPNJA 2023. ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE  - podnositelj: Državni zavod za statistiku

10.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2022.  - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
 
Za raspravu na 16. sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U VELJAČI I OŽUJKU 2023.
2.     PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 469
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 428
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 77. STAVKA 1. ZAKONA O RADU („NARODNE NOVINE“, BR. 93/14, 127/17, 98/19 I 151/22) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA  PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473
8.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021.
9.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020.
11.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021.
12.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I  ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 -   predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
14.    PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Željko Sačić
15.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš  
16.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
17.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
18.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
19.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI NEDOVOLJNE ZAŠTITE GRAĐANA OD NEOPRAVDANOG POVEĆANJA CIJENA PRIJE I NAKON UVOĐENJA EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 470
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU CENTRA ZA RAZVOJ FINANCIJA (CEF), drugo čitanje, P.Z. br. 475
22.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI
23.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2021. GODINI
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 450
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O LOGOPEDSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 438 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKOG SAVEZNOG VIJEĆA O PROVEDBI DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA ODABRANIM DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE ZA SMANJENJE EKONOMSKIH I SOCIJALNIH NEJEDNAKOSTI UNUTAR EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 481 
27.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
28.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2021. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480
30.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU
31.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU
32.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
33.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA  2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
34.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2021. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
35.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata 
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 483
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 484
38.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 453
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA, drugo čitanje, P.Z. br. 449
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 457 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 448
43.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2022. GODINU
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z. br. 458
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 485
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 456 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 318
48.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
49.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
50.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT 
51.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE, ZA 2021. GODINU
52.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020.
a)    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim  mirovinskim fondovima 
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA  UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2020. GODINU -  podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
53.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
54.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 
55.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2021. GODINU - predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
56.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE   I INVESTICIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)
57.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama
58.     IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBA AKTIVNOSTI IZ PRIORITETNE OSI 7 POVEZANOST I MOBILNOST OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482
60.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu podnose se i: 
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O   IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA, drugo čitanje, P.Z. E. br. 469
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 499
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 502
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 498 
66.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
67.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2022. - podnositelj: glavni državni revizor
68.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA 
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 440
70.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 504
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 505 
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, prvo čitanje, P.Z. br. 509
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI „IVAN FILIPOVIĆ“, prvo čitanje, P.Z. br. 510
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 466
76.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 506
77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EUROPSKOJ DRŽAVI SUDIONICI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 507
78.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU CENTRA IZVRSNOSTI ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I ANALIZU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501
79.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH, prvo čitanje, P.Z. br. 511
80.     PRIJEDLOG DEKLARACIJE O PRIZNAVANJU GLADOMORA (HOLODOMORA) 1932.–1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM  -  predlagatelji: Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika SDSS-a i zastupnik Hrvoje Zekanović
81.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508
82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2022/1854 O HITNOJ INTERVENCIJI ZA RJEŠAVANJE PITANJA VISOKIH CIJENA ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 512
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513
84.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU,   prvo čitanje, P.Z. br. 465 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
85.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA -  predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
86.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
87.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
88.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA PUČKIH OTVORENIH UČILIŠTA - podnositelj: Državni ured za reviziju
89.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA DANIH U FINANCIJSKIM REVIZIJAMA I REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
90.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
91.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
92.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
93.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 441
94.    LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA   HRT-a  -  predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije                                                
95.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
96.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA GRAĐANA OD STRANE AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I DJELOVANJA AGENCIJA SPRAM DUŽNIKA U ODNOSU NA PITANJE POVREDA DOSTOJANSTVA I PRAVA NA PRIVATNOST GRAĐANA - predlagatelji: 18 zastupnika u Hrvatskom saboru
97.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
98.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG ZDRAVSTVENOG VIJEĆA - predlagatelj: ministar zdravstva
99.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
100.    PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 527
101.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 528
102.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA   HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE      
103.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 518
104.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519
105.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 520
106.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 521
107.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 522
108.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 523
109.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 524
110.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 525
111.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 526
112.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 515
113.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 516
114.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 517
115.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 529
116.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM, drugo čitanje, P.Z. E. br. 463 
117.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 401
118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 483
119.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA (EU), drugo čitanje, P.Z.E. br. 484
120.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, drugo čitanje, P. Z. E. br. 485
121.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 530
122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, drugo čitanje, P.Z. br. 409
123.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun
124.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 439
125.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH, drugo čitanje, P.Z. br. 511
126.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
127.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 532
128.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2022.
129.    IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
130.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2022. GODINU - podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
131.    PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositeljica: zastupnica Dalija Orešković.

TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 16. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA    

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, drugo čitanje, P.Z. br. 183  
2.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE „UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST - PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE“ - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
3.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
4.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje
5.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
6.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
7.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
8.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
9.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
10.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 435 - predlagatelj: zastupnik Darko Klasić
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 467 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 468 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 471 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 460 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 459 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje P.Z. br. 455 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 454 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
19.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 418 - predlagateljica: zastupnica Urša Raukar-Gamulin
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
39.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 270 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelji: zastupnici Ivana Posavec Krivec i Damir Bajs
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika 
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 283 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 294 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
61.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
62.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 302 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagateljica: zastupnica Natalija Martinčević
65.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 442 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 444 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
68.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
69.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI NACIONALNI KURIKULUM, KURIKULUM NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNI PLAN I PROGRAM KOJIMA SE U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE UVODI SPOLNI ODGOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
70.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZAUZIMANJU STAJALIŠTA DA INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENE USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE MORAJU POKRENUTI POSTUPKE PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ RADI UTVRĐENJA NIŠTETNIM PRVOG DODATKA DIONIČARSKOM UGOVORU, SKLOPLJENOG DANA 30. SIJEČNJA 2009. GODINE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MOL-a d.d. IZ MAĐARSKE, ZBOG ČINJENICE DA JE NAVEDENI DODATAK UGOVORU SKLOPLJEN NA TEMELJU KAZNENOG DJELA PRIMANJA MITA - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta i Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
71.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA BEZ ODGODE JAVNO OBJAVE MIŠLJENJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE I KATEDRE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, KAO I SADRŽAJ OSNOVNOG UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA D.D., PRVI DODATAK NAVEDENOM UGOVORU TE UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ 2009. GODINE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
72.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA NE IZVRŠE ISPLATU IZNOSA KOJI JE OSIGURAN U PLANU ZA 2022. GODINU, NA POZICIJI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA POD ŠIFROM T905050 OD 238.901.055,15 EURA, NA IME NAKNADA ŠTETE INA-MOL - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
73.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
74.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i GLAS-a Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika HSS-a i HSU-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika IDS-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
75.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI SVEOBUHVATNO ZAKONSKO RJEŠENJE KOJIM BI BILO OMOGUĆENO DA SE ZA SVA AKTIVNA TRGOVAČKA DRUŠTVA ZATEČENA UPISANA U SUDSKI REGISTAR NA DAN 31. PROSINCA 2022. GODINE, KONVERZIJA TEMELJNOG KAPITALA IZ KUNE U EURO OBAVI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
76.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
77.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
78.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
79.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
80.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
81.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
82.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru
83.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
84.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
85.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ODREDI NAČIN I ROKOVE U KOJIMA ĆE HRVATSKU ELEKTROPRIVREDU OBEŠTETITI ZA GUBITKE STVORENE ANTIINFLACIJSKIM MJERAMA, ODNOSNO PRIMJENOM „UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE“ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
86.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
87.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
88.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru
89.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
90.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru
91.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
92.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM OBNOVE NAKON POTRESA KOJI JE POGODIO GRAD ZAGREB, KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU 22. OŽUJKA 2020. TE POTRESA KOJI SU POGODILI BANIJU/BANOVINU 28. I 29. PROSINCA 2020. - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
93.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
94.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG RASTA CIJENE ENERGENATA DO 28. VELJAČE 2022. GODINE REDEFINIRA STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, POVEĆA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, PROŠIRI KRITERIJE ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA NA PLIN I TOPLINSKU ENERGIJU, UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST NA NAČIN DA SE SMANJI STOPA PDV-A NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE NA 13%, TE DA DONESE UREDBU KOJOM SE SVA DOBIT JAVNIH PODUZEĆA KOJA PRUŽAJU KOMUNALNE USLUGE STAVLJA NA RASPOLAGANJE ZA PRERASPODJELU U SUBVENCIJE NJIHOVIH USLUGA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
95.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
96.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA U SKLADU S OPĆIM POREZNIM ZAKONOM TE ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA IZVRŠI NADZOR USKLAĐENOSTI PRIHODA I IMOVINE NAD DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (IZUZEV OPĆINSKE RAZINE) TE NAD PRAVOSUDNIM DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SUDOVIMA I ZAKONU O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
97.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ANDRIJU MIKULIĆA RAZRIJEŠI DUŽNOSTI GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
98.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru
99.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
100.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU TRANZICIJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
101.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTREBI STAVLJANJA U FUNKCIJU BANKE HRANE - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
102.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DA U REDOVITIM GODIŠNJIM CIKLUSIMA PRIKUPLJA I OBJAVLJUJE PODATKE O KONCENTRACIJI ŠTEDNJE U DOMAĆIM BANKAMA I ŠTEDNIM BANKAMA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
103.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PROGLASITI ŽELJKA KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA - NEPOŽELJNIM U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
104.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
105.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA POKRENE RASKID SVIH TRGOVINSKIH I INVESTICIJSKIH SPORAZUMA I ENERGETSKIH POVELJA KOJE SADRŽE KLAUZULU O RJEŠAVANJU SPOROVA NA MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDOVIMA UMJESTO DOMAĆIH SUDOVA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
106.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA OVLASTI INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE KAKO BI PROGLASILE NIŠTETNIM PRVI DODATAK UGOVORU O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA d.d. I UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ TRGOVAČKOG DRUŠTVA INA d.d. IZ 2009. GODINE TE DA POKRENE POSTUPAK NACIONALIZACIJE INA-e - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
107.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. - SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
108.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, S OZNAKOM TAJNOSTI „VRLO TAJNO“ - podnositelj: Državni ured za reviziju
109.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU:
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima  
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
110.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU: 
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2021. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
111.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU:
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2022. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
112.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
113.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
114.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
115.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
116.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 474 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
117.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2021. - OŽUJAK 2023. - podnositelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj
118.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 476 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
119.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 477 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
120.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 478 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
121.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT, prvo čitanje, P.Z. br. 479 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
122.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ POTPORU BANKAMA KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DALA U POSTUPKU PRED SUDOM EU PO PREDMETU C-567/20 TE RADI SPORAZUMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I BANAKA NA TEMELJU KOJEG SU OTP, RBA, PBZ, ZABA, ERSTE I SBERBANK ODUSTALE OD TUŽBE PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 21 zastupnik u Hrvatskom saboru
123.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O POLOŽAJU I PRAVIMA STARIJIH OSOBA - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
124.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2022. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
125.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2022. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
126.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O UMJETNOJ INTELIGENCIJI - podnositeljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
127.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
128.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 486 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
129.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 487 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
130.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 488 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
131.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 489 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
132.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 490 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
133.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 491 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
134.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 492 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
135.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 493 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
136.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 494 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
137.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, prvo čitanje, P.Z. br. 495 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
138.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 496 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
139.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OMOGUĆAVANJU UPISA ISTOSPOLNIH RODITELJA U RODNI LIST DJETETA - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
140.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA TE PRIPADAJUĆEG AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPREĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA, ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
141.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 500 - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
142.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2022. GODINI 
143.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 503 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
144.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
145.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
146.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
147.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2022. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 
148.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA O RADU STOŽERA I DRUGIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19 U HRVATSKOJ - predlagatelji: 24 zastupnika u Hrvatskome saboru
149.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022. 
150.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2022. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
151.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
152.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DOSTUPNOST OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽENA I PREDŠKOLSKE DJECE U JAVNOM ZDRAVSTVU - podnositelj: Državni ured za reviziju
153.    POSLOVNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
154.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 514 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
155.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
156.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
157.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2022. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
158.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
159.    IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2022. GODINU; REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU - podnositelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita
160.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
161.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 531 - predlagatelj: zastupnik Stephen Nikola Bartulica
162.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
163.    PRIJEDLOG STRATEŠKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE 2023. - 2027. - predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
164.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2022. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
165.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIM DO 30. LIPNJA 2023. ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE - podnositelj: Državni ured za statistiku
166.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2022. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

POVUČENI AKTI

1.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
Dana 10. svibnja 2023. predlagateljica je povukla akt iz procedure.
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, prvo čitanje, P.Z. br. 443 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić
Dana 24. svibnja 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
3.     PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA HRVATSKOG SABORA ZA PRAĆENJE PROVEDBE MJERA OGRANIČAVANJA (SANKCIJA) EUROPSKE UNIJE PREMA RUSKOJ FEDERACIJI I BJELORUSIJI, NJIHOVIM POJEDINIM DRŽAVLJANIMA KAO I PRAVNIM OSOBAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA VEZANO ZA VOJNU AGRESIJU RUSKE FEDERACIJE NA UKRAJINU - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
Dana 12. lipnja 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
Dana 28. lipnja 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
Dana 28. lipnja 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
6.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista 
Dana 28. lipnja 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.
 
AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnica Karolina Vidović Krišto postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o tržišnim pravilima u Hrvatskoj s osvrtom na poslovanje Fortenova grupe. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Danica Baričević postavila je pitanje ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šimi Erliću o financiranju otočnih razvojnih projekata.
Odgovorio je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Ante Kujundžić postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o radu Agencije za odgoj i obrazovanje.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi izjave ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića o pritiscima s kojima je suočen.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Furio Radin postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o  problematici mirovina nastavnika.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Anita Pocrnić-Radošević postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću o provedbi novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju te o materijalnom položaju umirovljenika.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Dario Hrebak postavio je pitanje ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šimi Erliću u svezi sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a koja se odnose na povlačenje povoljnih zajmova u vrijednosti do 3,6 milijardi eura uz minimalne kamate.
Odgovorio je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Davor Dretar postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi podataka Eurostata o poskupljenjima prehrambenih proizvoda i stambenih prostora te o iseljavanju iz Hrvatske. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Vesna Bedeković postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o konceptu cjelodnevne škole.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o utjecaju koncepta cjelodnevne škole na obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Martina Vlašić Iljkić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću o poskupljenju cijena socijalnih usluga u državnim domovima.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnica Magdalena Komes postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću o obnovi područja Banovine i Zagreba.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Zastupnik Marko Pavić postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o tijeku obnove kulturne baštine oštećene potresom.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnica Marija Jelkovac postavila je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici u svezi akcijskih planova za poboljšanje učinkovitosti rada sudova.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnica Katarina Peović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi pravnoga sustava za radnike na digitalnim platformama.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Željko Pavić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o projektu eTurizam.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je najavio pisani odgovor.
Zastupnica Urša Raukar-Gamulin postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o radnoj skupini za izradu novog Zakona o izbornim jedinicama.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ante Bačić postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću o projektima opremanja i modernizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnica Nataša Tramišak postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o ulaganju u prometnu infrastrukturu.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Marin Miletić postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o poslovanju Hrvatske elektroprivrede.  
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi objavljivanja novih indeksa razvijenosti općina, gradova i županija.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Josip Đakić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu u svezi Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnica Ivana Posavec Krivec postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o neuvrštavanju Petrokemije u postupak financiranja iz Fonda za pravednu tranziciju.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica je zatražila odgovor u pisanom obliku.
Zastupnica Sabina Glasovac postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o cjelodnevnoj nastavi.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Vesna Vučemilović postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u svezi objave rezultata istrage koju provode Ministarstvo unutarnjih poslova i USKOK o posvojenjima djece iz DR Konga.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnica Majda Burić postavila je pitanje ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šimi Erliću o korištenju sredstava kohezijskih fondova Europske unije.
Odgovorio je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Davorko Vidović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o uvođenja registra stanovništva u Republici Hrvatskoj.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Dražen Bošnjaković postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o poslovanju Petrokemije nakon promjene vlasničke strukture.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Grozdana Perić postavila je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o provođenju Strategije razvoja turizma do 2030. godine. 
Odgovorila je ministrica turizma i sporta.
Zastupnica Dalija Orešković se tijekom aktualnog prijepodneva osvrnula na studijski posjet Bundestagu.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković očitovao se na izlaganje zastupnice.
Zastupnik Dražen Srpak postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi prijenosa osnivačkih prava bolnica na državu.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Luka Brčić postavio je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković o navodnjavanju Sinjskog polja.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Zlatko Hasanbegović postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek u svezi rješavanja problema Jugotonove fonoteke nakon privatizacije Jugotona /Croatia Records d.d./.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnik je zatražio odgovor u pisanom obliku.
Zastupnica Romana Nikolić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o problemu vršnjačkog nasilja.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Krešimir Ačkar postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću u svezi raspolaganja državnom imovinom u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnica Nada Murganić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću o reformi sustava socijalne skrbi.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o politici Vlade Republike Hrvatske za poboljšanje života mladih u Hrvatskoj.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Predrag Štromar postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi obnove dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
 

IZNOŠENJE STAJALIŠTA 
Dana 12. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 13. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 14. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marina Opačak Bilić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/. 
Dana 19. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 20. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Dana 21. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 26. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Nataša Tramišak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Dana 27. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 28. travnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Nakon iznošenja stajališta stanku su zatražile zastupnice: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 3. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Dana 4. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Dana 5. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te Marina Opačak Bilić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/.
Dana 10. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Dana 11. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 12. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 17. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ante Prkačin /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.
Dana 18. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 19. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Dana 24. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista te Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 25. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Dana 26. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 31. svibnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marina Opačak Bilić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 1. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Magdalena Komes u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 2. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Urša Raukar- Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 5. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 6. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
Dana 7. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Dana 14. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 15. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 16. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 19. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Dana 20. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 21. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 28. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Stjepan Kovač u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika Možemo!, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 29. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marina Opačak Bilić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 30. lipnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Urša Raukar Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
Dana 3. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 4. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Dana 5. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista.
Dana 6. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista te Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 7. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
Dana 10. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Dana 11. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 12. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 13. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! i Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 14. srpnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika.


Dana 3. svibnja 2023. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor u povodu 180 godina od povijesnog govora Ivana Kukuljevića Sakcinskog na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru 2. svibnja 1843. godine.
Dana 4. svibnja 2023. zastupnici su minutom šutnje odali počast preminulom bivšem predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u razdoblju 1993.-1995. i saborskom zastupniku u dva mandata Nikici Valentiću.
Dana 18. svibnja 2023., na početku sjednice, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković obavijestio je zastupnike o nastavku rada Hrvatskoga sabora na način kao prije početka pandemije Covida-19.
Dana 5. lipnja 2023. na početku sjednice, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, održao je prigodni govor u povodu 175. godišnjice ustoličenja bana Josipa Jelačića. 
Dana 20. lipnja 2023. zastupnicima se u Hrvatskome saboru obratila predsjednica Europskoga parlamenta Roberta Metsola koja je boravila u službenom posjetu Republici Hrvatskoj.
Dana 11. srpnja 2023., u povodu Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, zastupnici su minutom šutnje odali počast svim žrtvama genocida u Srebrenici i njihovim najbližima. 
RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U VELJAČI I OŽUJKU 2023.
Podnositelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.
Raspravu je proveo Odbor za europske poslove.
U ime Odbora za europske poslove izvješće je obrazložio potpredsjednik Odbora Darko Sobota.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković uvodno je obrazložio podneseno Izvješće.
Stanku su zatražili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijan Pavliček, Marko Pavić, Marijana Petir, Bojan Glavašević, Ante Prkačin, u završnoj raspravi Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
Za repliku su se javili zastupnici: Marko Pavić, Marko Milanović Litre, Andro Krstulović Opara, Zvonimir Troskot, Veljko Kajtazi, Stephen Nikola Bartulica, Marijana Petir, Marijan Pavliček, Hrvoje Zekanović, Anka Mrak-Taritaš, Nevenko Barbarić, Katarina Peović, Stipan Šašlin, Dalija Orešković, Marijana Balić, Anita Pocrnić-Radošević, Vesna Vučemilović, Goran Ivanović, Bojan Glavašević, Ivan Kirin, Ante Deur, Davorko Vidović, Nikola Mažar, Nadica Dreven Budinski, Davor Ivo Stier i Ante Prkačin. 
Rasprava je zaključena 12. travnja 2023.  
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 27 „protiv“, 25 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u veljači i ožujku 2023.
2.     PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 469
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Mažar, Željko Pavić, Miro Bulj, Damir Bajs, u završnoj raspravi Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Ivan Kirin, Vesna Nađ, Dražen Srpak, Nikola Mažar, Miro Bulj, Željko Pavić, Luka Brčić, Dalija Orešković, Nataša Tramišak, Marija Jelkovac, Marina Opačak Bilić, Rade Šimičević, Damir Bajs, Marin Miletić, Katarina Peović i Davor Dretar.
Rasprava je zaključena 13. travnja 2023. 
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /92 „za“, 29 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o mirnom rješavanju sporova.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 428
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mario Šiljeg, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Jure Brkan, Stipan Šašlin, Goran Ivanović, Josip Borić, Željko Pavić, Miro Bulj, Dalija Orešković, u završnoj raspravi  Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mario Šiljeg. 
Za repliku su se javili zastupnici: Goran Ivanović, Ivan Kirin, Miro Bulj, Jure Brkan, Katarina Peović, Ljubica Maksimčuk, Luka Brčić, Stipan Šašlin, Marijana Petir, Marija Jelkovac, Grozdana Perić, Mladen Karlić, Nataša Tramišak, Jelena Miloš, Željko Pavić, Damir Bajs, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Josip Borić, Nikola Grmoja, Ankica Zmaić, Dražen Srpak i Ivana Kekin. 
Rasprava je zaključena 13. travnja 2023.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović na članak 7. u dodanom članku 97.a dodana nova točka 6. i amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 7. u dodanom članku 97.a dodane točke 6. i 7.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /95 „za“, 1 „protiv“, 27 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Željko Pavić, Davor Dretar, Željko Sačić, Bojan Glavašević i Marijana Petir.
Rasprava je zaključena 14. travnja 2023.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /111 „za“, 9 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 77. STAVKA 1. ZAKONA O RADU („NARODNE NOVINE“, BR. 93/14, 127/17, 98/19 I 151/22) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo
Predlagatelj akta je Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za zakonodavstvo Marija Jelkovac, dodatno je obrazložila predloženi akt. 
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, predsjednik Odbora Željko Pavić, dodatno je obrazložio mišljenje Odbora.
Stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Klub zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović, Željko Pavić,  Dalija Orešković, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Marija Jelkovac, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Mažar, Majda Burić, Jelena Miloš, Željko Pavić, Dalija Orešković i Ružica Vukovac.
Rasprava je zaključena 14. travnja 2023.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 28 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 77. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19 I 151/22).
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za ratne veterane. 
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.
Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i  GLAS-a, Majda Burić, Damir Bakić, Željko Pavić, Silvano Hrelja, Josip Đakić, Ante Deur, Dalija Orešković, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Ivan Kirin, Stipo Mlinarić, Ružica Vukovac, Anita Pocrnić-Radošević, Maja Grba-Bujević, Marijana Puljak, Martina Vlašić Iljkić, Branko Grčić, Zvane Brumnić, Dalija Orešković, Nada Murganić, Dražen Srpak, Stjepan Kovač, Majda Burić, Rade Šimičević, Damir Bakić, Hrvoje Šimić, Željko Pavić, Josip Đakić, Nikola Mažar, Danica Baričević, Grozdana Perić, Urša Raukar-Gamulin, Stipan Šašlin, Vesna Vučemilović, Silvano Hrelja, Ante Deur, Vesna Nađ, Goran Ivanović, Anka Mrak-Taritaš i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 19. travnja 2023.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana Odbora za zakonodavstvo na članak 4., predsjednica Odbora Marija Jelkovac povlači amandman.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio  amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 1. u izmijenjenom članku 3. dodani novi stavak 3.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /125 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA  PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista te Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stjepan Kovač u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin i Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Marijan Pavliček, Marko Milanović Litre, Vesna Vučemilović, Stipo Mlinarić, Ante Prkačin, Nikola Grmoja, Marin Miletić, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Dražen Srpak, Ante Prkačin, Jure Brkan, Katica Glamuzina, Josip Begonja, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Mažar, Marijan Pavliček, Ante Deur, Vesna Vučemilović, Andreja Marić, Vesna Nađ, Dalija Orešković, Damir Bajs, Stipo Mlinarić, Stjepan Kovač, Arsen Bauk, Mišel Jakšić, Željko Pavić, Urša Raukar-Gamulin, Nikola Grmoja, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Marko Milanović Litre, Erik Fabijanić, Marin Miletić, 
Rasprava je zaključena 19. travnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Možemo! na članak 4. u izmijenjenom članku 8. i dodani stavak 2., članak 9. u izmijenjenom članku 17. te na članak 11. u izmijenjenom članku 19. i dodani novi stavak 2. 
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 50 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima  protiv javnog reda i mira, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika Možemo!: rezultati glasovanja za 1. Zaključak /32 „za“, 77 „protiv“, 2 „suzdržana“/; za 2. Zaključak  /38 „za“, 75 „protiv“/.
Nakon donesenog Zakona bilo je bespredmetno glasovati o predloženom Zaključku Kluba zastupnika SDP-a budući da se njime predlaže rasprava u dva čitanja.
8.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021.
9.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske sukladno Zaključku Hrvatskoga sabora donesenim na 14. sjednici od 24. listopada 2014. godine.
Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.
Predstavnik podnositelja, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, dodatno je obrazložio podnesene akte.
Stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branka Juričev-Martinčev, Marko Pavić, Dalija Orešković, Hrvoje Zekanović, Grozdana Perić, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Željko Pavić, u završnoj raspravi Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a i   Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo te ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Vučemilović, Marko Pavić, Sanja Radolović, Josip Begonja, Davor Bernardić, Grozdana Perić, Miro Bulj, Nikola Mažar, Natalija Martinčević, Luka Brčić, Sandra Benčić, Ljubica Maksimčuk, Branko Grčić, Goran Ivanović, Andreja Marić, Stipan Šašlin, Martina Vlašić Iljkić, Hrvoje Šimić, Dalija Orešković, Ankica Zmaić, Marijana Puljak, Nada Murganić, Dražen Srpak, Hrvoje Zekanović, Nevenko Barbarić, Rade Šimičević, Branka Juričev-Martinčev, Davor Dretar, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Marija Jelkovac, Davorko Vidović, Karolina Vidović Krišto, Damir Bajs, Ružica Vukovac, Maja Grba-Bujević, Emil Daus, Željko Lenart, Ante Kujundžić i Siniša Hajdaš Dončić. 
Rasprava je zaključena 20. travnja 2023.
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /83 „za“, 3 „protiv“, 32 „suzdržana“/,  sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /83 „za“, 3 „protiv“, 33 „suzdržana“/,   sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020.
11.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021.
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o obrani.
Raspravu o Godišnjem izvješću o obrani za 2020. godinu proveli su Odbor za obranu i Odbor za ravnopravnost spolova.
Raspravu o Godišnjem izvješću o obrani za 2021. godinu proveo je Odbor za obranu.
Zastupnici Siniša Hajdaš Dončić i Davorko Vidović su najavili da će tražiti mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav jer nije traženo prethodno mišljenje predsjednika Republike Hrvatske sukladno članku 7. Zakona o obrani.
Stanku je zatražio zastupnik Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Predstavnik podnositelja, ministar obrane Mario Banožić, dodatno je obrazložio podnesene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović, Stipan Šašlin, Ante Deur, Stipan Šašlin u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i ministar obrane Mario Banožić.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Ante Bačić, Sandra Benčić, Hrvoje Zekanović, Hrvoje Šimić, Damir Bajs, Josip Đakić, Ante Deur, Ljubica Maksimčuk, Maja Grba-Bujević, Marijana Balić, Dalija Orešković, Rade Šimičević, Franko Vidović, Urša Raukar-Gamulin, Miro Bulj, Goran Ivanović, Stipan Šašlin, Željko Pavić, Siniša Jenkač, Emil Daus, Josip Borić, Ankica Zmaić i Danica Baričević.  
Rasprava je zaključena 20. travnja 2023.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /78 „za“, 11 „protiv“, 5 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obrani za 2020.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021.
Tijekom glasovanja o Godišnjem izvješću o obrani za 2021. stanku je zatražio zastupnik Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Tijekom glasovanja zastupnik Arsen Bauk je najavio da će podnijeti prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav jer nije traženo prethodno mišljenje predsjednika Republike Hrvatske sukladno članku 7. Zakona o obrani.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 12 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za obranu, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obrani za 2021.
12.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I  ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik podnositelja, državni tajniku Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić, dodatno je obrazložio podnesene akte.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 20. travnja 2023.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /85 „za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donio Odluku o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Dužnosti su, zbog isteka mandata, razriješeni: predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Tonko Obuljen, zamjenik predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Darko Josipović te članovi Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti: mr. sc. Mislav Hebel, Ante Milas i dr. sc. Nikola Popović.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 20 „protiv“, 1 „suzdržan“/,  sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donio Odluku o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.
Za predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti imenovan je Tonko Obuljen, a za članove dr. sc. Nikola Popović, Ante Milas, Marko Jukić i mr. sc. Mislav Hebel.
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 -   predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
Predlagatelj akta je zastupnik Miro Bulj.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Zastupnik Miro Bulj dodatno je obrazložio predloženi akt. 
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.    
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državna tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, obrazložio je mišljenje Vlade.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Miro Bulj u ime predlagatelja i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. 
Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Miro Bulj, Andreja Marić, Marin Miletić, Goran Ivanović, Stipan Šašlin, Maja  Grba-Bujević, Davor Dretar, Marijana Petir, Boška Ban Vlahek i Željko Lenart.
Rasprava je zaključena 21. travnja 2023.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 28 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o zabrani glifosata.
Hrvatski sabor je, jednoglasno /125 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio sljedeće
ZAKLJUČKE
1. Polazeći od načela predostrožnosti, prepoznajući pri tome nedostupnost alternativnih sredstava za zaštitu bilja, koja bi poljoprivrednim proizvođačima koji napuste korištenje glifosata, mogla zagarantirati konkurentnost, poziva se Ministarstvo poljoprivrede da, s ciljem smanjenja korištenja glifosata pokrene dijalog s Europskom komisijom kako bi se kreirale mjere kojima bi se poljoprivrednim proizvođačima, koji napuste korištenje glifosata u proizvodnji, kompenzirao porast troškova proizvodnje i osigurala održivost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. 
2. Poziva se Ministarstvo poljoprivrede da pokrene dijalog s Europskom komisijom kojim bi se osigurala dodatna ulaganja u istraživanja i razvoj alternativnih, manje škodljivih sredstava za zaštitu bilja čija bi zamjenska aktivna tvar biti sigurnija i manje škodljiva za prirodu, okoliš i zdravlje ljudi i životinja, a jednako učinkovita u zaštiti bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. 
3. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od šest mjeseci od usvajanja zaključaka, izvijesti Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora o provedbi ovih zaključaka.
14.    PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Željko Sačić
Podnositelj Prigovora je zastupnik Željko Sačić na temelju članka 242 stavaka 1., 2. i 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dostavio je mišljenje. 
Sukladno članku 242. stavku 8. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatski sabor odlučuje bez rasprave. Pravo govora ima samo zastupnik koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 
Zastupnik Željko Sačić obrazložio je podneseni prigovor.
Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković obrazložio je Mišljenje Odbora.
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 20 „protiv“, 2 „suzdržana“/,  prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju Prigovora protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora koji je podnio zastupnik Željko Sačić te je time potvrđena izrečena stegovna mjera. 
15.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš  
Predlagatelj akta je zastupnica Anka Mrak-Taritaš. 
Raspravu je proveo Odbor za zaštitu okoliša i prirode.   
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predlagateljica akta, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno je obrazložila predloženi akt. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici:  Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin, Sandra Benčić i Anka Mrak-Taritaš u ime predlagateljice.
Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Anka Mrak-Taritaš, Marina Opačak Bilić, Urša Raukar-Gamulin, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Ružica Vukovac, Sandra Benčić i Jure Brkan. 
Rasprava je zaključena 21. travnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Anka Mrak-Taritaš. 
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /72 „za“, 26 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio

ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog rezoluciju o klimatskoj i okolišnoj krizi.
16.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
17.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
18.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Podnositeljica akata je Hrvatska narodna banka na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Stanku su zatražili zastupnici: Zvonimir Troskot ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predstavnik podnositeljice, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, dodatno je obrazložio podnesene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Karolina Vidović Krišto, Vesna Vučemilović, Katarina Peović, Grozdana Perić, Marijana Petir, Sandra Benčić, Jelena Miloš, u završnoj raspravi Josip Begonja ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo! i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Marko Pavić, Katarina Peović, Tomislav Okroša, Marijan Pavliček, Stipan Šašlin, Zvonimir Troskot, Nadica Dreven Budinski,  Milan Vrkljan, Nataša Tramišak, Boris Lalovac, Majda Burić, Ružica Vukovac, Danica Baričević, Vesna Nađ, Grozdana Perić, Damir Bajs, Goran Ivanović, Željko Sačić, Marijana Petir, Davor Bernardić, Dario Hrebak, Martina Vlašić Iljkić, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Sandra Benčić, Gari Cappelli, Vesna Vučemilović, Mišel Jakšić, Hrvoje Šimić, Josip Begonja, Marija Jelkovac, Dalija Orešković, Jelena Miloš i Nikola Grmoja.
Rasprava je zaključena 26. travnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo! i Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 37 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2021.  
Hrvatski sabor, većinom glasova, nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika Možemo!: rezultati glasovanja za 1. zaključak /23 „za“, 76 „protiv“/; za 2. zaključak /30 „za“, 76 „protiv“/.
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 32 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2021. godine.
Hrvatski sabor, većinom glasova, nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika Možemo!: rezultati glasovanja za 1. zaključak /21 „za“, 74 „protiv“/; za 2. zaključak /21 „za“, 75 „protiv“/.
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 31 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2022. godine.
Hrvatski sabor, većinom glasova, nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika Možemo!: rezultati glasovanja za 1. zaključak /21 „za“, 75 „protiv“/; za 2. zaključak /21 „za“, 75 „protiv“/; za 3. zaključak /21 „za“, 74 „protiv“/.
19.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI NEDOVOLJNE ZAŠTITE GRAĐANA OD NEOPRAVDANOG POVEĆANJA CIJENA PRIJE I NAKON UVOĐENJA EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
Podnositelji akta su 16 zastupnika u Hrvatskome saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je izvješće.
Predstavnik podnositelja, zastupnik Marijan Pavliček, dodatno je obrazložio Interpelaciju.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović, obrazložio je izvješće Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime predlagatelja, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime predlagatelja i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Marijan Pavliček, Ružica Vukovac, Marin Mandarić, Andreja Marić, Josip Borić, Stipan Šašlin, Miro Totgergeli, Erik Fabijanić, Mišel Jakšić, Martina Vlašić Iljkić, Sabina Glasovac, Katarina Peović, Vesna Vučemilović, Nadica Dreven Budinski, Dražen Srpak, Danica Baričević i Hrvoje Šimić.
Rasprava je zaključena 26. travnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /47 „za“, 75 „protiv“/, odbio Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u svezi nedovoljne zaštite građana od neopravdanog povećanja cijena prije i nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 470
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražio zastupnik Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika Možemo!, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, u završnoj raspravi Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika Možemo!, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dražen Srpak u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Bojan Glavašević, Hrvoje Šimić, Andreja Marić, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Dražen Srpak, Domagoj Hajduković, Gari Cappelli, Stephen Nikola Bartulica, Nino Raspudić, Grozdana Perić, Rade Šimičević, Emil Daus i Nadica Dreven Budinski. 
Rasprava je zaključena 27. travnja 2023.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /90 „za“, 6 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU CENTRA ZA RAZVOJ FINANCIJA (CEF), drugo čitanje, P.Z. br. 475
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Katarina Peović, Anton Kliman i Nadica Dreven Budinski.
Rasprava je zaključena 27. travnja 2023.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 3. stavak 3.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /119 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj financija (CEF), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
22.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI
23.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2021. GODINI
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. Zakona o policiji.
O Izvješću o radu policije u 2020. godini raspravu su proveli: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
O Izvješću o radu policije u 2021. godini raspravu su proveli: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnica podnositelja, državna tajnicu u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin, dodatno je obrazložila podnesene akte.
Stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin, Josip Šarić i državna tajnicu u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Sačić, Andreja Marić, Mladen Karlić, Josip Šarić, Urša Raukar-Gamulin, Rade Šimičević, Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković, Josip Đakić, Nikola Grmoja, Karolina Vidović Krišto, Majda Burić, Nadica Dreven Budinski, Ljubica Maksimčuk, Branka Juričev-Martinčev, Marijan Pavliček, Darko Klasić i Ante Deur.
Rasprava je zaključena 27. travnja 2023.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 21 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu policije u 2020. godini.

Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 21 „protiv“, 21 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu policije u 2021. godini.
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 450
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici:  Ivan Kirin, Vesna Nađ, Nikola Mažar, Marina Opačak Bilić i Krunoslav Katičić.
Rasprava je zaključena 28. travnja 2023.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 6. u izmijenjenom članku 11. stavku 1. točka 2. i na članak 6. u izmijenjenom članku 11. stavku 1. dodana nova točka 22. 
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /110 „za“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O LOGOPEDSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 438 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati 
Predlagatelj akta je Klub zastupnika Socijaldemokrati.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.  
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica predlagatelja, zastupnica Ivana Posavec Krivec, dodatno  je obrazložila predloženi akt.    
Stanku su zatražili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Romana Nikolić u ime predlagatelja, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić, Domagoj Hajduković, Katica Glamuzina, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Ivana Posavec Krivec u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Ivana Posavec Krivec, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Nađ, Katica Glamuzina, Darko Klasić, Rade Šimičević, Irena Šimunić, Domagoj Hajduković, Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Romana Nikolić, Dalija Orešković, Davorko Vidović, Nada Murganić, Marina Opačak Bilić, Sandra Benčić i Maja Grba-Bujević.
Rasprava je zaključena 28. travnja 2023.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 38 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti.
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKOG SAVEZNOG VIJEĆA O PROVEDBI DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA ODABRANIM DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE ZA SMANJENJE EKONOMSKIH I SOCIJALNIH NEJEDNAKOSTI UNUTAR EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 481 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.
Predstavnik predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović, Marko Pavić, Željko Pavić, u završnoj raspravi Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić.
Za repliku su se javili zastupnici: Katica Glamuzina, Katarina Peović, Boris Lalovac, Marko Pavić, Dalija Orešković, Goran Ivanović, Majda Burić, Miro Totgergeli, Vesna Nađ, Željko Pavić, Grozdana Perić, Domagoj Hajduković, Nada Murganić, Krešimir Ačkar, Daniel Spajić, Urša Raukar-Gamulin i Davor Dretar. 
Rasprava je zaključena 3. svibnja  2023.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., jednoglasno /124 „za“/, donio Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
27.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 37. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Predstavnik podnositelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio podneseni akt.
Stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Andreja Marić, Barbara Antolić Vupora, Dalija Orešković, Robert Jankovics, u završnoj raspravi Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Barbara Antolić Vupora, Veljko Kajtazi, Damir Bajs, Nikola Grmoja, Karolina Vidović Krišto, Ružica Vukovac, Željko Sačić, Domagoj Hajduković, Dražen Srpak, Marijana Puljak, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković i Robert Jankovics. 
Rasprava je zaključena 3. svibnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Furio Radin u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /101 „za“, 5 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu za potrebe nacionalnih manjina.
28.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2021. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić i Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Vesna Vučemilović,  Zvane Brumnić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Daniel Spajić, Andreja Marić, Žarko Tušek, Vesna Vučemilović, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković,  Nadica Dreven Budinski, Ružica Vukovac, Gari Cappelli i Goran Ivanović. 
Rasprava je zaključena 3. svibnja 2023.
Radi uočenih tehničkih pogrešaka u Izvješću Vlada Republike Hrvatske dostavila je ispravak Izvješća koji predstavlja sastavni dio Izvješća.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 34 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2021. godinu, s financijskim pokazateljima.
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Zvane Brumnić, Marijana Puljak i Karolina Vidović Krišto. 
Rasprava je zaključena 4. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /108 „za“, 13 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
30.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU
31.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica podnositelja, državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak, dodatno je obrazložila podnesene akte.
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Tijekom rasprave zastupnica Karolina Vidović Krišto je najavila da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga.
Dana 10. svibnja 2023., na početku sjednice, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković obavijestio je zastupnike da zastupnica Karolina Vidović Krišto, sukladno članku 236. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora do kraja 16. sjednice.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Zvane Brumnić, Karolina Vidović Krišto, Marin Miletić, Davor Dretar, Željko Pavić, Marijana Puljak, u završnoj raspravi Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak.
Za repliku su se javili zastupnici: Krunoslav Katičić, Daniel Spajić, Nikola Mažar, Damir Habijan, Marija Jelkovac, Josip Đakić, Marijana Puljak, Karolina Vidović Krišto, Dalija Orešković, Davor Dretar, Anka Mrak-Taritaš, Zvane Brumnić, Marijan Pavliček, Grozdana Perić, Marin Miletić, Željko Pavić, Katarina Peović i Ružica Vukovac. 
Rasprava je zaključena 4. svibnja 2023.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 32 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM    IMOVINOM ZA 2021. GODINU
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 30 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu.
32.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 62. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. 
Raspravu je proveo Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnik podnositelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
Stanku su zatražili zastupnici:  Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davorko Vidović  u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Magdalena Komes u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Magdalena Komes u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Tomislav Okroša, Dalija Orešković, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Magdalena Komes u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
Za repliku su se javili zastupnici: Zvane Brumnić, Mladen Karlić, Davor Bernardić, Ivan Kirin, Sabina Glasovac, Tomislav Okroša, Nikola Grmoja, Žarko Tušek, Peđa Grbin, Ljubica Maksimčuk, Damir Bajs, Nikola Mažar, Barbara Antolić Vupora, Stipan Šašlin, Boška Ban Vlahek, Magdalena Komes, Marina Opačak Bilić, Maja Grba-Bujević, Grozdana Perić, Tomislav Klarić, Rade Šimičević, Vesna Bedeković, Andreja Marić, Anita Pocrnić-Radošević, Pero Ćosić,  Goran Ivanović, Sandra Benčić, Ružica Vukovac, Ankica Zmaić, Branka Juričev-Martinčev, Nadica Dreven Budinski, Dalija Orešković, Marija Jelkovac i Nada Murganić.
Rasprava je zaključena 4. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /75 „za“, 33 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u 2021. godini.
33.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 
Podnositeljica akta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju članka 22. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu su proveli: Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Predstavnica podnositeljice, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Ćelić, Katica Glamuzina, Martina Vlašić Iljkić, u  završnoj raspravi Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. 
Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Ivan Kirin, Hrvoje Šimić, Andreja Marić, Maja Grba-Bujević, Nada Murganić, Dalija Orešković, Ivan Ćelić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Martina Vlašić Iljkić, Luka Brčić, Ivana Kekin, Branka Juričev-Martinčev, Anita Pocrnić-Radošević, Ružica Vukovac, Ankica Zmaić, Sabina Glasovac, Katica Glamuzina, Božo Petrov, Davor Ivo Stier, Katarina Peović i Marina Opačak Bilić.
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /114 „za“, 6 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021. godinu.
O aktima pod 34. i 35. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
34.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2021. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
Podnositelji akta su ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije na temelju članaka 74. i 79. Zakona o elektroničkim medijima.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 19 „protiv“, 7 „suzdržanih“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2021. godinu.
35.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata 
Podnositelj akta je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata na temelju članka 9. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata.
Raspravu su proveli: Odbor za ratne veterane i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 5. svibnja 2023., većinom glasova /99 „za“, 3 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima matičnih radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. godinu. 
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 483
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 484
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Stanku je zatražila zastupnica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Balić i Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić.
Za repliku su se javili zastupnici: Nataša Tramišak, Nikola Mažar, Boris Lalovac, Božo Petrov, Zvane Brumnić, Grozdana Perić, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Anka Mrak-Taritaš i Marin Mandarić. 
Rasprava je zaključena 10. svibnja 2023.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 483
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /114 „za“, 5 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 484
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /113 „za“, 4 „suzdržana/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
38.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnica podnositelja, zamjenica glavnog državnog revizora Nediljka Rogošić, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Grozdana Perić, Dalija Orešković, Ankica Zmaić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a te zamjenica glavnog državnog revizora Nediljka Rogošić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Anamarija Blažević, Karolina Vidović Krišto,  Grozdana Perić, Zvane Brumnić, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Ivan Kirin, Ankica Zmaić, Marijan Pavliček, Damir Bajs, Božo Petrov, Andreja Marić, Marija Jelkovac, Marijana Petir, Željko Pavić, Tomislav Klarić i Josip Borić.  
Rasprava je zaključena 10. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /121 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 453
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Jelena Miloš, Željko Pavić, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović.
Za repliku su se javili zastupnici: Nadica Dreven Budinski, Marija Selak Raspudić, Nikola Mažar, Vesna Vučemilović, Mišel Jakšić, Domagoj Hajduković, Sandra Benčić, Anka Mrak-Taritaš, Marina Opačak Bilić, Miro Totgergeli, Marija Jelkovac, Ante Deur, Grozdana Perić, Stipan Šašlin, Rade Šimičević, Bojan Glavašević, Dalija Orešković, Željko Pavić, Ružica Vukovac, Boris Lalovac, Zvane Brumnić, Jelena Miloš i Emil Daus. 
Rasprava je zaključena 11. svibnja 2023. 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 16. stavak 4.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Ružice Vukovac na članak 30., amandman zastupnice Dalije Orešković na članak 30. i amandman Kluba zastupnika Možemo! na članak 30.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., jednoglasno /119 „za“/, donio Zakon o  predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA, drugo čitanje, P.Z. br. 449
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, u završnoj raspravi Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Ljubica Maksimčuk, Mirela Ahmetović, Anka Mrak-Taritaš, Damir Bajs i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 11. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., jednoglasno /127 „za“/,  donio Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 457 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a
Predlagatelj akta je Klub zastupnika IDS-a.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik Emil Daus, dodatno je obrazložio predloženi akt.     
Stanku su zatražili zastupnici: Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista te Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predstavnici Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš te glavni državni inspektor Andrija Mikulić,   obrazložili su mišljenje Vlade.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Marin Lerotić, Katarina Nemet, Erik Fabijanić, Zvane Brumnić,  u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Emil Daus u ime predlagatelja te državna tajnica Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš i glavni državni inspektor Andrija Mikulić.   
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Emil Daus, Mirela Ahmetović, Damir Bajs, Nevenko Barbarić, Ružica Vukovac, Marijana Puljak, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Željko Pavić, Marija Jelkovac, Siniša Jenkač, Branka Juričev-Martinčev. Marin Lerotić, Pero Ćosić, Nikola Mažar, Urša Raukar-Gamulin, Josip Borić, Katarina Nemet i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 11. svibnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /70 „za“, 54 „protiv“, 2 „suzdržana“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji. 
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 448
43.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2022. GODINU 
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je Izvješće na temelju članka 7. Zakona o protuminskom djelovanju.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio podnesene akte.
Stanku su zatražili zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Zastupnik Josip Đakić je najavio da će  Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika Možemo!, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista,  Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Anita Pocrnić-Radošević, Anamarija Blažević u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Nikola Mažar, Katarina Peović, Anita Pocrnić-Radošević, Anamarija Blažević, Rade Šimičević, Siniša Hajdaš Dončić, Mladen Karlić, Željko Pavić, Davor Ivo Stier, Domagoj Hajduković i Ankica Zmaić.
Rasprava je zaključena 12. svibnja 2023.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 448
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /101“za“, 7 „suzdržanih“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni sukladno članku 199. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, obrazložio je predložene amandmane.
Rasprava o amandmanima Vlade Republike Hrvatske zaključena je 24. svibnja 2023.
Hrvatski sabor, većinom glasova,  prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 47. u izmijenjenom članku 102. stavak 3. /78 „za“, 2 „suzdržana“/ i na članak 53. u članku 136. stavku 1. dodana nova točka 16.a te točka 21. /jednoglasno, 76 „za“/.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Marijane Puljak na članak 34. u izmijenjenom članku 73. stavak 4. /36 „za“, 78 „protiv“/.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /94 „za“, 28 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
    
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2022. GODINU 
Raspravu su proveli: Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /94 „za“, 25 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu.
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z. br. 458
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Mladen Karlić, Katarina Nemet, Ivan Kirin, Vesna Nađ, Nikola Mažar, Nikola Mažar, Ante Kujundžić, Nadica Dreven Budinski, Ružica Vukovac, Marija Jelkovac, Urša Raukar-Gamulin, Danica Baričević, Željko Pavić, Dalija Orešković, Miro Totgergeli i Damir Bajs.  
Rasprava je zaključena 17. svibnja 2023.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Dalije Orešković na članak 49. stavak 5. i amandman Kluba zastupnika Možemo! na članak 49. stavci 1. i 2.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /105 „za“, 2 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o izvanparničnom postupku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 485
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražio zastupnik Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković, Grozdana Perić, Željko Pavić, Zvane Brumnić, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Begonja, Domagoj Hajduković, Danica Baričević, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Željko Pavić, Zvane Brumnić, Nikola Grmoja, Damir Bajs, Branka Juričev-Martinčev i Nadica Dreven Budinski.
Rasprava je zaključena 17. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /110 „za“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 456 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka/ Klub zastupnika Možemo!/
Predlagatelji akta su Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka/Klub zastupnika Možemo!/.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin i zastupnica Ivana Kekin, dodatno su obrazložili predloženi akt.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime predlagatelja, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime predlagatelja, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime predlagatelja, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime predlagatelja, Karolina Vidović Krišto, Bojan Glavašević, Urša Raukar-Gamulin, Dalija Orešković, Jelena Miloš, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime predlagatelja, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Sabina Glasovac u ime predlagatelja, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Peđa Grbin u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Emil Daus, Peđa Grbin, Boris Lalovac, Mirela Ahmetović, Andreja Marić, Mišel Jakšić, Martina Vlašić Iljkić, Karolina Vidović Krišto, Zvane Brumnić, Željko Pavić, Ivana Kekin, Dalija Orešković, Bojan Glavašević, Vesna Vučemilović, Sabina Glasovac, Marin Lerotić, Urša Raukar-Gamulin, Marina Opačak Bilić, Miro Totgergeli i Marin Mandarić.
Rasprava je zaključena 17. svibnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo! i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /74 „za“, 46 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama.   
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 318
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i u pojedinačnoj raspravi, u završnoj raspravi Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS- te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić, Nikola Mažar, Dalija Orešković, Ankica Zmaić, Katarina Peović, Boris Lalovac, Anka Mrak-Taritaš, Luka Brčić, Rade Šimičević i Vesna Nađ. 
Rasprava je zaključena 18. svibnja 2023.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnica Centra i GLAS-a na članak 18. stavak 2.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /114 „za“, 6 „suzdržanih“/, donio Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
48.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
Podnositelj akta je pravobraniteljica za djecu na temelju članka 19. Zakona o pravobranitelju za djecu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu su proveli: Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
U ime Odbora za obitelj, mlade i sport izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Vučemilović.
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovale zastupnice: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Nada Murganić, Dalija Orešković, Sabina Glasovac, Martina Vlašić Iljkić, Andreja Marić, Katica Glamuzina, Vesna Bedeković, u završnoj raspravi Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Anita Pocrnić-Radošević, Katarina Nemet, Branka Juričev-Martinčev, Andreja Marić, Nada Murganić, Irena Šimunić, Grozdana Perić, Marko Milanović Litre, Nikola Mažar, Sabina Glasovac, Ružica Vukovac, Martina Vlašić Iljkić, Marin Lerotić, Dalija Orešković, Dragana Jeckov, Anka Mrak-Taritaš, Marina Opačak Bilić, Luka Brčić, Ante Deur, Željko Pavić, Vesna Bedeković, Katica Glamuzina, Stipan Šašlin, Vesna Vučemilović, Nadica Dreven Budinski, Goran Ivanović i Marijana Puljak. 
Rasprava je zaključena 18. svibnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /110 „za“, 1 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu.
49.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. 
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Josip Borić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković i Goran Ivanović. 
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Josip Borić, Jelena Miloš, Dalija Orešković i Goran Ivanović.
Rasprava je zaključena 18. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., jednoglasno /99 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije.
Dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije razrješuje se dr. sc. Davor Zoričić.
50.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 101. Zakona o sportu.
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić i Luka Brčić. 
Rasprava je zaključena 18. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /86 „za“, 29 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio Odluku o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport, u tekstu kako ga je predložio predstavnik predlagatelja.
Predsjednicom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport, imenuje se Danira Bilić.
Članovima Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport, imenuju se: dr. sc. Sanda Čorak, Ivan Milaković, dr. sc. Marijo Možnik, Stipe Pletikosa, Toni Tomas i Stojan Vranković.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, imenuje se Mario Meštrović.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, imenuje se Ratko Kovačić.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih, imenuje se Oliver Lušić.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog akademskog sportskog saveza, imenuje se Haris Pavletić, dr. med.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog školskog sportskog saveza, imenuje se dr. sc. Ivan Dujić.
Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog kinezioloških fakulteta, imenuje se dr. sc. Mario Baić.
51.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE, ZA 2021. GODINU 
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 17. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Predstavnik podnositelja, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika Možemo! i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Davorko Vidović i Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katarina Peović, Željko Pavić, Marin Miletić, Zdravka Bušić, u završnoj raspravi Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo! te ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Bernardić, Luka Brčić, Ružica Vukovac, Goran Ivanović, Katarina Peović, Marko Pavić, Andreja Marić, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Stipan Šašlin, Martina Vlašić Iljkić, Majda Burić, Davor Dretar, Branka Juričev-Martinčev, Damir Bajs, Božo Petrov, Siniša Hajdaš Dončić, Željko Pavić, Ivan Ćelić, Dalija Orešković, Sabina Glasovac, Emil Daus, Sandra Benčić, Marin Miletić, Zdravka Bušić i Marijana Balić.
Rasprava je zaključena 19. svibnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 38 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, za 2021. godinu.
O  aktima od 52. do 58. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
52.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020.
a)    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim  mirovinskim fondovima 
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA  UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2020. GODINU -  podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Podnositelji navedenih akata su Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. na temelju članka 150. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 1 „protiv“, 33 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 9 „protiv“, 28 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2020. godinu.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 9 „protiv“, 27„suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2020. godinu.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 3 „protiv“, 31 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2020. godinu.
53.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Podnositelj akta je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju članka 153. Zakona o mirovinskom osiguranju.
Raspravu je proveo Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 3 „protiv“, 33 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020.
54.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 
Podnositelj akta je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju članka 153. Zakona o mirovinskom osiguranju.
Raspravu je proveo Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 2 „protiv“, 32 „suzdržana“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2021. godinu.
55.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2021. GODINU - predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
Podnositelj akta je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 1 „protiv“, 33 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2021. godinu.
56.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE   I INVESTICIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)
Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na temelju članka 15. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /78 „za“, 8 „protiv“, 21 „suzdržan“/,   na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije  i investicije za 2021. godinu.
57.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama
Podnositelj akta je Povjerenstvo za rad po pritužbama na temelju članka 5.c Zakona o policiji.
Raspravu su proveli: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /107 „za“, 1 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, donio 
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu.
58.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBA AKTIVNOSTI IZ PRIORITETNE OSI 7 POVEZANOST I MOBILNOST OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 24. svibnja 2023., većinom glasova /105 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Provedba aktivnosti iz prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Predrag Štromar.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražila zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Klarić, Josip Borić, Erik Fabijanić, Karolina Vidović Krišto, Dalija Orešković, Zvane Brumnić, u završnoj raspravi Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
Za repliku su se javili zastupnici: Luka Brčić, Emil Daus, Dražen Srpak, Anka Mrak-Taritaš, Nevenko Barbarić, Vesna Vučemilović, Nikola Mažar, Dalija Orešković, Predrag Štromar, Urša Raukar-Gamulin, Josip Borić, Željko Pavić, Damir Bajs, Tomislav Klarić, Zvane Brumnić, Karolina Vidović Krišto, Rade Šimičević, Marija Selak Raspudić, Branka Juričev-Martinčev, Damir Habijan, Nataša Tramišak, Danica Baričević, Katarina Nemet, Miro Totgergeli i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 24. svibnja 2023.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 32. u dopunjenom članku 112. stavak 4., na članak 40. u izmijenjenom članku 127. stavak 3., članak 41. u dodanom članku 127.a stavak 5., članak 55. u izmijenjenom članku 162. stavak 6. i na članak 59. stavak 4. te amandman Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo na članak 59. stavci 1., 2., 3. i 4.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman zastupnika Dražena Srpaka na članak 2. u novom podstavku 34. u alineji 2. i 3. /u izmijenjenom obliku/, amandman Kluba zastupnika Možemo! na članak 2. u članku 3. stavak 1. podstavak 34. i dodani stavak 5. /u izmijenjenom obliku/, amandman zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 41. u  dodanom članku 127.a stavak 2. i amandman zastupnice Marije Jelkovac na članak 62. dodani novi stavak 5. 
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika i Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka na članak 35. u izmijenjenom članku 114. stavak 3. i na članak 39. u izmijenjenom članku 125. stavci 3. i 4., amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 15. u izmijenjenom članku 66. stavak 2., članak 38. u dopunjenom članku 122. stavak 6., amandmane Kluba zastupnika Možemo! na članak 5. u novom podstavku 13., članak 9. stavak 3., članak 11., članak 12. u članku 55. stavak 1., članak 14. u članku 60. dodani novi stavak 5., članak 27. u članku 98. stavak 3., članak 35. u članku 114. u dodanom stavku 4. i na članak 59. stavak 3. te amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 34. u dodanom članku 113.a stavci 7., 8. i 11.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 41 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Hrvatski sabor, većinom glasova /8 „za“, 77 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak zastupnice Marije Selak Raspudić. 
60.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu podnose se i: 
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O   IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članka članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ratne veterane i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predložene akte.
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Božo Petrov i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Damir Bakić i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sabina Glasovac, Boris Lalovac, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Karolina Vidović Krišto, Grozdana Perić, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Marijana Petir, Majda Burić, u završnoj raspravi Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i ministar financija Marko Primorac.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Borić, Siniša Hajdaš Dončić, Maja Grba-Bujević, Davor Dretar, Grozdana Perić, Damir Bakić, Žarko Tušek, Marijan Pavliček, Goran Ivanović, Branko Grčić, Majda Burić, Vesna Nađ, Rade Šimičević, Stephen Nikola Bartulica, Josip Begonja, Marijana Puljak, Marijana Petir, Boris Lalovac, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Šimić, Karolina Vidović Krišto, Nevenko Barbarić, Željko Pavić, Tomislav Okroša, Miro Bulj, Nikola Mažar, Dario Zurovec, Stipan Šašlin, Dalija Orešković, Ankica Zmaić, Martina Vlašić Iljkić, Mladen Karlić, Zvonimir Troskot, Jure Brkan, Sabina Glasovac, Danica Baričević, Barbara Antolić Vupora, Hrvoje Zekanović, Zvane Brumnić, Ivan Kirin, Branka Juričev-Martinčev, Sandra Benčić, Ljubica Maksimčuk, Marija Jelkovac, Damir Habijan, Marin Lerotić, Marko Pavić i Nadica Dreven Budinski. 
Rasprava je zaključena 25. svibnja 2023.
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Amandmane su podnijeli zastupnici: Marin Miletić, Marija Slak Raspudić, Miro Bulj, Goran Ivanović, Marijana Puljak, Arsen Bauk, Mišel Jakšić, Barbara Antolić Vupora, Dario Zurovec, Sabina Glasovac, Klub zastupnika Mosta i Klub zastupnika SDP-a. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika Gorana Ivanovića u izmijenjenom obliku. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio ostale predložene amandmane. 
Nevažeći amandmani u pregledu amandmana su pod brojem 99. zastupnice Marije Selak Raspudić na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu te zastupnika Darija Zurovca na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista te Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika. 
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 24 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“,  26 „protiv“/, sukladno odredbi članka 42. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
4.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
7.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
8.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
Hrvatski sabor je, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, jednoglasno /91 „za“ /, donio 
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. prije njihove objave u „Narodnim novinama“. 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O   IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 26 „protiv“/, donio Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA, drugo čitanje, P.Z. E. br. 469
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražila zastupnica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar, Željko Pavić, Ljubica Lukačić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Ivan Kirin, Vesna Nađ, Rade Šimičević, Damir Habijan, Nikola Mažar, Urša Raukar-Gamulin, Dalija Orešković, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar i Katarina Peović. 
Rasprava je zaključena 26. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /101 „za“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o mirnom rješavanju sporova, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 499
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rade Šimičević u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić.
Za repliku se javio zastupnik Rade Šimičević. 
Rasprava je zaključena 26. svibnja 2023.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., jednoglasno /115 „za“/, donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 502
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Karolina Vidović Krišto, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Vesna Nađ, Dalija Orešković, Nikola Grmoja i Luka Brčić.
Rasprava je zaključena 1. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /92 „za“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 498 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović, Andreja Marić, Nada Murganić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić.
Za repliku su se javili zastupnici: Damir Bajs, Nada Murganić, Martina Vlašić Iljkić, Danica Baričević, Andreja Marić, Davor Dretar, Dalija Orešković, Marko Milanović Litre, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Romana Nikolić, Vesna Nađ, Sabina Glasovac, Jelena Miloš, Vesna Vučemilović i Damir Habijan. 
Rasprava je zaključena 1. lipnja 2023. 
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 1. u dodanom članku 71.a stavak 1.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 1. u dodanom članku 71.a stavak 1. i na članak 1. u dodanom članku 71.a stavak 2. te amandman zastupnice Vesne Vučemilović na članak 1. u dodanom članku 71.a stavak 1.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /93 „za“, 2 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, donio Zakon o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom. 
Hrvatski sabor, većinom glasova /23 „za“, 77 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a. 
66.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
Podnositeljica akta je pučka pravobraniteljica na temelju članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju, članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije i članka 9. Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu su proveli: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za pravosuđe i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 
Stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
Predstavnica podnositeljice, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ivana Kekin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Barbara Antolić Vupora, Ivan Ćelić, Veljko Kajtazi, Mirela Ahmetović, Urša Raukar-Gamulin, Ante Prkačin, u završnoj raspravi Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a te pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Ivan Kirin, Katarina Peović, Branka Juričev-Martinčev, Martina Vlašić Iljkić, Maja Grba-Bujević, Dalija Orešković, Ljubica Maksimčuk, Mirela Ahmetović, Vesna Bedeković, Urša Raukar-Gamulin, Veljko Kajtazi, Anka Mrak-Taritaš, Marija Jelkovac, Andreja Marić, Majda Burić, Marija Selak Raspudić, Dragana Jeckov, Ivana Kekin, Rade Šimičević, Katica Glamuzina, Barbara Antolić Vupora, Sabina Glasovac, Željko Pavić, Grozdana Perić, Ružica Vukovac, Miro Totgergeli, Ivan Ćelić, Majda Burić i Ante Prkačin.
Rasprava je zaključena 2. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /108 „za“, 1 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. godinu.
67.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2022. - podnositelj: glavni državni revizor
Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 24. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik podnositelja, glavni državni revizor Ivan Klešić, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Grozdana Perić, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Karolina Vidović Krišto, Željko Pavić, u završnoj raspravi Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te glavni državni revizor Ivan Klešić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Karolina Vidović Krišto, Maja Grba-Bujević, Damir Bajs, Grozdana Perić, Marija Selak Raspudić, Nada Murganić, Boris Lalovac, Josip Borić, Zvonimir Troskot, Branka Juričev-Martinčev, Zvane Brumnić, Ljubica Maksimčuk, Nikola Mažar, Ankica Zmaić, Marija Jelkovac, Željko Pavić, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Goran Ivanović, Anton Kliman, Ružica Vukovac i Gari Cappelli.
Rasprava je zaključena 5. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /110 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022.
68.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA 
68.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MIRE BULJA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
68.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENICE ZASTUPNIKA NADICE DREVEN BUDINSKI I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ZORANA GREGUROVIĆA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio navedena izvješća.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i u pojedinačnoj raspravi te Nikola Grmoja.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Miro Bulj i Robert Jankovics.
Rasprava je zaključena 5. lipnja 2023.
IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MIRE BULJA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /100 „za“,  11 „protiv“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio
ODLUKU
I.  Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mire Bulja po zahtjevu privatnog tužitelja Promet Sinj d.o.o. iz Sinja, po tužbi podnesenoj 5. svibnja 2023. Općinskom sudu u Splitu, zaprimljenoj pod poslovnim brojem K-495/2023, zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona.
II. Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mire Bulja po zahtjevu privatnog tužitelja Mate Jujnovića iz Makarske, po tužbi podnesenoj 5. svibnja 2023. Općinskom sudu u Splitu, zaprimljenoj pod poslovnim brojem K-496/2023, zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona.
    IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENICE ZASTUPNIKA NADICE DREVEN BUDINSKI I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ZORANA GREGUROVIĆA
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /120 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio
ODLUKU
o prestanku zastupničkog mandata zamjenice zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
U skladu s odredbom članka 10. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Nadici Dreven Budinski prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Sabor.
PRISEGA
Dana 7. lipnja 2023. zastupnik Zoran Gregurović dao je prisegu.
68.3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MIRE BULJA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i u pojedinačnoj raspravi. 
Za repliku su se javili zastupnici: Robert Jankovics, Miro Bulj, Željko Pavić, Stipan Šašlin i Željko Sačić.
Rasprava je zaključena 21. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /81 „za“,  14 „protiv“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio
ODLUKU
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mire Bulja po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Nikole Vučkovića iz Sinja, po tužbi podnesenoj 6. lipnja 2023. Općinskom sudu u Splitu, zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona.
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 440
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! i Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predstavnik predlagatelja, glavni državni inspektor Andrija Mikulić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u  ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Marijan Pavliček, Zvonimir Troskot, Željko Pavić, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Nikša Vukas, Goran Ivanović, Dalija Orešković, Marina Opačak Bilić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a te glavni državni inspektor Andrija Mikulić.
Za repliku su se javili zastupnici: Žarko Tušek, Katarina Peović, Josip Đakić, Karolina Vidović Krišto, Goran Ivanović, Mirela Ahmetović, Nikola Mažar, Anka Mrak-Taritaš, Dražen Srpak, Marina Opačak Bilić, Branka Juričev-Martinčev, Marko Milanović Litre, Danica Baričević, Urša Raukar-Gamulin, Marijana Petir, Marijan Pavliček, Josip Borić, Ljubica Maksimčuk, Stipan Šašlin, Majda Burić, Ante Deur, Željko Pavić, Marija Jelkovac, Milan Vrkljan, Dalija Orešković, Zvane Brumnić, Ružica Vukovac, Jelena Miloš, Zvonimir Troskot, Vesna Vučemilović, Luka Brčić, Andreja Marić, Nada Murganić i Rade Šimičević.   
Rasprava je zaključena 6. lipnja 2023.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 34. stavak 2. i na članak 73.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 63. stavak 3. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Dalije Orešković na članak 1. dodani stavak 2., amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 49. u dodanom članku 86.a stavci 1., 2. i 3. te amandman zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 65.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 36 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
70.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
70.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
70.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
70.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
70.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 6. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 7. lipnja 2023., jednoglasno /109 „za“/, objedinjenim glasovanjem, donio sljedeće odluke:
ODLUKU
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. Vesna Bedeković.        
Dužnost članici Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Nadici Dreven Budinski, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.
ODLUKU O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se Siniša Jenkač.
Dužnost članici Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Nadici Dreven Budinski, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.
ODLUKU O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora bira se Rade Šimičević.
Dužnost članici Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora Nadici Dreven Budinski, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.
ODLUKU O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora bira se Anita Pocrnić-Radošević.    
Dužnost članici Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Nadici Dreven Budinski, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.
70.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
70.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
70.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
70.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
70.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Predstavnik predlagatelja, član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Miro Totgergeli, dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 20. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /96 „za“/, objedinjenim glasovanjem, donio sljedeće odluke:
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Nataša Tramišak.
Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se Goran Ivanović.
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora Nataša Tramišak.
Za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora bira se Nikola Mažar.
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se član Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Ante Deur.
Za člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se Zoran Gregurović. 
ODLUKU O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora Marin Lerotić.
Za potpredsjednicu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora bira se Katarina Nemet.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu  Hrvatskoga sabora Gari Cappelli.
Za člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora bira se Zoran Gregurović.
70.10. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj akta je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila predloženu odluku.
Rasprava je zaključena 12. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/,  donio
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Goran Ivanović.
Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se Krunoslav Katičić.
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 504
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 505 
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja,  ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dražen Bošnjaković i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Željko Pavić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Damir Habijan, Karolina Vidović Krišto, Nikola Mažar, Boška Ban Vlahek, Ante Kujundžić, Daniel Spajić, Katarina Peović, Dalija Orešković, Mišel Jakšić, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Marijana Puljak, Miro Totgergeli, Vesna Nađ i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 14. lipnja 2023.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 504
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /113 „za“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 505
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /103 „za“, 3 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, prvo čitanje, P.Z. br. 509
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Bačić, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Ante Bačić, Vesna Bedeković, Sanja Radolović, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Miro Totgergeli i Rade Šimičević. 
Rasprava je zaključena 14. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /101 „za“, 19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI „IVAN FILIPOVIĆ“, prvo čitanje, P.Z. br. 510
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Iva Ivanković, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Bedeković, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Iva Ivanković.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Maja Grba-Bujević, Sabina Glasovac i Dražen Srpak. 
Rasprava je zaključena 14. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /125 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Nagradi „Ivan Filipović“.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 466
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Sabina Glasovac, Andreja Marić, Majda Burić, Danica Baričević, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Ćelić, Nada Murganić, Urša Raukar-Gamulin, Dalija Orešković, Mirela Ahmetović, Željko Pavić, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Za repliku su se javili zastupnici: Nada Murganić, Mirela Ahmetović, Ljubica Lukačić, Marija Selak Raspudić, Josip Begonja, Martina Vlašić Iljkić, Jure Brkan, Jelena Miloš, Stipan Šašlin, Anamarija Blažević, Barbara Antolić Vupora, Ljubica Maksimčuk, Dalija Orešković, Zoran Gregurović, Katarina Peović, Hrvoje Šimić, Urša Raukar-Gamulin, Mladen Karlić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Romana Nikolić, Dražen Srpak, Andreja Marić, Ivan Ćelić, Milan Vrkljan, Goran Ivanović, Branka Juričev-Martinčev, Maja Grba-Bujević, Majda Burić, Danica Baričević, Rade Šimičević, Grozdana Perić, Luka Brčić, Anita Pocrnić-Radošević, Damir Habijan, Željko Pavić, Marina Opačak Bilić, Nikola Mažar, Sabina Glasovac, Sandra Benčić i Katica Glamuzina.
Rasprava je zaključena 15. lipnja 2023.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražile zastupnice: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 5. točka 11., članak 13. podstavci 1. i 3., članak 34. stavak 2. podstavak 1. i 2., stavak 4. podstavci od 1. do 5. te stavci 5. i 6., članak 40., članak 41., članak 42. i na članak 54., amandman zastupnice Katarine Peović na članak 34. stavak 1. i na stavke od 2. do 4., amandmane zastupnika Marina Lerotića na članak 13. stavak 1. podstavak 3. i na članak 34. dodani novi stavak 7., amandman zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 34., amandmane Kluba zastupnika Možemo! na članak 5. točka 11., članak 13. podstavci 1. i 3., članak 34. stavak 2. podstavak 1. te podstavak 2. točka 1., članak 40., članak 41. i na članak 42. te amandmane Kluba zastupnica Centra i GLAS-a na članak 5. točka 11., članak 13. stavci 1. i 3., članak 34. stavak 2. podstavak 1. i podstavak 2. točka 1., članak 40., članak 41. i na članak 42.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /79 „za“, 1 „protiv“, 49 „suzdržanih“/, donio Zakon o osobnoj asistenciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor, većinom glasova /50 „za“, 76 „protiv“/ nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Možemo!, Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
76.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 506
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.
Predstavnica predlagatelja,  državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić.
Za repliku su se javili zastupnici: Nino Raspudić, Anita Pocrnić-Radošević, Sanja Radolović, Mladen Karlić, Marina Opačak Bilić i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 15. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /117 „za“, 5 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EUROPSKOJ DRŽAVI SUDIONICI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 507
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Sanja Radolović, Anita Pocrnić-Radošević, Mladen Karlić, Marijana Puljak i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 15. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /127 „za“/, donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
78.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU CENTRA IZVRSNOSTI ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I ANALIZU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić, u završnoj raspravi Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Damir Habijan, Davor Dretar, Rade Šimičević, Arsen Bauk, Ljubica Maksimčuk, Željko Sačić, Nikola Mažar, Željko Pavić, Luka Brčić, Anka Mrak-Taritaš, Anita Pocrnić-Radošević, Marijana Puljak, Ante Deur, Urša Raukar-Gamulin, Marijana Balić, Dalija Orešković, Majda Burić, Darko Sobota, Maja Grba-Bujević, Nada Murganić, Milan Vrkljan i Domagoj Hajduković.
Rasprava je zaključena 16. lipnja 2023.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 7. stavak 1. dodani podstavak 3., članak 8. stavak 1., članak 8. stavak 2. podstavak 1., članak 8. stavak 3. podstavak 2., članak 8. stavak 7., članak 8. stavak 8. i na članak 10.. stavak 8. te amandmane Kluba zastupnika Možemo! na članak 8. stavak 6., članak 12. stavak 2., članak 14., članak 15. stavak 1. i na članak 17. stavak 9.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /90 „za“, 22 „protiv“, 15 „suzdržanih“/, donio Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
79.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH, prvo čitanje, P.Z. br. 511
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Stanku je zatražila zastupnica Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Zastupnica Ivana Posavec Krivec je najavila da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga u svezi Izvješća o savjetovanju s javnošću podnesenog uz Prijedlog zakona.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivana Kekin, Ankica Zmaić, Mirela Ahmetović, Marijana Balić, Krešimir Ačkar, Ljubica Maksimčuk, Sabina Glasovac, Maja Grba-Bujević, Ivana Posavec Krivec, Dalija Orešković i Sandra Benčić.
Rasprava je zaključena 16. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /78 „za“, 38 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
80.     PRIJEDLOG DEKLARACIJE O PRIZNAVANJU GLADOMORA (HOLODOMORA) 1932.–1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM  
Predlagatelji akta su Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnik Hrvoje Zekanović. 
Raspravu je proveo Odbor za vanjsku politiku. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. 
Predstavnica predlagatelja, zastupnica Zdravka Bušić, dodatno je obrazložila podneseni akt.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, obrazložila je mišljenje Vlade.
Stanku je zatražio zastupnik Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.  
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Milanović Litre, Hrvoje Zekanović, Erik Fabijanić i u završnoj raspravi u ime predlagatelja zastupnica Zdravka Bušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marko Milanović Litre, Zdravka Bušić, Hrvoje Zekanović, Nikola Mažar, Stipo Mlinarić, Dražen Srpak, Gari Cappelli, Marijan Pavliček, Majda Burić, Davorko Vidović, Miro Totgergeli, Hrvoje Šimić i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 19. lipnja 2023.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.
Zastupnik Domagoj Hajduković povukao je amandman kojim se dodaje nova točka 6.
Predstavnik predlagatelja i predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, prihvatili su amandman zastupnika Željka Reinera na točku 1.
Predstavnik predlagatelja i predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, nisu se suglasili, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na točku 1. i točku 2.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /129 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za vanjsku politiku, donio Deklaraciju o priznavanju Gladomora (Holodomora) 1932.–1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.  
Glasovanju je nazočio veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj Vasilj Kirilič.
81.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a i Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo! i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Martina Vlašić Iljkić, Hrvoje Šimić, Jelena Miloš, Jure Brkan, Marija Selak Raspudić, Nada Murganić, Emil Daus, Majda Burić, Dalija Orešković, Danica Baričević, Željko Pavić, Maja Grba-Bujević, Rade Šimičević, Goran Ivanović i Damir Habijan.
Rasprava je zaključena 19. lipnja 2023.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 10. stavak 4., članak 13. uvodna rečenica te iznad naziva članka 69.a, članak 28. u uvodnoj rečenici i na članak 44.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 20. u članku 101. stavak 1. točka 3. i stavak 2. te na članak 12. u članku 68. dodana nova točka 8. 
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /126 „za“, 2 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.  
Hrvatski sabor, većinom glasova /22 „za“, 77 „protiv/ nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Možemo!.
82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2022/1854 O HITNOJ INTERVENCIJI ZA RJEŠAVANJE PITANJA VISOKIH CIJENA ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 512
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Vučemilović, Danica Baričević, Sandra Benčić, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Miro Totgergeli i Maja Grba-Bujević. 
Rasprava je zaključena 19. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /94 „za“, 28 „suzdržanih“/, donio Zakon o provedbi Uredbe vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika HSSS-a i RF-a te Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a te državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić.
Za repliku su se javili zastupnici: Damir Bajs, Karolina Vidović Krišto, Marija Selak Raspudić, Vesna Nađ, Nikola Mažar, Marijana Puljak, Majda Burić, Dragana Jeckov, Željko Pavić, Ljubica Maksimčuk, Luka Brčić, Rade Šimičević, Dražen Srpak, Urša Raukar-Gamulin, Grozdana Perić, Marija Jelkovac, Andreja Marić, Dalija Orešković i Anka Mrak-Taritaš. 
Rasprava je zaključena 20. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /125 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
84.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU,   prvo čitanje, P.Z. br. 465 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
Predlagateljica akta je zastupnica Katarina Peović.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Zastupnica Katarina Peović dodatno je obrazložila predloženi akt.     
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora  Željko Pavić.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, obrazložio je mišljenje Vlade.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jelena Miloš i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Željko Pavić, Sabina Glasovac, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a te Katarina Peović u ime predlagateljice i državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
Za repliku su se javili zastupnici: Mirela Ahmetović, Katarina Peović, Željko Pavić, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Jelena Miloš, Majda Burić, Nikola Mažar, Dalija Orešković, Mladen Karlić, Branka Juričev-Martinčev i Marina Opačak Bilić.
Rasprava je zaključena 20. lipnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a. 
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 7 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
85.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA -  predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. 
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Josip Borić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražile zastupnice: Sandra Benčić  u ime Kluba zastupnika i Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, u završnoj raspravi Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Za repliku su se javili zastupnici: Nino Raspudić, Josip Borić, Mirela Ahmetović i Sabina Glasovac.  
Rasprava je zaključena 20. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 10 „protiv“, 3 „suzdržana“/,  donio Odluku o imenovanju članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Za članicu Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije imenuje se dr. sc. Dajana Barbić.
86.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
Podnositelj akta je Odbor za predstavke i pritužbe.
Predstavnici podnositelja, predsjednica Odbora Katica Glamuzina i potpredsjednik Odbora Boris Milošević, dodatno su obrazložili podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te Katica Glamuzina u ime podnositelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Katica Glamuzina, Martina Vlašić Iljkić, Ljubica Maksimčuk, Stipan Šašlin, Ankica Zmaić, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Boris Milošević, Željko Pavić i Miro Bulj. 
Rasprava je zaključena 21. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova /84 „za“, 3 „suzdržana“/, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2022. godinu.
O aktima od 87. do 92. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
87.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /86 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica.
88.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA PUČKIH OTVORENIH UČILIŠTA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /89 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim financijskim revizijama pučkih otvorenih učilišta.
89.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA DANIH U FINANCIJSKIM REVIZIJAMA I REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 23. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /94 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti lokalnih jedinica.
90.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /93 „za“/,na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim revizijama lokalnih jedinica.
91.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., jednoglasno /95 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna.
92.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Podnositelj akta je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju članka 15. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2023., većinom glasova  /86 „za“, 6 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu.
93.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 441
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić, Karolina Vidović Krišto, Sanja Radolović, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista te državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Ružica Vukovac, Katarina Peović, Boris Lalovac, Sanja Radolović, Željko Pavić, Grozdana Perić, Marin Mandarić i Dalija Orešković.
Rasprava je zaključena 28. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
94.    LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA   HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije     
Podnositelj Liste kandidata je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije sukladno odredbi članka 25. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. 
Predstavnik podnositelja, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Josip Borić, dodatno je obrazložio Listu kandidata.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Karolina Vidović Krišto, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Josip Borić, Marijana Puljak i Andreja Marić. 
Rasprava je zaključena 28. lipnja 2023.
Dana 14. srpnja 2023. provedeno je tajno glasovanje za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a. Glasovanje se odvijalo u dva kruga.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je zastupnike da se kod tajnog glasovanja primjenjuju odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora od članka 260. do članka 267.  te predložio da predsjedatelju kod glasovanja pomažu zastupnici: Marija Jelkovac, Miro Totgergeli i Katica Glamuzina.
U prvom krugu glasovanja od ukupno 151 zastupnika glasačke listiće primilo je i glasovalo 78 zastupnika, 1 listić bio je nevažeći, a niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova: dr. sc. Josip Čerina (73 glasa), Lidija Gašparović (2 glasa), Marko Gregur (67 glasova), dr. sc. Danijel Labaš (72 glasa), dr. sc. Antonija Petričušić (4 glasa), Rajko Stilinović (16 glasova) i dr. sc. Luka Šeput (71 glas). 
S obzirom na to da niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasovanje se moralo ponoviti sukladno članku 271. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora. Glasovalo se za one kandidate koji su u prvom krugu dobili najmanje jednu petinu glasova od broja zastupnika koji su pristupili glasovanju.
Sukladno članku 264. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje. 
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je najavio raspisivanje novog natječaja ako kandidati ni u ponovljenom glasovanju ne dobiju dovoljan broja glasova.
U drugom krugu glasovanja od ukupno 151 zastupnika glasačke listiće primilo je i glasovalo 76 zastupnika, 2 listića bila su nevažeća, a niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova: dr. sc. Josip Čerina (72 glasa),  Marko Gregur (74 glasa), dr. sc. Danijel Labaš (72 glasa), Rajko Stilinović (3 glasa) i dr. sc. Luka Šeput (72 glasa).                                            
95.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 89. Zakona o proračunu.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac i Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Jure Brkan u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Pavić, Josip Begonja, Andreja Marić, Danica Baričević, Damir Bajs, Ankica Zmaić, Branko Grčić, Majda Burić, Nikola Grmoja, Jure Brkan, Karolina Vidović Krišto, Stipan Šašlin, Branka Juričev-Martinčev, Rade Šimičević, Grozdana Perić, Boris Lalovac, Marijan Pavliček i Marijana Puljak.
Rasprava je zaključena 29. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor je, jednoglasno /78 „za“/, objedinjenim glasovanjem, sukladno odredbi članka 87. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
1. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu;
2. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu;
3. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2022. godinu;
4. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu;
5. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu;
6. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu;
7. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2022. godinu;
8. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2022. godinu;
9. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za 2022. godinu.
96.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA GRAĐANA OD STRANE AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I DJELOVANJA AGENCIJA SPRAM DUŽNIKA U ODNOSU NA PITANJE POVREDA DOSTOJANSTVA I PRAVA NA PRIVATNOST GRAĐANA - predlagatelji: 18 zastupnika u Hrvatskom saboru
Predlagatelji akta su 18 zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju članaka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnici Peđa Grbin i Sandra Benčić, dodatno su obrazložili predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Karolina Vidović Krišto, Josip Borić i u završnoj raspravi Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Branko Grčić, Peđa Grbin, Andreja Marić, Mišel Jakšić, Karolina Vidović Krišto, Martina Vlašić Iljkić, Mirela Ahmetović, Nikola Grmoja, Damir Habijan, Dalija Orešković, Stipan Šašlin, Marko Milanović Litre, Ružica Vukovac, Goran Ivanović, Josip Borić, Marija Jelkovac, Rade Šimičević, Miro Totgergeli i Branka Juričev-Martinčev. 
Tijekom rasprave amandman na točku 8. podnijeli su Klub zastupnika Možemo! i Klub zastupnika SDP-a sukladno članku 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Zastupnica Dalija Orešković je najavila da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti prigovor protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice.
Rasprava je zaključena 29. lipnja 2023.
Hrvatski sabor, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „protiv“/, nije donio Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za otkrivanje osobnih podataka građana od strane agencija za naplatu potraživanja i djelovanja agencija spram dužnika u odnosu na pitanje povreda dostojanstva i prava na privatnost građana.
97.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
Predlagatelj akta je zastupnik Miro Bulj.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Zastupnik Miro Bulj dodatno je obrazložio predloženi akt.     
Stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime predlagatelja, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Goran Ivanović, Marin Miletić, u završnoj raspravi Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Miro Bulj u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijan Pavliček, Miro Bulj, Marko Milanović Litre, Marin Miletić, Nikola Grmoja, Ružica Vukovac, Željko Lenart, Miro Totgergeli, Stipan Šašlin, Goran Ivanović i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 29. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
98.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG ZDRAVSTVENOG VIJEĆA - predlagatelj: ministar zdravstva
Predlagatelj akta je ministar zdravstva na temelju članka 146. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnika predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Renata Sabljar Dračevac, Rajko Ostojić, u završnoj raspravi Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Renata Sabljar-Dračevac, Ivana Kekin, Maja Grba-Bujević, Rajko Ostojić, Ante Deur, Željko Pavić, Vesna Bedeković i Nikša Vukas.
Rasprava je zaključena 30. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Odluku o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Za članove Nacionalnoga zdravstvenog vijeća na mandat od četiri godine imenuju se: prof. dr. sc. Dragan Ljutić, akademik Željko Reiner, prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, prof. dr. sc. Ervina Bilić, prim. dr. sc. Marija Bubaš, prof. dr. sc. Slavko Orešković, izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, izv. prof. dr. sc. Mario Starešinić i doc. dr. sc. Irena Hrstić.
99.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport 
Predlagatelj akta je Odbor za obitelj, mlade i sport na temelju članka 6. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović,  dodatno je obrazložila predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS i RF-a i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Andreja Marić, u završnoj raspravi Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista te Vesna Vučemilović u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Vesna Vučemilović, Maja Grba.-Bujević, Marin Miletić, Urša Raukar-Gamulin, Rajko Ostojić, Marko Milanović Litre, Vesna Bedeković, Marijana Puljak, Nada Murganić i Katarina Peović. 
Rasprava je zaključena 30. lipnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/,  donio Odluku o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
U Odbor se imenuju: Josip Šestak, Maja Pavlović, Anja Šovagović Despot, Ana Alapić i Ante Čaljkušić.
100.    PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 527
101.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 528
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Stanku su zatražili zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Jelena Miloš i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Sabina Glasovac, Marijan Pavliček, Branka Juričev-Martinčev, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Dražen Srpak, Anka Mrak-Taritaš, Jure Brkan, Renata Sabljar-Dračevac, Darko Klasić, Jelena Miloš, Ljubica Maksimčuk, Damir Bajs, Nikola Mažar, Sabina Glasovac, Ankica Zmaić, Sandra Benčić, Josip Begonja, Marijan Pavliček, Miro Totgergeli, Arsen Bauk, Davor Ivo Stier, Branka Juričev-Martinčev, Hrvoje Zekanović, Željko Pavić, Anamarija Blažević, Josip Borić, Vesna Nađ, Ružica Vukovac, Rade Šimičević, Marija Jelkovac, Sanja Radolović, Goran Ivanović, Grozdana Perić, Emil Daus i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 3. srpnja 2023.
PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 527
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 528
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /76 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o državnim službenicima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
102.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA   HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE      
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članaka 11. 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Karolina Vidović Krišto te državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl.
Za repliku se javila zastupnica Karolina Vidović Krišto.
Rasprava je zaključena 3. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Odluku o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.                                
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Odluku o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, iz reda stručnjaka za medije, razriješena je dr. sc. Majda Tafra-Vlahović te ponovno imenovana na istu dužnost.
103.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 518
104.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519
105.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 520
106.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 521
107.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 522
108.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 523
109.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 524
110.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 525
111.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 526
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista. 
Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predložene akte.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima obrazložio je predsjednik Odbora Željko Pavić.
U ime Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu izvješća o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima te o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obrazložio je potpredsjednik Odbora Miro Totgergeli.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Josip Borić, Majda Burić, Danica Baričević, Marko Pavić, Jure Brkan, Miro Totgergeli, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Karolina Vidović Krišto, Mišel Jakšić, Željko Pavić, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i ministar financija Marko Primorac.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Borić, Sabina Glasovac, Marko Pavić, Karolina Vidović Krišto, Branka Juričev-Martinčev, Boris Lalovac, Goran Ivanović, Emil Daus, Majda Burić, Ivana Kekin, Josip Begonja, Siniša Hajdaš Dončić, Damir Habijan, Renata Sabljar-Dračevac, Nikola Mažar, Barbara Antolić Vupora, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Zoran Gregurović, Zvane Brumnić, Ankica Zmaić, Mirela Ahmetović, Dražen Srpak, Branko Grčić, Tomislav Okroša, Boška Ban Vlahek, Mato Franković, Vesna Nađ, Darko Klasić, Tomislav Klarić, Danica Baričević, Rade Šimičević, Miro Totgergeli, Mladen Karlić, Nikola Grmoja, Mišel Jakšić, Hrvoje Zekanović, Ljubica Maksimčuk, Ante Bačić, Jure Brkan, Sandra Benčić, Damir Bakić, Marina Opačak Bilić, Željko Pavić i Davor Ivo Stier. 
Rasprava je zaključena 4. srpnja 2023.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 518
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 520
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 521
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 522
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 523
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 524
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 525
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 526
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
112.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 515
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
U ime odbora izvješća su obrazložili: predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Željko Pavić i potpredsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Miro Totgergeli. 
Stanku su zatražile zastupnice: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Magdalena Komes u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike i ministar graditeljstva i državne  imovine Branko Bačić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, u  završnoj raspravi Magdalena Komes u ime Kluba zastupnika HDZ-a, potpredsjednik Vlade Republike i ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i državne imovine Domagoj Orlić.
Za repliku su se javili zastupnici: Nada Murganić, Davor Dretar, Stipan Šašlin, Branko Grčić, Pero Ćosić, Sanja Radolović, Maja Grba-Bujević, Urša Raukar-Gamulin, Luka Brčić, Andreja Marić, Ljubica Maksimčuk, Nevenko Barbarić, Damir Habijan, Magdalena Komes, Ankica Zmaić, Tomislav Okroša, Ivan Kirin, Dragana Jeckov, Danica Baričević, Anamarija Blažević, Jure Brkan, Josip Borić, Miro Totgergeli, Hrvoje Zekanović, Marija Jelkovac, Marija Selak Raspudić, Goran Ivanović, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Marin Miletić, Marina Opačak Bilić i Grozdana Perić. 
Rasprava je zaključena 5. srpnja 2023.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1. u članku 2. dodanoj točki s), članak 3. u dodanom članku 8. stavku 4., članak 10. u izmijenjenom članku 17. stavku 5., članak 12. u izmijenjenom članku 22. stavku 4. podstavcima 1. i 2. te podstavku 11., članak 18. u izmijenjenom članku 28. stavku 5., članak 21. u izmijenjenom članku 34. stavku 15. i u stavku 21., članak 28., članak 29. u izmijenjenom članku 45. stavku 7., članak 30. u  dodanom članku 46. stavku 4., članak  31. u dodanom članku 47. stavku 6. i na  članak 33. te amandman zastupnice Magdalene Komes na članak 28. u izmijenjenom članku 44.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 29. u izmijenjenom članku 45. stavku 7., /1 „za“, 77 „protiv“/, amandman zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 29. u izmijenjenom članku 45. stavku 7. i amandman Kluba zastupnika Možemo! na članak 29. u izmijenjenom članku 45. stavku 7.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., većinom glasova /76 „za“, 1 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
113.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 516
114.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 517
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predložene akte.
Stanku je zatražila zastupnica Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić, Sanja Radolović, Karolina Vidović Krišto, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo! i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Sanja Radolović, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Pero Ćosić, Stipan Šašlin, Željko Pavić, Miro Totgergeli, Željko Lenart, Siniša Jenkač i Sandra Benčić. 
Rasprava je zaključena 5. srpnja 2023.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 516
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Možemo! na članak 2. u izmijenjenom članku 26. stavku 1. i amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 2. u izmijenjenom članku 26. stavci 1., 2., 4., 20. i 21.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o tržištu električne energije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 517
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 5. u izmijenjenom članku 61. stavku 1. točke 1., 2. i 3. i u stavku 2.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Možemo! na članak 1. u izmijenjenom članku 4. stavku 1. točka 43., članak 2. na dodani naslov i dodani članak 5.a, članak 3. u izmijenjenom članku 51. stavku 1. točka 3. i na članak 3. u izmijenjenom članku 51. stavku 18.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
115.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 529
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbora za ratne veterane.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za ratne veterane izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Josip Đakić.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta,  Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta,  Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević i Damir Bakić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Stipan Šašlin, Josip Đakić, Rade Šimičević, Karolina Vidović Krišto, Anamarija Blažević, Ante Deur, Josip Šarić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Ivan Kirin, Stipo Mlinarić, Josip Đakić, Vesna Nađ, Stipan Šašlin, Željko Sačić, Marin Miletić, Rade Šimičević, Andreja Marić, Ante Deur, Martina Vlašić Iljkić, Nikola Mažar, Anamarija Blažević, Darko Sobota, Bojan Glavašević, Maja Grba-Bujević, Goran Ivanović, Luka Brčić, Ljubica Maksimčuk, Dalija Orešković, Željko Pavić, Josip Begonja, Anita Pocrnić-Radošević, Branka Juričev-Martinčev, Majda Burić, Ružica Vukovac, Marija Jelkovac, Danica Baričević, Dražen Srpak i Marina Opačak Bilić.
Rasprava je zaključena 6. srpnja 2023.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
116.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM, drugo čitanje, P.Z. E. br. 463 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Balić, Ružica Vukovac, Dražen Srpak, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 6. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
117.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 401
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, u završnoj raspravi Dražen Srpak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović.
Za repliku su se javili zastupnici: Mirela Ahmetović, Goran Ivanović, Jelena Miloš i Anka Mrak-Taritaš. 
Rasprava je zaključena 6. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 483
119.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA (EU), drugo čitanje, P.Z.E. br. 484
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Prije početka rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Zvane Brumnić, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Josip Begonja, Željko Pavić i Boris Lalovac.
Rasprava je zaključena 7. srpnja 2023.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 483
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA (EU), drugo čitanje, P.Z.E. br. 484
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (EU), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
120.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, drugo čitanje, P. Z. E. br. 485
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Grozdana Perić, Zvane Brumnić i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 7. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
121.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 530
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić, Marijana Petir, u završnoj raspravi Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Pero Ćosić, Ljubica Maksimčuk i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 7. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /76 „za“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, drugo čitanje, P.Z. br. 409
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. 
U ime Odbora za gospodarstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Žarko Tušek.
Stanku su zatražili zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić, Josip Borić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.
Za repliku su se javili zastupnici: Sanja Radolović, Tomislav Okroša, Mirela Ahmetović, Nikola Mažar, Damir Bajs, Mladen Karlić, Dalija Orešković, Miro Totgergeli, Anka Mrak-Taritaš, Ante Bačić, Marin Miletić, Sandra Benčić, Josip Borić, Željko Pavić, Goran Ivanović, Marijan Pavliček, Damir Habijan, Rade Šimičević, Domagoj Hajduković i Grozdana Perić.  
Rasprava je zaključena 10. srpnja 2023.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio identične amandmane Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika Možemo! na članak 5. 
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor, jednoglasno /78 „protiv“/, nije prihvatio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Mosta, Kluba zastupnika Možemo!, Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Kluba zastupnika Fokusa i Reformista i Kluba zastupnika IDS-a.
123.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun
Predlagatelj akta je Odbor za financije i državni proračun na temelju članaka 14. i 19. Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovale zastupnice: Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a i  Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 10. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Odluku o razrješenju članice i imenovanju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Dužnosti članice Povjerenstva za fiskalnu politiku iz Državnog ureda za reviziju razrješuje se mr. sc. Vesna Kasum.
Za člana Povjerenstva za fiskalnu politiku iz Državnog ureda za reviziju imenuje se Igor Karlović, mag. oec.
124.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 439
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Josip Borić, Pero Ćosić, Grozdana Perić, Erik Fabijanić, Urša Raukar-Gamulin, Bojan Glavašević, Željko Pavić, Dalija Orešković, Jelena Miloš, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a i Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo! te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Za repliku su se javili zastupnici: Damir Bajs, Josip Borić, Ivana Kekin, Tomislav Klarić, Katarina Peović, Ante Bačić, Katarina Nemet, Mato Franković, Andreja Marić, Pero Ćosić, Marija Selak Raspudić, Majda Burić, Dalija Orešković, Gari Cappelli, Davor Dretar, Anton Kliman, Jelena Miloš, Rade Šimičević, Željko Pavić, Marijana Puljak, Bojan Glavašević, Urša Raukar-Gamulin, Anka Mrak-Taritaš, Emil Daus, Danica Baričević, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Barbara Antolić Vupora, Josip Đakić, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Damir Habijan, Darko Sobota, Nikola Mažar, Grozdana Perić, Luka Brčić, Katica Glamuzina, Erik Fabijanić i Marina Opačak Bilić. 
Rasprava je zaključena 11. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, jednoglasno /78 „za“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave sukladno članku 199. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, dodatno je obrazložio amandmane Vlade Republike Hrvatske.
Rasprava o amandmanima Vlade Republike Hrvatske je zaključena 14. srpnja 2023. 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Hrvatski sabor je, jednoglasno prihvatio amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 36. stavak 2. /78 „za“/, na članak 37. stavak 2. /78 „za“/, na članak 39. stavak 1. /78 „za“/, na članak 42. stavak 3. /78 „za“/, članak 71. stavci 1., 2. i 3. /78 „za“/ te na članak 98. stavak 1. /78 „za“/.
Nakon prihvaćanja amandmana Vlade Republike Hrvatske na članak 71. stavci 1., 2. i 3., isključuju se, u skladu s člankom 202. stavka 8. Poslovnika Hrvatskoga sabora, amandmani Kluba zastupnika HDZ-a na članak 71. stavci 1., 2. i 3., identični amandmani zastupnice Danice Baričević i zastupnika Hrvoja Zekanovića na članak 71. stavak 1., a koje je predlagatelj prihvatio tijekom izjašnjavanja o amandmanima.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 25. stavci 3. do 5. te dodani naslov i članak 213.a, amandman Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu na članak 107. kojim dosadašnja točka 3. u stavku 3. postaje stavak 4., a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5., amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 8. stavak 8. točka 2., članak 8. stavak 8. točke 3. i 4. te na članak 10. stavak 11. /u izmijenjenom obliku/, amandmane Kluba zastupnika Možemo! na članak 9. stavak 8., članak 10. stavak 5. i na članak 10. stavak 11. /u izmijenjenom obliku/ te amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 212. stavak 6.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 65., članak 66., članak 67., članak 68., članak 69. i na članak 70., amandmane Kluba zastupnika IDS-a na članak 3. stavak 1. dodane nove točke 21. i 22., članak 37. stavak 1. točke 5., 6. i 7., članak 40. stavak 1. točke 8. i 9., članak 74. stavci 2. i 4., članak 79. dodani stavak 2., članak 80. dodani novi stavak 2., članak 85. stavak 3., članak 91. stavak 1. točke 6. i 7., članak 92. stavak 2. dodana nova točka 7., članak 98. stavak 1. dodana nova točka 3., članak 106. stavak 2., članak 107. stavak 2. dodana nova točka 11., članak 108. stavak 1., članak 113. stavak 1., dodani novi naslov i novi članak 116.a, članak 116. stavak 2. točka 9., članak 117. stavak 2. točka 6., članak 123. stavak 1. dodana nova točka 3., članak 126., članak 169. stavak 1., članak 183. stavak 1. dodana nova točka 11., članak 188. stavak 1. točka 2. i na  članak 193. stavak 1., amandmane Kluba zastupnika Možemo! na članak 3. stavak 1. točka 2., članak 3. stavak 1. dodana nova točka 4., članak 8. stavak 8. točka 4., članak 14. stavak 4. točka 8., članak 19. stavak 3., članak 20. stavak 8., članak 20. stavak 9., na naslov iznad članka 23., članak 35. stavci 1., 2. i 3., članak 42. stavci 2. i 5., članak 43. stavak 2. podstavak 13., članak 48. stavak 2., članak 49. stavak 1. točka 11., članak 51. dodani novi stavak 3. i dodani novi stavak 13., članak 52. stavak 4., članak 53. stavak 1., članak 55. stavak 3., članak 56. točka 4., članak 58. stavak 5., članak 61. dodani stavak 2., članak 63. stavak 1. točka 2., članak 63. stavak 1. točka 7., članak 65. dodani novi stavak 1., članak 71. stavak 10., članak 77. stavak 4., članak 78. stavak 6., članak 107. stavak 2. dodana nova točka 9., članak 116. stavak 2. dodana nova točka 7., članak162. dodani novi stavak 2., članak 220. stavak 5. i na članak 220. stavak 7.,  amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 4. stavak 5., članak 8. stavak 2., članak 13. stavak 1., članak 14. stavak 1., članak 24. stavak 4., članak 24. stavak 5., članak 35. stavak 1., članak 39., članak 46., članak 48. stavak 6., članak 51. stavak 7., članak 52. stavak 1., članak 52. stavak 3., članak 52. stavak 4., članak 59. stavak 4., članak 59. stavak 5., članak 55. stavak 3., članak 60., članak 61., članak 63. stavak 2., članak 66., članak 67., članak 68. stavak 1., članak 71. stavak 5., članak 78. stavak 6., članak 80. stavak 2., članak 81., članak 113., članak 163. stavak 1., članak 168., članak 170. stavak 3., članak 216. stavak 4. i na članak 220. stavak 3. te amandmane zastupnika Marina Lerotića na članak 55. stavak 3., članak 65., članak 66., članak 67., članak 68., članak 69., članak 70. i na članak 169. stavak 1.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
125.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH, drugo čitanje, P.Z. br. 511
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
U ime Odbora za obitelj, mlade i sport izvješće je obrazložio potpredsjednik Odbora Veljko Kajtazi.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Stanku je zatražio Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković, Ante Bačić, Erik Fabijanić, Sabina Glasovac, u završnoj raspravi Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Ante Bačić, Sandra Benčić, Ljubica Maksimčuk, Mirela Ahmetović, Marijana Balić, Sabina Glasovac, Anamarija Blažević, Veljko Kajtazi, Ankica Zmaić, Maja Grba-Bujević, Nada Murganić, Vesna Bedeković, Zoran Gregurović, Darko Sobota, Rade Šimičević, Ivana Posavec Krivec, Dalija Orešković, Domagoj Hajduković i Erik Fabijanić. 
Rasprava je zaključena 11. srpnja 2023.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman zastupnika Veljka Kajtazija na članak 6. u izmijenjenom članku 9. stavak 3.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 20. i amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 20.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
126.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
Predlagatelj akta je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temelju članaka 87. i 88. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 11. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Odluku o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj iz redova znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenuju se: dr. sc. Ivana Ujević, dr. sc. Damir Kralj, dr. sc. Domagoj Šimić i dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan.
Za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj iz redova redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru imenuju se: dr. sc. Borka Jadrijević, dr. sc. Hrvoje Buljan, dr. sc. Alan Šustić, dr. sc. Milan Oršanić, dr. sc. Alen Stojanović, dr. sc. Nebojša Stojčić i prof. art. Goran Končar.
Za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj iz redova profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru imenuju se: dr. sc. Sanja Gongeta i dr. sc. Leo Mršić. 
Za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj iz redova osoba iz poduzetništva imenuju se Mladen Pejković i mr. sc. Zdeslav Milas.
127.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 532
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta,  Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Urša Raukar-Gamulin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Damir Habijan, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Domagoj Hajduković, Josip Borić, Arsen Bauk, Goran Ivanović, Miro Totgergeli, Mišel Jakšić, Željko Pavić, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Nikola Mažar, Hrvoje Zekanović, Ivana Kekin, Bojan Glavašević, Erik Fabijanić, Damir Bakić, u završnoj raspravi Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a,  Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a i Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Dražen Srpak, Marijan Pavliček, Nevenko Barbarić, Emil Daus, Nikola Mažar, Željko Sačić, Ljubica Maksimčuk, Domagoj Hajduković, Nikolina Baradić, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Marko Milanović Litre, Goran Ivanović, Vesna Nađ, Damir Habijan, Davor Dretar, Robert Jankovics, Nino Raspudić, Marijana Petir, Mirela Ahmetović, Dario Hrebak, Barbara Antolić Vupora, Josip Begonja, Sandra Benčić, Majda Burić, Urša Raukar-Gamulin, Josip Đakić, Željko Pavić, Branka Juričev-Martinčev, Arsen Bauk, Rade Šimičević, Miro Bulj, Milan Vrkljan, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, Miro Totgergeli, Jelena Miloš, Hrvoje Šimić, Marija Jelkovac, Andreja Marić,  Nikola Grmoja, Tomislav Okroša, Mišel Jakšić, Marina Opačak Bilić, Josip Borić, Ivana Kekin, Davor Ivo Stier, Ante Deur, Davorko Vidović, Bojan Glavašević, Nada Murganić, Siniša Jenkač, Marijana Puljak, Sanja Radolović i Damir Bakić. 
Rasprava je zaključena 12. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
128.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2022.
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske sukladno Zaključku Hrvatskoga sabora donesenim na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014. godine. 
Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.
Stanku su zatražili zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Predstavnik podnositelja, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Begonja, Sanja Radolović, Tomislav Okroša, Damir Bajs, Hrvoje Šimić, Anamarija Blažević, Marko Pavić, Nevenko Barbarić, Marijana Balić i Sabina Glasovac. 
Rasprava je zaključena 13. srpnja 2023.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /78 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.
O aktima pod 129. i 130. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
129.    IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
Podnositelj akta je Vijeće za vodne usluge na temelju članka 65. Zakona o vodnim uslugama. 
Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio 
ZAKLJUČKE
1. Prihvaća se Izvješće o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2021.
2. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama predloži Hrvatskom saboru kandidate za članove Vijeća za vodne usluge.
3. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da razmotri mogućnost dopune članka 65. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama na način da se uz stručnjake s područja vodnih usluga, upravljanja vodama, gospodarstva i javnih financija koji čine članove Vijeća za vodne usluge doda i predstavnik Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora.
130.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2022. GODINU - podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Podnositeljica akta je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Odluku o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2022. godinu.
131.    PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositeljica: zastupnica Dalija Orešković 
Podnositeljica Prigovora je zastupnica Dalija Orešković na temelju članka 242 stavaka 1., 2. i 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dostavio je mišljenje. 
Sukladno članku 242. stavku 8. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatski sabor odlučuje bez rasprave. Pravo govora ima samo zastupnik koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Hrvatski sabor je, 14. srpnja 2023., jednoglasno /77 „za“/, prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju Prigovora protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora koji je podnijela zastupnica Dalija Orešković te je time potvrđena izrečena stegovna mjera.
 
GLASOVANJE O AKTU RASPRAVLJENOM NA 15. SJEDNICI

-    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O DEBLJINI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Hrvatski sabor je, 21. travnja 2023., jednoglasno /110 „za“/, donio Rezoluciju o debljini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
_____________________________________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 14. srpnja 2023. godine u 14.07 sati.


                      TAJNICA                                       PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA                HRVATSKOGA SABORA


          Kristina Zadro Omrčen                                    Gordan Jandroković