4. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

ZAPISNIK 4. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

održane 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 23., 24., 25., 26. i 27. studenoga te 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 14. i 15. prosinca 2020. godine.

Zagreb, studeni - prosinac 2020.

HRVATSKI SABOR

Zapisnik četvrte sjednice održane 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 23., 24., 25., 26. i 27. studenoga te 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 14. i 15. prosinca 2020. godine.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 3. studenoga 2020., u 9.33 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Zapisnik 3. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je 14 novih točaka, a to su:
1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANIM 1. I 2. LISTOPADA 2020. TE 15. I 16. LISTOPADA 2020. U BRUXELLESU - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
2.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu, podnosi se i: 
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:     
- Hrvatske vode    
- Hrvatske ceste         
- Centar za restrukturiranje i prodaju 
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka    
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Hrvatske autoceste  
- Autocestu Rijeka – Zagreb
- HŽ Putnički prijevoz        
- HŽ Infrastruktura 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 50
4.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, podnose se i : 
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za  2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:      
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste
- Autocestu Rijeka – Zagreb
- HŽ Putnički prijevoz 
- HŽ Infrastrukturu
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 51
6.    PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM POSLOVNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav                        
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 13
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1150 EU O PROMICANJU PRAVEDNOSTI I TRANSPARENTNOSTI ZA POSLOVNE KORISNIKE USLUGA INTERNETSKOG POSREDOVANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 9
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE „DINARA“, drugo čitanje, P.Z. br. 6
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2019. GODINU
11.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2019. GODINU
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
13.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2019. GODINU        - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
14.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019.  GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije.

Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.

Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki:  
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 42
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  
1. KONAČNI PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 45 - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 46 - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a.
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 6. studenoga 2020., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 55
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 56
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 57
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 58
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MNOGOSTRANE KONVENCIJE O PROVEDBI MJERA POVEZANIH S UGOVORIMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U SVRHU SPRJEČAVANJA SMANJENJA POREZNE OSNOVICE I PREUSMJERAVANJA DOBITI, drugo čitanje, P.Z. br. 59
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 12
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 10
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 53
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 54
10.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI PROJEKTA VJETROELEKTRANE KRŠ-PAĐENE - podnositelji: 20 zastupnika u Hrvatskome saboru
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, prvo čitanje, P.Z. br. 52 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
12.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-COV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
13.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Odbor za europske poslove.

Dana 10. studenoga 2020., dnevni red dopunjen je točkom:
1. PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA TOMISLAVU ĆORIĆU, MINISTRU GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Dana 19. studenoga 2020., dnevni red dopunjen je točkama:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 14

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 25

3. PRIJEDLOG ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 61

4. PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 62

5. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63

6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 64 

7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

8. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

9. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

10. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće HRT-a.

Dana 23. studenoga 2020., dnevni red dopunjen je točkama:                                
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 69 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a /čl. 205. Poslovnika/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MORATORIJU NA KREDITNE OBVEZE DUŽNIKA, hitni postupak, prvo i  drugo čitanje, P.Z. br. 68 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a /čl. 205. Poslovnika/
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 70
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z. br. 71
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU
8.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
9.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
10.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA”
11.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA
12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA
13.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019. GODINI.

Dana 27. studenoga 2020. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 72 /čl. 205. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 73 /čl. 205. Poslovnika/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 74
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 55
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 56
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 57
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O  FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z.br. 58
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 53
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z.E.br. 54 
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 32
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 33
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 36
13.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2018. I 2019. GODINI.

Dana 1. prosinca  2020., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 8
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 79
3.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2019. – podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
4.    PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA  /potvrđivanje/ - podnositelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka.
Pisanu primjedbu o provođenju hitnog postupka podnio je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 76 , Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77. i na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 78. 
Primjedbu o provođenju hitnog postupka dao je zastupnik Nikola Grmoja na Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 75.
Prijedlozi zakona na koje su iznesene primjedbe o provođenju hitnog postupka nisu uvršteni u ovu dopunu dnevnog reda te je glasovanje o hitnosti provedeno kada su se stekli uvjeti.

Dana 2. prosinca  2020., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 75  /92 „za“, 4 „protiv“, 3 „suzdržana“/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 76   /78 „za“, 9 „protiv“/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77.  /79 „za“, 9 „protiv“/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 78 /78 „za“, 9 „protiv“/

Dana 4. prosinca 2020., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 80  /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE IZ HONG KONGA ZA SIGURNO I OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO RECIKLIRANJE BRODOVA IZ 2009., drugo čitanje, P.Z. br. 81
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZ CAPE TOWNA IZ 2012. O PROVEDBI ODREDABA TORREMOLINOS PROTOKOLA IZ 1993. NA TORREMOLINOS MEĐUNARODNU KONVENCIJU O SIGURNOSTI RIBARSKIH BRODOVA IZ 1977., drugo čitanje, P.Z. br. 82
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 64
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, prvo čitanje, P.Z.E br. 83
6.    PRIJEDLOG NACIONALNOG STRATEŠKOG OKVIRA PROTIV RAKA DO 2030.
7.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2019.
8.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.  

Dana 8. prosinca 2020. dnevni red dopunjen je točkom:
1. INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PRIPREMOM ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE NA POSEBNE OKOLNOSTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Dana 10. prosinca 2020. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2017/1939 OD 12. LISTOPADA 2017. O PROVEDBI POJAČANE SURADNJE U VEZI S OSNIVANJEM UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA („EPPO“),  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 86. /čl. 205. Poslovnika/    
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE DIJELA PROJEKTA „HRVATSKA-DOVŠETAK AUTOCESTE NA KORIDORU Vc“, drugo čitanje, P.Z. br. 84
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, drugo čitanje, P.Z. br. 11
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 87 
7.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
8.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta.
Primjedbu o provođenju hitnog postupka dala je zastupnica Sandra Benčić na Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 88, predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a. Navedeni akt nije uvršten u ovu dopunu dnevnog reda, te je odlučivanje o hitnosti postupka provedeno kada su se stekli uvjeti.

Dana 15. prosinca 2020. dnevni red dopunjen je točkama:
1.       a)    IZVJEŠĆE O KONZULTACIJAMA U VEZI S NAMJEROM PROGLAŠENJA    ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU
b)   PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG    POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU
2.      PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ODLUKE VIJEĆA O SUSTAVU    VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 88 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a /čl. 205. Poslovnika/.

Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANIM 1. I 2. LISTOPADA 2020. TE 15. I 16. LISTOPADA 2020. U BRUXELLESU - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
2.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43
4.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU 
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 50
6.    KONAČNI PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU    HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 15
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 53
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 54
10.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI PROJEKTA VJETROELEKTRANE KRŠ-PAĐENE – podnositelji: 20 zastupnika u Hrvatskome saboru     
11.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA?
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MNOGOSTRANE KONVENCIJE O PROVEDBI MJERA POVEZANIH S UGOVORIMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U SVRHU SPRJEČAVANJA SMANJENJA POREZNE OSNOVICE I PREUSMJERAVANJA DOBITI, drugo čitanje, P.Z. br. 59
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 12
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 55
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 56
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 57
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 58
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 42
19.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 51
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 64 
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ  DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 10    
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 69
24.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. TOMISLAVU ĆORIĆU, MINISTRU GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru         
25.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
26.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN” U SREDOZEMLJU
27.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
28.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
29.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA”
30.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA
31.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1150 EU O PROMICANJU PRAVEDNOSTI I TRANSPARENTNOSTI ZA POSLOVNE KORISNIKE USLUGA INTERNETSKOG POSREDOVANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 9
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O UPUĆIVANJU ZAŠTITNIH PRATITELJA LETA, drugo čitanje, P.Z. br. 48
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 53
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z.E.br. 54
 36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 32
 37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 33
38.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA 
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 55
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 56
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 57
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O  FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje,  P.Z.br. 58
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 73
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 75  
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 72
46.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2019. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 13
48.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
49.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SPORTSKIH UDRUGA - podnositelj: Državni ured za reviziju
50.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju
51.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
52.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI MJERA I AKTIVNOSTI PODUZETIH ZA UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelj: Državni ured za reviziju
53.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova  
54.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE OMETANJA, ONEMOGUĆAVANJA ILI DRUGIH NEDOPUŠTENIH UTJECAJA NA NEOVISNE ISTRAGE (UKLJUČUJUĆI I FAZU IZVIDA) I PROCESUIRANJA SLUČAJEVA KORUPCIJE, ORGANIZIRANOG I GOSPODARSKOG KRIMINALITETA - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskom saboru
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 76
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 78
58.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
59.    PRIJEDLOG NACIONALNOG STRATEŠKOG OKVIRA PROTIV RAKA DO 2030.
60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 8
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 25
62.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PRIPREMOM ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE NA POSEBNE OKOLNOSTI UZROKOVANE KORONA VIRUSOM - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 64
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 80
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE IZ HONG KONGA ZA SIGURNO I OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO RECIKLIRANJE BRODOVA IZ 2009., drugo čitanje, P.Z. br. 81
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZ CAPE TOWNA IZ 2012. O PROVEDBI ODREDABA TORREMOLINOS PROTOKOLA IZ 1993. NA TORREMOLINOS MEĐUNARODNU KONVENCIJU O SIGURNOSTI RIBARSKIH BRODOVA IZ 1977., drugo čitanje, P.Z. br. 82
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE DIJELA PROJEKTA „HRVATSKA – DOVRŠETAK AUTOCESTE NA KORIDORU Vc“, drugo čitanje, P.Z. br. 84
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 86
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2017/1939 OD 12. LISTOPADA 2017. O PROVEDBI POJAČANE SURADNJE U VEZI S OSNIVANJEM UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA („EPPO“), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85.

AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 4. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE „DINARA“, drugo čitanje, P. Z. br. 6 

2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI, prvo čitanje, P.Z. br. 47 

3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2019. GODINU 

4. IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2018. GODINI I IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2019. GODINI
  
5. IZVJEŠĆE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2019. GODINI - podnositeljica: glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske

6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje

7. IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

8. IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

9. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

10. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

11. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2019. GODINU 

12. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

13. IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2019. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 

14. IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

15. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

16. PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

17. PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

18. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

19. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

20. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

21. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

22. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

23. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

24. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

25. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 37 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

26. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU, prvo čitanje, P.Z. br. 38 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

27. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

28. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

29. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 45 - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a

30. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 46 - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a

31. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 44 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

32. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

33. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

34. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE PRODUŽUJE ROK TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI PROPISANIH ČLANKOM 25.a ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I ROK TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI PROPISAN ČLANKOM 8. STAVKOM 1. ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI DO DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA OVRŠNOG ZAKONA, TE IZMJENA ČLANKA 8. STAVKA 1. ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a

35. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE - podnositelj: Državni ured za reviziju

36. GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost

37. IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2019. - SRPANJ 2020. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

38. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA 2016. - 2021. U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2018. GODINE - podnositelj: Hrvatske vode

39. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2019. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

40. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

41. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

42. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

43. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija

44. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

45. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

46. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

47. IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b)      IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
c)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
d)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

48. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

49. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

50. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

51. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

52. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE

53. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

54. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, prvo čitanje, P.Z. br. 52 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

55. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

56. IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Odbor za europske poslove

57. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 14

58. PRIJEDLOG ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 61 

59. PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 62 

60. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63 

61. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

62. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

63. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

64. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

65. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

66. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MORATORIJU NA KREDITNE OBVEZE DUŽNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 68 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

67. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 70 

68. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z. br. 71
 
69. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019. GODINI 

70. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 74 
 
71. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 36 

72. IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2018. I 2019. GODINI 

73. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 79 

74. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2019. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

75. PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

76. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 83 

77. IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2019. 

78. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43 

79. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, drugo čitanje, P.Z. br. 11 

80. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 87 

81. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

82. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

83. a) IZVJEŠĆE O KONZULTACIJAMA U VEZI S NAMJEROM PROGLAŠENJA ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU; 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU 

84. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ODLUKE VIJEĆA O SUSTAVU VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM 

85. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 88 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a.
      

POVUČENI AKTI

1. PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
Dana 5. studenoga 2020. podnositeljica je povukla Pravilnik iz procedure.
2.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Dana 16. studenoga 2020. podnositeljica je povukla Godišnje izvješće iz procedure.

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu u svezi otkupa stanova bivših nositelja stanarskog prava. 
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnik Mato Franković postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi  prijedloga Dubrovačko-neretvanske županije o uvrštavanju ambulante na otoku Koločepu u mrežu zdravstvenih ustanova u sustavu HZZO-a.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Daniel Spajić postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture  Olegu Butkoviću o održavanju sastanka sa predstavnicima Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika. 
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Ružica Vukovac postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi isplate potpora hrvatskim poljoprivrednicima. 
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Furio Radin postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u svezi izdavanja dvojezičnih osobnih iskaznica maloljetnim osobama.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Tomislav Klarić postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o izgradnji punog profila autoceste na Istarskom ipsilonu i tunelu Učka.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Sabina Glasovac postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi testiranja na koronavirus.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Ante Kujundžić postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici u svezi provedbe reforme o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Željko Sačić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi podnošenja zahtjeva za nadoknadom ratne štete Republici Hrvatskoj od strane Republike Srbije.  
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Natalija Martinčević postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o pristupanju potpisivanja razvojnog sporazuma za sjevernu i središnju Hrvatsku, te kad će biti osigurana sredstva za podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave za prijavu europskih projekata.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Goran Ivanović postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek u svezi novog Prijedloga zakona o elektroničkim medijima.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Andreja Marić postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi zapošljavanja zdravstvenih djelatnika u vrijeme pandemije koronavirusa.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica Nikolina Baradić postavila je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu u svezi provođenja mjera i u 2021. godini o subvencioniranju stambenih kredita.
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnik Željko Reiner postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o spremnosti hrvatskog bolničkog sustava za novi val epidemije koronavirusa.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Domagoj Hajduković postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o Projektu Slavonije, Baranje i Srijema, te o raspodjeli sredstava koja su osigurana kroz različite projekte EU. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Ivan Radić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Andreju Plenkoviću Hrvatske o sufinanciranju velikih projekata iz EU fondova – Pelješkog mosta, Zagrebačkog rotora te Projekta Slavonije, Baranje i Srijema.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Predrag Štromar postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija Zdravku Mariću o energetskoj obnovi kuća. 
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Zastupnik Ivan Budalić postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi pripreme i izrade projektne dokumentacije za financiranje državne ceste Zagvozd-Imotski.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Mirela Ahmetović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o stanju u Kliničkoj bolnici Dubrava.   
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. ?
Zastupnik Stephen Nikola Bartulica postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi izjave u Bruxellesu o Domovinskom pokretu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. ?
Zastupnik Silvano Hrelja postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi dostupnosti zdravstvene zaštite bolesnicima koji ne boluju od bolesti COVID-19.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica Anamarija Blažević postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću koje su NUTS 2 regije predviđene novom Nacionalnom klasifikacijom statističkih regija, te što ta podjela znači za intenzitet potpora, prvenstveno potpora za poduzetnike.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. ?
Zastupnik Tomislav Tomašević postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi podržavanja  projekta Blok Badel od strane zagrebačkog HDZ-a.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. ?
Zastupnik Darko Sobota postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu u svezi provođenja natječaja za projekte braniteljskih udruga u vrijeme epidemije koronavirusa. 
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnik Krešimir Ačkar postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi anonimnih prijava nastavnika prosvjetnoj inspekciji.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Marin Miletić postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici zašto se provođenje ovrha u etapama nije uredilo zakonom.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Mišel Jakšić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi moratorija na ovrhe.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. ?
Zastupnik Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi imenovanja privremenog ravnatelje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. ?
Zastupnik Bojan Glavašević postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o mjerama zaštite građana od govora mržnje, nasilja i ekstremizma.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. ?
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Ljubica Maksimčuk postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi hrvatske samodostatnosti u pogledu hrane u vrijeme epidemije koronavirusa.  
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Tulio Demetlika postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi rješavanja problema sudskih sporova koje Republika Hrvatska vodi protiv općina i gradova u Istri.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Ante Bačić postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici što je Ministarstvo poduzelo kako bi se osigurali uvjeti za redovito i normalno odvijanje poslova u tijelima državne uprave, posebice u tijelima kaznenog sustava i pravosuđa.?
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnica Branka Juričev-Martinčev postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi nemogućnosti prijavljivanja gradova većih od 5000 stanovnika na sredstva EU iz Programa ruralnog razvoja.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Anđelko Stričak postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću u svezi pružanja potpore Hrvatske vojske civilnim institucijama, osobito kod pomoći u suzbijanju koronavirusa.
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnik Ivan Ćelić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću što Ministarstvo čini na području suzbijanja krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga na nacionalnom, ali i europskom i međunarodnom planu. 
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. 
Zastupnica Zdravka Bušić postavila je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o Sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om te o Ugovoru o bezviznom režimu za hrvatske građane koji putuju u SAD.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnik Arsen Bauk postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o jamstvima Brodotrogiru.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. ?
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi strategije borbe protiv krize izazvane epidemijom koronavirusa.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 

IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBOVA ZASTUPNIKA

Dana 3. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 4. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 5. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime  Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a. 
Dana 6. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 10. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Dana 11. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.

Dana 12. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.
Dana 13. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,  Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 19. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Ivan Radić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 20. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Katarina Peović u ime  Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 23. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 24. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak- Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 25. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Dragana Jeckov u ime  Kluba zastupnika SDSS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 26. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. 
Dana 27. studenoga 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 1. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 2. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miro Bulj u ime  Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 3. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 4. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Dana 8. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 9. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista.
Dana 10. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 11. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Dana 14. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 15. prosinca 2020. stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANIM 1. I 2. LISTOPADA 2020. TE 15. I 16. LISTOPADA 2020. U BRUXELLESU - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Podnositelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o europskim poslovima.
Raspravu je proveo Odbor za europske poslove.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković dodatno je obrazložio podneseno Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Ante Bačić, Miro Bulj, Davor Ivo Stier, Tomislav Tomašević, Marko Pavić, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, Peđa Grbin, Domagoj Hajduković, Ante Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Stephen Nikola Bartulica, Tomislav Tomašević, Sandra Benčić, Marin Lerotić, Željko Pavić, Davor Ivo Stier, Arsen Bauk, Rade Šimičević, Dalija Orešković, Vilim Matula, Ante Kujundžić, Marko Pavić, Erik Fabijanić i Zdravka Bušić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 3. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /78 „za“,  8 „protiv“, 39 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o sastancima Europskog vijeća održanim 1. i 2. listopada 2020. te 15. i 16. listopada 2020. u Bruxellesu.
2.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
U skladu s člankom 128. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Vlade jedanput godišnje i to na početku drugog redovitog zasjedanja Sabora usmeno predstavlja Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
O godišnjem izvješću Vlade vodi se rasprava u kojoj mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru. Nakon provedene rasprave predsjednik Vlade podnosi završno izlaganje.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković predstavio je Godišnje izvješće Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Hrvoje Zekanović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin  Miletić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Tomislav Tomašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Rasprava je zaključena 4. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 52 „protiv“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke – Reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
2. Podržavaju se mjere Vlade Republike Hrvatske koje su iznesene u Godišnjem izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Bačić, Damir Habijan, Mario Kapulica, Dalija Orešković i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Anđelko Stričak, Rade Šimičević, Matko Kuzmanić, Mario Kapulica, Damir Habijan, Dalija Orešković, Miroslav Tuđman, Marija Jelkovac i Miro Bulj.  
Rasprava je zaključena 4. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /117 „za“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
4.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 39. Zakona o proračunu. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za poljoprivredu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obranu. 
Predstavnici predlagatelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno su obrazložili predloženi akt.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Furio Radin i Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Zvonimir Troskot i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vesna Nađ, Mirela Ahmetović, Marijana Petir, Branko Bačić, Grozdana Perić, Josip Borić, Zvane Brumnić, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Matko Kuzmanić, Erik Fabijanić, Goran Ivanović, Rada Borić, Damir Bakić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Stephen Nikola Bartulica, Hrvoje Zekanović, Dario Zurovec, Branko Bačić, Natalija Martinčević, Vesna Bedeković, Damir Bakić, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Ljubica Lukačić, Zvane Brumnić, Anamarija Blažević, Marijana Petir, Tomislav Tomašević, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Ankica Zmaić, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Katica Glamuzina, Mirela Ahmetović, Željko Pavić, Josip Borić, Marija Jelkovac, Sabina Glasovac, Matko Kuzmanić, Damir Habijan, Goran Ivanović i Ante Kujundžić.
Rasprava je zaključena 5. studenoga 2020.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem. 
Podneseno je 13 amandmana. Amandmane su podnijeli Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, Klub zastupnika SDP-a, te zastupnici Vesna Nađ, Boška Ban Vlahek, Miro Bulj, Barbara Antolić Vupora i Željko Pavić. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio niti jedan predloženi amandman.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 50 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.
Sukladno članku 35. Zakona o proračunu, Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /76 „za“, 50 „protiv“/, donio sljedeće odluke:
1. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

2. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

3. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
4. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

5. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

6. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu 

7. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu 

8. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Autoceste Rijeka-Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu 

9. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu 

10. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu.

Hrvatski sabor je većinom glasova /103 „za“, 11 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022., te Izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeka – Zagreb, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture prije njihove objave u „Narodnim novinama“.
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 50
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, tijekom uvodnog obrazloženja o rebalansu obrazložio je i ovaj predloženi akt, te je još dodao da Vlada Republike Hrvatske prihvaća amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 10.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, u pojedinačnoj raspravi i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Zvane Brumnić.
Za replike su se javili zastupnici: Danica Baričević, Miro Bulj, Zvane Brumnić i Rade Šimičević. 
Rasprava je zaključena 5. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 49 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
6.    KONAČNI PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Predlagatelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog poslovnika.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Anka Mrak-Taritaš, Miroslav Tuđman, Vilim Matula, Arsen Bauk, Katarina Peović, Rade Šimičević, Domagoj Hajduković, Sabina Glasovac, Damir Habijan, Miro Bulj u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Dražen Bošnjaković u ime predlagatelja.       
Za replike su se javili zastupnici: Miroslav Tuđman, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Davor Dretar, Željko Sačić, Marija Jelkovac, Vilim Matula, Arsen Bauk, Marijana Petir, Katarina Peović, Tomislav Tomašević, Rade Šimičević, Sabina Glasovac, Vesna Nađ, Damir Habijan, Miro Bulj i Davor Ivo Stier.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a na članak 2. u dodanom članku 293.b stavak 2. te dodani novi stavak /12 „za“, 77 „protiv“, 24 „suzdržanih“/  i amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 2. u dodanom članku 293.b. /34 „za“, 74 „protiv“, 4 „suzdržana“/.  
Rasprava je zaključena 6. studenoga 2020.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a.
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /113 „za“, 8 „suzdržanih“/, donio Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU    HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 15
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnik predlagatelja, Dragan Jelić, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Katarina Peović, Marko Pavić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Dragan Jelić, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Ante Kujundžić, Miro Bulj, Marko Pavić i Anđelko Stričak.  
Rasprava je zaključena 10. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /125 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 53
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 54
O aktima pod 8. i 9. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Grozdana Perić, u završnoj raspravi Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.
Za replike su se javili zastupnici: Arsen Bauk, Boris Lalovac, Grozdana Perić i Miro Bulj. 
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 10. studenoga 2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 53
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /110 „za“, 16 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sustavu osiguranja depozita.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 54
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /107 „za“, 6 „protiv“, 15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
10.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI PROJEKTA VJETROELEKTRANE KRŠ-PAĐENE – podnositelji: 20 zastupnika u Hrvatskome saboru
Podnositelji akta su 20 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje izvješće.
Predstavnica podnositelja, zastupnica Karolina Vidović Krišto, dodatno je obrazložila Interpelaciju.
Predstavnici Vlade Republike Hrvatske, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, obrazložili su izvješće Vlade o Interpelaciji. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dario Zurovec, Sandra Benčić, Domagoj Hajduković, Davor Dretar, Ružica Vukovac, Erik Fabijanić, Stephen Nikola Bartulica, Miro Bulj, Sabina Glasovac, Josip Borić, Tomislav Tomašević, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, te u ime predlagatelja Karolina Vidović Krišto, Željko Sačić, Hrvoje Zekanović, Miro Bulj i Nikola Grmoja.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Karolina Vidović Krišto, Žarko Tušek, Marko Pavić, Nikola Grmoja, Krunoslav Katičić, Marijana Petir, Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Damir Habijan, Marija Jelkovac, Branko Bačić, Miro Bulj, Davor Dretar, Romana Nikolić, Tomislav Tomašević, Sandra Benčić, Goran Ivanović, Rade Šimičević, Arsen Bauk, Dalija Orešković, Grozdana Perić, Zvane Brumnić, Ružica Vukovac, Josip Borić, Željko Sačić, Domagoj Hajduković, Dario Zurovec, Ante Kujundžić, Mirela Ahmetović, Anđelko Stričak, Sabina Glasovac, Ante Sanader i Tomislav Klarić.     
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Rasprava je zaključena 10. studenoga 2020.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /51 „za“, 76 „protiv“, 2 „suzdržana/ odbio Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u svezi projekta vjetroelektrane Krš-Pađene.     
 11.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
11.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DOMAGOJA PRICE
11.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DAVORA BERNARDIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio  izvješća.
U raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a sudjelovao je zastupnik Arsen Bauk. 
Rasprava je zaključena 10. studenoga 2020.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DOMAGOJA PRICE
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., jednoglasno /128 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio
ODLUKU
o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
DAVANJE PRISEGE 

Dana 11. studenoga 2020. zastupnik Domagoj Prica dao je prisegu.  

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DAVORA BERNARDIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor je, 11. studenoga 2020., većinom glasova /127 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio
ODLUKU
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Davora Bernardića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Hrvatske lutrije d.o.o. iz Zagreba po tužbi koja je podnijeta Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu dana 5. listopada 2020. godine zaprimljena pod brojem: K-1880/20 zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.
11.3.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DARIJA ZUROVCA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DAVORA NAĐIJA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio  Izvješće.
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., jednoglasno /122 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio
ODLUKU
o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
Dana 30. studenoga 2020. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata Darija Zurovca.
DAVANJE PRISEGE
Dana 4. prosinca 2020. zastupnik Davor Nađi dao je prisegu.
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MNOGOSTRANE KONVENCIJE O PROVEDBI MJERA POVEZANIH S UGOVORIMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U SVRHU SPRJEČAVANJA SMANJENJA POREZNE OSNOVICE I PREUSMJERAVANJA DOBITI, drugo čitanje, P.Z. br. 59
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a te Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Zvonimir Troskot, Marin Mandarić, Davor Dretar i Dalija Orešković. 
Rasprava je zaključena 11. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /110 „za“, 1 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 12
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnik predlagatelja, Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 240.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Katica Glamuzina, Anđelko Stričak, Erik Fabijanić, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Ante Kujundžić, Davorko Vidović i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Marin Lerotić, Anka Mrak-Taritaš, Katica Glamuzina, Katarina Peović, Davor Ivo Stier, Anđelko Stričak, Gari Cappelli, Zvonimir Troskot,  Ante Kujundžić, Nikola Grmoja, Marina Opačak Bilić, Sandra Benčić, Vesna Vučemilović, Matko Kuzmanić i Ljubica Maksimčuk.   
Rasprava je zaključena 11. studenoga 2020.
Pregled amandmana zastupnici su dobili elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 93. stavak 1. , članak 97. stavak 5., članak 101. stavak 2. i na članak 104. stavak 8., amandmane Kluba zastupnika IP-a,  Pametnog i GLAS-a na članak 97. stavci 2. i 3., članak 98. stavak 5., članak 99. stavak 1., članak 246. i članak 257. stavci 9. i 10., amandman Kluba zastupnika IDS-a na članak 57. stavak 2., amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 3. stavak 1., članak 97. stavci 3. i 5., članak 98. stavci od 1. do 6., te dodani novi stavci 1., 2. i 3., članak 101., članak 104. stavci 1. i 2., članak 110, članak 99. stavak 8., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 5. dodani stavak 3., članak 52. stavak 2., članak 53. stavak 1. i dodani stavak 3., članak 59., članak 60. dodani stavak 3., članak 61. stavak 4., članak 62. dodani stavak 5., članak 64. stavak 1., članak 93., članak 94. stavak 1., članak 97. stavak 5., članak 154. stavak 3., članak 213. stavak 2., članak 216. stavak 9. i na članak 249. stavci od 1. do 8. 
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 15 „protiv, 28 „suzdržanih“/ donio Zakon o strancima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 55
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 56
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 57
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 58
O aktima od 14. do 17. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Karolina Vidović Krišto i Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, Damir Bakić i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj, Branko Bačić, Domagoj Hajduković, Ivana Posavec Krivec, Grozdana Perić, Željko Pavić, Vesna Nađ, Anđelko Stričak, Marijana Petir, Branka Juričev-Martinčev, Danica Baričević, Katarina Peović, Davor Dretar, Josip Borić, Stipan Šašlin, Marin Mandarić, Ružica Vukovac, Erik Fabijanić, Stephen Nikola Bartulica, Marko Pavić, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Žarko Tušek, Boris Lalovac, Tulio Demetlika, Dario Zurovec, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Ljubica Maksimčuk, Josip Begonja, Branko Bačić, Marijana Petir, Danica Baričević, Milan Vrkljan, Branka Juričev-Martinčev, Tomislav Tomašević, Željko Pavić, Marin Mandarić, Grozdana Perić, Željko Sačić, Katarina Peović, Zvonimir Troskot, Katarina Nemet, Ante Kujundžić, Marin Lerotić, Nikola Grmoja, Sandra Benčić, Marijana Puljak, Marija Jelkovac, Goran Ivanović, Domagoj Hajduković, Silvano Hrelja, Vesna Nađ, Marina Opačak Bilić, Anđelko Stričak, Barbara Antolić Vupora, Josip Borić, Ivana Posavec Krivec, Davor Dretar, Marko Pavić, Daniel Spajić, Stipan Šašlin, Ružica Vukovac, Erik Fabijanić, Stephen Nikola Bartulica, Rada Borić i Dalija Orešković.          
Rasprava je zaključena 12. studenoga 2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 55
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 31 „protiv“, 9  „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 56
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 31 „protiv“,  8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dobit.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 57
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 34 „protiv“,  9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 58
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 31 „protiv“,  10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 42
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj i Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Boris Lalovac, Marijana Petir i Daniel Spajić. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. i članak 8.
Rasprava je zaključena 13. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /108 „za“, 2 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
19.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 51
O aktima pod 19. i 20. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za poljoprivredu, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za obranu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Predstavnici predlagatelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno su obrazložili predložene akte.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Zvonimir Troskot i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Furio Radin i Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Hrvoje Zekanović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Grozdana Perić, Tomislav Tomašević, Sandra Benčić, Rada Borić, Ivana Posavec Krivec, Karolina Vidović Krišto, Zvane Brumnić, Mišel Jakšić, Ante Bačić, Marijana Petir, Stephen Nikola Bartulica, Marko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Milan Vrkljan, Branka Juričev-Martinčev, Davorko Vidović, Mato Franković, Branko Bačić, Josip Borić, Rade Šimičević, Mirela Ahmetović, Anđelko Stričak, Katarina Peović, Ružica Vukovac, Vilim Matula, Domagoj Hajduković, Marijan Pavliček, u završnoj raspravi Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika SDP-a,                 te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ivan Ćelić, Zvonimir Troskot, Karolina Vidović Krišto, Žarko Tušek, Marijana Petir, Natalija Martinčević, Stephen Nikola Bartulica, Marin Lerotić, Peđa Grbin, Boris Lalovac, Arsen Bauk, Stjepan Kovač, Katarina Peović, Anka Mrak-Taritaš, Siniša Hajdaš Dončić, Hrvoje Zekanović, Sabina Glasovac, Marko Pavić, Domagoj Hajduković, Mato Franković, Vladimir Bilek, Branka Juričev-Martinčev, Tomislav Tomašević, Marijan Pavliček, Martina Grman Kizivat, Nikola Grmoja, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Marina Opačak Bilić, Željko Pavić, Tulio Demetlika, Dario Zurovec, Grozdana Perić, Damir Habijan, Marin Mandarić, Dragana Jeckov, Marin Miletić, Miro Totgergeli, Željko Sačić, Branko Bačić, Rade Šimičević, Zvane Brumnić, Josip Borić, Goran Ivanović, Ante Bačić, Rada Borić, Ivana Posavec Krivec, Domagoj Prica, Ljubica Maksimčuk, Maja Grba-Bujević, Vesna Bedeković, Milan Vrkljan, Davorko Vidović, Josip Begonja, Katica Glamuzina, Anđelko Stričak i Vilim Matula.
Rasprava je zaključena 19. studenoga 2020.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Podnesen je 331 amandman, od toga 20 amandmana nije podneseno u skladu s člankom 38. Zakona o proračunu. 
Amandmane su povukli Klub zastupnika Hrvatskih suverenista pod rednim brojem 71., zastupnica Natalija Martinčević pod rednim brojem 176. u pregledu amandmana na Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, te  zastupnik Ante Kujundžić  amandman pod brojem 35. u pregledu amandmana na Prijedlog Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnice Vesne Nađ pod rednim brojem 17. /u izmijenjenom obliku/ i pod rednim brojem 198., amandman Kluba zastupnika IDS-a pod 20. /u izmijenjenom obliku/ i amandman zastupnice Marijane Petir pod 27. /u izmijenjenom obliku/. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika Žarka Tušeka na Prijedlog Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio ostale predložene amandmane.
Dana 23. studenoga 2020., tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici: Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 24. studenoga 2020., tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista,Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 49 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Sukladno članku 35. Zakona o proračunu, Hrvatski sabor je objedinjenim glasovanjem, većinom glasova, /76 „za“, 47 „protiv“/, donio sljedeće odluke: 
1. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

2. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

3. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

4. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

5. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

6. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

7. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

8. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka-Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

9. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

10. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

Hrvatski sabor je većinom glasova /99 „za“, 14 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i Odluka financijskih planova Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Centra za restrukturiranje i prodaju, Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeka-Zagreb, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture prije njihove objave u „Narodnim novinama“.  

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 51
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 29. i 68. 
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /76 „za“, 46 „protiv“/ donio Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 64 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Predstavnica predlagatelja, Sandra Herman, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Gari Cappelli, Josip Borić, Zvonimir Troskot, u završnoj raspravi Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a te Sandra Herman, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, Dario Zurovec, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Katica Glamuzina, Marin Lerotić, Domagoj Hajduković, Sabina Glasovac, Željko Pavić, Anton Kliman, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Begonja, Gari Cappelli, Marijana Petir, Rade Šimičević, Domagoj Prica, Matko Kuzmanić i Damir Habijan.     
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 20. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /106 „za“,3 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ  DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 10
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivan Celjak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić, Domagoj Hajduković, Miro Bulj, Željko Sačić, Marija Selak Raspudić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Marija Selak Raspudić, Mišel Jakšić, Vesna Nađ, Damir Habijan i Željko Sačić.     
Rasprava je zaključena 20. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 25. studenoga 2020., većinom glasova /109 „za“, 11 „protiv“/ donio Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 69
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin i Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac, Zvane Brumnić, Stephen Nikola Bartulica, Karolina Vidović Krišto, Rada Borić, Sandra Benčić, Barbara Antolić Vupora, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Davor Dretar, Katarina Peović, Sabina Glasovac, Tomislav Tomašević, Marija Jelkovac, Krunoslav Katičić, Branka Juričev-Martinčev, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Zvonimir Troskot, Hrvoje Zekanović, Dragana Jeckov, Peđa Grbin, Katarina Nemet, Ljubica Lukačić, Katarina Peović, Sandra Benčić, Sabina Glasovac, Milan Vrkljan, Zvane Brumnić, Dalija Orešković, Ivana Posavec Krivec, Miro Bulj, Tulio Demetlika, Nikola Grmoja, Marijan Pavliček, Marin Miletić, Ružica Vukovac, Silvano Hrelja, Rada Borić, Barbara Antolić Vupora, Davor Dretar, Goran Ivanović, Marija Jelkovac, Josip Borić, Branko Bačić, Damir Habijan, Grozdana Perić, Ante Sanader, Branka Juričev-Martinčev, Krunoslav Katičić, Tomislav Tomašević i Josip Begonja.
Rasprava je zaključena 24. studenoga 2020.
Dana 26. studenoga 2020., tijekom izjašnjavanja o amandmanima, stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1., članak 4. u dodanom članku 39.a stavak 3., na članak 6., na članak 12., na članak 15. u izmijenjenom članku 281. stavci 5., 6. i 7. , na članak 16. stavci 1. i 2., na članak 19. u izmijenjenom članku 290. stavci 1. i 2. i na članak 21. stavak 4., amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 3. izmijenjeni članak 39. stavak 1., članak 4. dodani članak 39.a, članak 12. izmijenjeni članak 172. i na članak 14. izmijenjeni članak 279. te amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 21. dodani stavak 7. /u izmijenjenom obliku/.
Tijekom izjašnjavanja amandmane je povukao Klub zastupnika SDP-a na članak 4. dodani članak 39.a, na članak 12. izmijenjeni članak 172. i na članak 14. izmijenjeni članak 279.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista na članak 8. i na članak 19. u izmijenjenom članku 290. stavak 3., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 20. stavak 2. i na članak 20. dodani stavak 4., amandman Kluba zastupnika IDS-a na članak 12., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 2. izmijenjeni članak 14. /41 „za“, 74 „protiv“, 2 „suzdržana“/, članak 4. dodani članak 39.a, članak 5. izmijenjeni članak 46., članak 6. izmijenjeni članak 65., članak 8. u članku 80.b, na članak 12. u izmijenjenom članku 172., na članak 14., na članak 19. u izmijenjenom članku 290. i na članak 20., amandman zastupnika Marina Miletića na članak 12. izmijenjeni članak 172., amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 2. izmijenjeni članak 14., članak 13., članak 15. i na članak 18. izmijenjeni članak 289. te amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 4. dodani članak 39.a, članak 7. izmijenjeni članak 72., na članak 8. u članku 80.b. i na članak 19.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Hrvatski sabor je, 27. studenoga 2020., većinom glasova /117 „za“, 1 „protiv“, 7 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika SDP-a. /43 „za“, 75 „protiv“,1 „suzdržan“/    
24.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. TOMISLAVU ĆORIĆU, MINISTRU GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru
Predlagatelj akta je 40 zastupnik u Hrvatskome saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnici Peđa Grbin i Mirela Ahmetović, dodatno su obrazložili predloženi akt.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić obrazložili su očitovanje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba Hrvatskih suverenista, Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Tomašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Ružica Vukovac, Vesna Vučemilović, Sabina Glasovac, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, u ime predlagatelja Sandra Benčić, Miro Bulj i Mirela Ahmetović, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.
Za replike su se javili zastupnici: Marijan Pavliček,  Peđa Grbin, Mato Franković, Josip Đakić, Marija Jelkovac, Branko Bačić, Domagoj Hajduković, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Marko Pavić, Nada Murganić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Mirela Ahmetović, Goran Ivanović, Damir Habijan, Željko Reiner,  Arsen Bauk, Marijana Petir,  Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Sandra Benčić, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Tomašević,  Mato Franković, Karolina Vidović Krišto, Dario Zurovec, Krunoslav Katičić, Milan Vrkljan, Stephen Nikola Bartulica, Nikola Grmoja, Matko Kuzmanić, Maja Grba-Bujević, Katica Glamuzina, Ante Kujundžić, Ante Sanader, Sabina Glasovac, Ivan Ćelić i Željko Sačić.
Rasprava je zaključena 25. studenoga 2020.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor, 27. studenoga 2020., većinom glasova /51 „za“, 76 „protiv“/, nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske.         
25.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
26.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU
27.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
28.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
29.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA”
30.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA
O aktima od 25. do 30. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 24. Zakona o obrani.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Matko Kuzmanić i Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Dretar, Ante Bačić, Anđelko Stričak,Vilim Matula, Rade Šimičević, Miro Bulj, Rada Borić, Katarina Peović, Ante Deur, u završnoj raspravi Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ante Bačić, Rade Šimičević, Anđelko Stričak, Ante Deur, Franko Vidović, Vilim Matula, Miroslav Tuđman, Nikola Grmoja, Rada Borić, Katarina Peović, Matko Kuzmanić i Marijana Petir. 
Rasprava je zaključena 26. studenoga 2020.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na točku II.
Hrvatski sabor je, 27. studenoga 2020., većinom glasova /112 „za“,  1 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu , u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na točku II.
Hrvatski sabor je, 27. studenoga 2020., većinom glasova /112 „za“,  1 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na točku II.
Hrvatski sabor je, 27. studenoga 2020., većinom glasova /109 „za“,  3 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na točku II.
Hrvatski sabor je, 27. studenoga 2020., većinom glasova /108 „za“, 1 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA”
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na točku II.
Hrvatski sabor je, 27. studenoga 2020., većinom glasova /109 „za“,  1 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na točku II.
Hrvatski sabor je, 27. studenoga 2020., većinom glasova /109 „za“,  1 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
31.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
31.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
31.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
31.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
31.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
31.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
31.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA    
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 27. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 27. studenoga 2020, objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /112 „za“/ donio sljedeće odluke:
ODLUKA
O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Vesna Nađ.
Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabran je Domagoj Prica.
                
ODLUKA
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA 
ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac.
Za članicu Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora izabrana je Ivana Posavec Krivec.

ODLUKA
O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA 
ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora izabran je Nikša Vukas.
Dana 14. listopada 2020. dužnost člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Rajko Ostojić, zbog mirovanja zastupničkog mandata. 
ODLUKA
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA 
ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora Peđa Grbin.
Za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora izabran je Domagoj Prica.
    
ODLUKA
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora izabrana je Sanja Radolović.
Dana 14. listopada 2020. dužnost člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. Rajko Ostojić, zbog mirovanja zastupničkog mandata. 

ODLUKA
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac.
Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabrana je Vesna Nađ.
31.7.     PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA UPRAVLJAČKOG ODBORA ZA IZRADU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila Prijedlog odluke kojim se za člana predlaže Marko Pavić, a za zamjenika člana Marin Lerotić.
Klub zastupnika SDP-a predložio je zaključak: „Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da izmijeni sastav Upravljačkog odbora za izradu Nacionalne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine na način da Upravljački odbor umjesto jednog predstavnika Hrvatskog sabora i njegovog zamjenika, čine ukupno šest predstavnika Hrvatskog sabora i njihovih zamjenika, tri iz redova zastupnika vladajuće većine i tri iz redova oporbe kako bi se osnažila uloga Hrvatskog sabora u izradi Nacionalne razvojne strategije“.
Rasprava je zaključena 15. prosinca 2020.
Glasovanje nije provedeno na 4. sjednici.        
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1150 EU O PROMICANJU PRAVEDNOSTI I TRANSPARENTNOSTI ZA POSLOVNE KORISNIKE USLUGA INTERNETSKOG POSREDOVANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 9
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Bačić, Katarina Peović i Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Danica Baričević, Ante Bačić, Domagoj Ivan Milošević, Damir Habijan, Miroslav Škoro, Anamarija Blažević, Željko Pavić i Katarina Peović.  
Rasprava je zaključena 27. studenoga 2020.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio  amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 5.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /124 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 EU o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O UPUĆIVANJU ZAŠTITNIH PRATITELJA LETA, drugo čitanje, P.Z. br. 48
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Bačić i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Miroslav Tuđman, Marijana Petir, Erik Fabijanić i Katarina Peović.
Rasprava je zaključena 27. studenoga 2020.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /122 „za“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 53
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z.E.br. 54
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 32
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 33
O aktima od 34. do 37. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Grozdana Perić, Miro Bulj i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Zvonimir Troskot, Miro Bulj, Davor Dretar, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Sandra Benčić i Dalija Orešković.  
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Na Konačni prijedlog zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, drugo čitanje, P.Z.E.br. 54 amandmane su podnijeli Odbor za financije i državni proračun na članak 44. i Odbor za zakonodavstvo na članak 33. 
Na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 32 amandmane je podnio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 128. 
Rasprava je zaključena 1. prosinca 2020.
O aktima od 34. do 37. nije provedeno glasovanje na 4. sjednici.
38.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. 
Predstavnica predlagatelja, Sanja Bošnjak, državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Josip Begonja, Miro Bulj u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista te Sanja Bošnjak, državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Za repliku su se javili zastupnici: Dalija Orešković, Miro Bulj, Ante Kujundžić, Josip Begonja, Maja Grba-Bujević, Josip Borić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 1. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /118 „za“, 1 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ donio Odluku o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa.
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 55
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 56
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 57
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O  FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje,  P.Z.br. 58
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 73
O aktima od 39. do 43. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Bakić i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista,  Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Katarina Peović, Grozdana Perić, Josip Borić, Branko Bačić, Mišel Jakšić, Dalija Orešković, Miro Bulj, Damir Bakić, Ružica Vukovac, Domagoj Prica, Željko Pavić, u završnoj raspravi Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Stephen Nikola Bartulica, Sandra Benčić, Josip Begonja, Boris Lalovac, Milan Vrkljan, Branko Bačić, Domagoj Prica, Natalija Martinčević,  Grozdana Perić, Anamarija Blažević, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Grmoja, Katarina Peović, Tulio Demetlika, Rade Šimičević, Branka Juričev-Martinčev, Dalija Orešković, Josip Borić,  Stipan Šašlin, Branko Bačić, Danica Baričević, Mišel Jakšić i Željko Pavić.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista
Rasprava je zaključena 2. prosinca 2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 55
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 33. u dodanom članku 125.ha.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /78 „za“, 36 „protiv“, 16 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 56
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 4. i amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 4. izmijenjeni članak 28. i na članak 6. izmijenjeni članak 31.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /86 „za“, 33 „protiv“, 10 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 57
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika IDS-a na članak 7. izmijenjeni članak 40., amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i zastupnika Nikole Grmoje na članak 10. u izmijenjenom članku 78. i na članak 13. u izmijenjenom članku 89., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 4. u izmijenjenom članku 19. i zastupnice Katarine Peović na članak 4. u izmijenjenom članku 19.
Nakon glasovanja o amandmanima pod rednim brojevima 2. i 3. u pregledu amandmana, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnica Katarina Peović odustali su od glasovanja o ostalim predloženim amandmanima koje Vlada nije prihvatila. 
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /84 „za“, 33 „protiv“, 10 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O  FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje,  P.Z.br. 58
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /78 „za“, 36 „protiv“, 14 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 73
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2. dodani članak 8.a i amandman Kluba zastupnika SDSS-a na članak 2.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 1.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /80 „za“, 33 „protiv“, 15 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 75  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Predstavnik predlagatelja, Vili Beroš, ministar zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijan Pavliček i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta,  Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Tomislav Tomašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić, Anđelko Stričak, Josip Borić, Damir Habijan, Andreja Marić, Darko Klasić, Sabina Glasovac, Ivan Ćelić, Maja Grba-Bujević, Ivana Posavec Krivec, Mirela Ahmetović, Matko Kuzmanić, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Vesna Vučemilović, Arsen Bauk, Katica Glamuzina, Anka Mrak-Taritaš, Rada Borić, u završnoj raspravi Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Most nezavisnih lista, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te Vili Beroš, ministar zdravstva.
Za repliku su se javili zastupnici: Mladen Karlić, Ivan Ćelić, Hrvoje Šimić, Marijan Pavliček,  Dario Hrebak, Marija Selak Raspudić, Marijana Petir, Tomislav Tomašević, Dalija Orešković, Željko Reiner, Sabina Glasovac, Sandra Benčić, Nikolina Baradić, Nino Raspudić, Andreja Marić, Branko Bačić, Ivana Posavec Krivec, Boška Ban Vlahek, Maja Grba-Bujević, Arsen Bauk, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Željko Sačić, Katarina Peović, Katica Glamuzina, Rade Šimičević, Nada Murganić, Marija Jelkovac, Ivan Ćelić, Anđelko Stričak, Barbara Antolić Vupora, Ante Sanader, Josip Borić, Vesna Vučemilović, Goran Ivanović, Damir Habijan, Mirela Ahmetović, Domagoj Hajduković, Darko Klasić, Rada Borić, Željko Reiner, Zdravka Bušić, Ante Kujundžić i Marko Milanović Litre. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Rasprava je zaključena 2. prosinca 2020. 
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a te Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 6. /45 „za“, 78 „protiv“, 3 „suzdržana“/
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /76 „za“, 53 „protiv“/, donio Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Predstavnik predlagatelja je prihvatio, a Hrvatski sabor većinom glasova /77 „za“, 15 „protiv“, 36 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke – Reformista, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskom saboru 3 puta godišnje, i to na početku i na kraju svojeg redovitog zasjedanja između 15. siječnja i 15. srpnja i na početku svojeg redovitog zasjedanja između 15. rujna i 15. prosinca, dostavlja izvješće o učincima provedbe mjera iz ovog Zakona, i to dok je na snazi Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj od 11. ožujka 2020. koju je ministar zdravstva donio na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u skladu s člankom 2. stavkom 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18).
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika SDP-a. /56 „za“, 75 „protiv“/
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 72
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja, Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Andreja Marić, Barbara Antolić Vupora, Nada Murganić, Miro Bulj, Vesna Bedeković, Anka Mrak-Taritaš, Martina Vlašić Iljkić, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Natalija Martinčević, Nada Murganić, Dragana Jeckov, Vesna Bedeković, Barbara Antolić Vupora, Miro Bulj, Stephen Nikola Bartulica, Ivana Posavec Krivec, Anamarija Blažević, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Andreja Marić, Rade Šimičević, Rada Borić, Silvano Hrelja, Josip Begonja, Stipan Šašlin, Goran Ivanović i Ivan Radić.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2020.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 1. dodani članak 123.b dodani novi stavak 8. /38 „za“,  81 „protiv“, 1 „suzdržan“/
Hrvatski sabor je, 4.  prosinca 2020., većinom glasova /120 „za“, 7 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
46.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2019. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Podnositelj akta je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske na temelju članka 45. Zakona o sudovima. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa dodatno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić, Miro Bulj, Ante Bačić, Karolina Vidović Krišto, Stephen Nikola Bartulica, Ružica Vukovac, Dalija Orešković, Ivan Penava, Krunoslav Katičić, Domagoj Prica, Ante Kujundžić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Zvonimir Troskot, Krunoslav Katičić, Ante Bačić, Damir Habijan, Vesna Vučemilović, Vilim Matula, Dalija Orešković, Ljubica Maksimčuk, Natalija Martinčević, Željko Sačić, Stephen Nikola Bartulica, Dragan Jeckov, Sandra Benčić, Rade Šimičević, Matko Kuzmanić, Marija Jelkovac, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Nikola Grmoja, Ružica Vukovac, Ante Kujundžić, Danica Baričević, Ivan Radić i Ivan Penava.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020., većinom glasova /75 „za“, 50 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2019. godinu.
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 13
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Erik Fabijanić i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Željko Pavić, Miro Bulj, Dalija Orešković, Anđelko Stričak, Željko Lenart, Milan Vrkljan, Arsen Bauk i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2020. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Željka Pavića na članak 2. stavak 4.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /124 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
O aktima od 48. do 52. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
48.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
Podnositeljica akta je Financijska agencija na temelju članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji. 
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020. većinom glasova /104 „za“, 8  „protiv“, 9 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2019. godinu.
49.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SPORTSKIH UDRUGA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020. većinom glasova /99 „za“, 6 „protiv“,  11 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji sportskih udruga
50.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020. većinom glasova /101 „za“, 6 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava za 2017
51.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020. većinom glasova /101 „za“, 5 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica za 2018. godinu.
52.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI MJERA I AKTIVNOSTI PODUZETIH ZA UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. prosinca 2020. većinom glasova /101 „za“, 15 „protiv“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj.
53.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova  
Podnositelj akta je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na temelju točke 6. podtočke 8. Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. 
Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik podnositelja, Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložio Izvješće.
U ime Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Zdravka Bušić.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir, Miro Bulj, Zdravka Bušić, Radoje Vidović, Nevenko Barbarić, Ante Prkačin, Milan Vrkljan, Miroslav Tuđman, Branko Bačić, Nino Raspudić, Ljubica Maksimčuk, Davor Ivo Stier,Vilim Matula, Nikola Grmoja, Domagoj Prica, u završnoj raspravi Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nino Raspudić, Hrvoje Zekanović, Ljubica Maksimčuk, Karolina Vidović Krišto, Marijana Petir, Marko Pavić, Rade Šimičević, Miroslav Škoro, Krešimir Ačkar, Milan Vrkljan, Sandra Benčić, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Ante Kujundžić, Željko Sačić, Nevenko Barbarić, Arsen Bauk, Bojan Glavašević, Nino Raspudić, Dalija Orešković, Domagoj Prica, Zdravka Bušić, Marina Opačak Bilić, Radoje Vidović, Ivan Radić, Mario Kapulica, Ante Prkačin, Damir Habijan, Danica Baričević, Miroslav Tuđman, Branko Bačić, Marija Selak Raspudić, Davor Ivo Stier, Vilim Matula i Željko Pavić.     
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Rasprava je zaključena 8. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /76 „za“, 17 „protiv“, 33 „suzdržana“/,  sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.
Nakon donesenog zaključka bespredmetno je bilo glasovati o predloženom zaključku Kluba zastupnika SDP-a.
54.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE OMETANJA, ONEMOGUĆAVANJA ILI DRUGIH NEDOPUŠTENIH UTJECAJA NA NEOVISNE ISTRAGE (UKLJUČUJUĆI I FAZU IZVIDA) I PROCESUIRANJA SLUČAJEVA KORUPCIJE, ORGANIZIRANOG I GOSPODARSKOG KRIMINALITETA - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskom saboru
Predlagatelji akta su 40 zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju članaka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima. 
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Predstavnici predlagatelja, zastupnici Nikola Grmoja, Peđa Grbin i Sandra Benčić, dodatno su obrazložili Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista,  Karolina Vidović Krišto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić, Katarina Peović, Miro Bulj, Vilim Matula, Damir Habijan, Domagoj Prica, Josip Borić, Erik Fabijanić, u ime predlagatelja Nikola Grmoja i Sandra Benčić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja, Branko Bačić, Peđa Grbin, Josip Borić, Tomislav Tomašević, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Anđelko Stričak, Karolina Vidović Krišto, Krunoslav Katičić, Danica Baričević, Dražen Bošnjaković, Marija Jelkovac, Damir Habijan, Davor Nađi, Marin Miletić, Miro Bulj, Vilim Matula, Nikola Baradić i Željko Sačić.    
Rasprava je zaključena 8. prosinca 2020.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor, 15. prosinca 2020. većinom glasova /52 „za“, 76 „protiv“/, nije donio Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje ometanja, onemogućavanja ili drugih nedopuštenih utjecaja na neovisne istrage (uključujući i fazu izvida) i procesuiranja slučajeva korupcije, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta.
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 76
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 78
O aktima od 55. do 57. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Hrebak i Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Branko Bačić, Josip Borić, Anđelko Stričak, Darko Klasić, Katarina Peović, Mirela Ahmetović, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Miroslav Škoro, Goran Ivanović, Stipan Šašlin, Barbara Antolić Vupora, Erik Fabijanić, Željko Sačić, Željko Pavić, Davor Nađi, Sanja Udović, Domagoj Hajduković, Tomislav Klarić, Marin Mandarić, Miro Bulj, Siniša Jenkač, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marijan Pavliček, Predrag Štromar, Nikola Grmoja, Katarina Peović, Davor Dretar, Marin Lerotić, Barbara Antolić Vupora, Željko Pavić, Domagoj Prica, Mirela Ahmetović, Ante Kujundžić, Katarina Nemet, Josip Begonja, Branko Bačić, Rade Šimičević, Tomislav Klarić, Marija Jelkovac, Grozdana Perić, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Anđelko Stričak, Josip Đakić, Miroslav Škoro, Marin Miletić, Darko Klasić, Matko Kuzmanić, Renata Sabljar-Dračevac, Anka Mrak-Taritaš, Dario Hrebak, Nada Murganić, Domagoj Hajduković, Ante Sanader, Maja Grba-Bujević, Sanja Udović, Goran Ivanović, Ivan Radić, Erik Fabijanić, Stipan Šašlin, Željko Sačić, Davor Nađi, Boška Ban Vlahek, Marin Mandarić, Josip Šarić, Siniša Jenkač, Arsen Bauk i Hrvoje Zekanović.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a. 
Rasprava je zaključena 9. prosinca 2020.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 76
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem. 
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku je zatražio zastupnik Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 16. u izmijenjenom članku 41. stavak 2. /u izmijenjenom obliku/ i na članak 19. u dodanom članku 43.a stavak 1., dodani novi stavak 2. te dosadašnji stavci 7. i 8. koji postaju stavci 8. i 9., amandman Kluba zastupnika SDSS-a, zastupnika Furia Radina i Roberta Jankovicsa na članak 19. u dodanom članku 43.a stavak1. /u izmijenjenom obliku/ te amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 20., članak 25. stavak 4. i na članke 30. i 31.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja zastupnik Arsen Bauk je povukao zajednički  amandman predložen sa zastupnicom Sanjom Udović na članak 16. izmijenjeni članak 41. stavak 2., Klub zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika povukao je amandman na članak 19. te Klub zastupnika IDS-a povukao je amandman na članak 19.  
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 4. u dodanom članku 24.a /38 „za“, 76 „protiv“, 4 „suzdržana“/ i na članak 22. dodani članak 68.a, amandman Kluba zastupnika SDP-a, na članak 9. izmijenjeni članak 31., amandmane Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista na članak 10. dodani članak 31.a i na članak 16. izmijenjeni članak 41., amandman zastupnika Darka Klasića na članak 4. u dodanom članku 24.a, amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 4. u dodanom članku 24.a, članak 5. u dodanom članku 24.b, na članak 6. izmijenjeni članak 25., na  članak 9. izmijenjeni članak 31., članak 12. izmijenjeni članak 39., članak 15. dodani članak 40.d, članak 22. dodani članak 68.a, amandmane zastupnika Davora Nađija na članak 12. izmijenjeni članak 39., na članke 13., 14. i 15., članak 16., članke 18. i 19., članak 22. dodani članak 68.a, članak 23., članak 24. dodanim člancima 70.a, 70.b i 70.c, članak 26. i na članak 27. izmijenjeni članak 90., amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika Mosta i zastupnika Ante Kujundžića na članak 4. dodani članak 24.a, na članak 6. izmijenjeni članak 25., na članak 9. izmijenjeni članak 31., članak 11. izmijenjeni članak 37., na članak 20. izmijenjeni članak 56., amandman zastupnika Marina Miletića na članak 22. dodani članak 68.a i amandman zastupnika Željka Pavića na članak 22. dodani članak 68.a.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta i Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /77 „za“, 51 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika SDP-a. /49 „za“, 76 „protiv“, 2 „suzdržana“/

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77
Predstavnik predlagatelja prihvatio je zajednički amandman Kluba zastupnika  SDSS-a, zastupnika Furia Radina i Roberta Jankovicsa na članak 107. /u izmijenjenom obliku/  i amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 13. stavak 1.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Davora Nađija na članak 1., na članke 3. do 13. i na članke 15. do 18.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /78 „za“, 47 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 78
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 3. stavak 2.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /78 „za“, 51 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
58.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica predlagatelja, zastupnica Marija Selak Raspudić, dodatno je obrazložila Prijedlog zaključka.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj, Damir Habijan, Maja Grba-Bujević, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Nikola Grmoja, Marin Miletić, Nino Raspudić i Miro Bulj u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Božo Petrov, Marija Selak Raspudić, Davor Dretar, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Josip Borić, Branko Bačić, Nino Raspudić, Damir Habijan, Katica Glamuzina, Maja Grba-Bujević, Marko Pavić, Nada Murganić, Ante Kujundžić i Marin Miletić.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2020.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor, 15. prosinca 2020. većinom glasova /49 „za“, 76 „protiv“/ nije donio Zaključak o izvješću Vlade Republike Hrvatske o radu Stožera civilne zaštite.
59.    PRIJEDLOG NACIONALNOG STRATEŠKOG OKVIRA PROTIV RAKA DO 2030.
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. 
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Na početku rasprave stanku je zatražila zastupnica Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Predstavnik predlagatelja, Vili Beroš, ministar zdravstva, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.  
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Renata Sabljar-Dračevac i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijana Petir, Nada Murganić, Renata Sabljar-Dračevac, Maja Grba-Bujević, Ivan Ćelić, Danica Baričević, Ante Bačić, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Ljubica Maksimčuk, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te Vili Beroš, ministar zdravstva.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Dragana Jeckov, Danica Baričević, Marijana Petir, Vilim Matula, Miro Bulj, Rade Šimičević, Nada Murganić, Natalija Martinčević, Stephen Nikola Bartulica, Renata Sabljar-Dračevac, Zvane Brumnić, Andreja Marić, Željko Pavić, Ante Bačić, Maja Grba-Bujević, Ante Kujundžić, Jure Brkan, Nikolina Baradić, Branka Juričev-Martinčev, Ljubica Maksimčuk, Josip Begonja, Domagoj Hajduković, Anđelko Stričak i Dalija Orešković.     
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020. jednoglasno /127 „za“/, donio Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 8
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ante Bačić, Marijana Petir, Rada Borić, Davor Nađi, Miro Bulj, Siniša Jenkač, Martina Grman Kizivat, Erik Fabijanić, Ivan Radić, Ljubomir Kolarek, Katarina Peović, u završnoj raspravi Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Marijana Petir, Miro Bulj, Branko Bačić, Rada Borić, Anka Mrak-Taritaš, Ante Bačić, Goran Ivanović, Anđelko Stričak, Stipan Šašlin, Siniša Jenkač, Ivan Radić, Ljubomir Kolarek, Martina Grman Kizivat i Davor Dretar.   
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2020.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović na članak 1. stavci 1. i 2. i amandman zastupnika Davora Nađija na članak 1. stavak 1. 
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /91 „za“, 7 „protiv“, 29 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o šumama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 25
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj, u završnoj raspravi Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te ministrica poljoprivrede Marija Vučković 
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Danica Baričević, Marijana Petir, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Ante Kujundžić, Željko Sačić, Josip Borić, Hrvoje Zekanović, Branko Bačić, Sandra Benčić i Ante Bačić.  
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /121 „za“, 8 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
62.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PRIPREMOM ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE NA POSEBNE OKOLNOSTI UZROKOVANE KORONA VIRUSOM - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
Podnositelji akta su 16 zastupnika u Hrvatskome saboru.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje Izvješće.
Predstavnice podnositelja, zastupnice Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić i Sandra Benčić, dodatno su obrazložile Interpelaciju.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, ministar zdravstva Vili Beroš, obrazložio je izvješće Vlade o Interpelaciji.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković, Domagoj Hajduković, Vilim Matula, Nikolina Baradić, Anka Mrak-Taritaš, Zvane Brumnić, Katica Glamuzina, Erik Fabijanić, Nikola Grmoja, Josip Borić, u završnoj raspravi Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika SDP-a, u ime podnositelja Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Sandra Benčić, Mirela Ahmetović, Erik Fabijanić, Dalija Orešković i Tomislav Tomašević, te ministar zdravstva Vili Beroš.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Miro Bulj, Andreja Marić, Tomislav Tomašević, Sandra Benčić, Dalija Orešković, Peđa Grbin, Anđelko Stričak, Ivan Ćelić, Branko Bačić, Nada Murganić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Zvane Brumnić, Katica Glamuzina, Domagoj Prica, Marko Pavić, Mirela Ahmetović, Josip Begonja, Damir Habijan, Maja Grba-Bujević, Miro Bulj, Vilim Matula, Zdravka Bušić, Siniša Jenkač, Erik Fabijanić, Nikolina Baradić i Goran Ivanović.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2020.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /76 „za“, 49 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, odbio Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s pripremom zdravstvenog sustava Republike Hrvatske na posebne okolnosti uzrokovane korona virusom.
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 64
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Predstavnica predlagatelja, Sandra Herman, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ante Bačić, Domagoj Hajduković,  Željko Pavić, Davor Nađi, Siniša Jenkač, Dalija Orešković, Miro Bulj, u završnoj raspravi Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te Sandra Herman, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta. 
Za repliku su se javili zastupnici: Danica Baričević, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Ljubica Maksimčuk, Ante Bačić, Josip Begonja, Željko Pavić, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Anton Kliman, Boška Ban Vlahek, Željko Lenart, Davor Nađi, Siniša Jenkač, Dalija Orešković i Miro Bulj. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2020. 
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Davora Nađija na članak 1.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /112 „za“, 12 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 80
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. 
Predstavnik predlagatelja, Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Prica i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Ivo Stier, Franko Vidović i Domagoj Prica.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2020.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1., na članak 3. u dodanom članku 39.a stavci 1. do 4. i na članak 8. te amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 3. dodani članak 69.c stavak 3.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., jednoglasno /120 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE IZ HONG KONGA ZA SIGURNO I OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO RECIKLIRANJE BRODOVA IZ 2009., drugo čitanje, P.Z. br. 81
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Pero Ćosić i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.
Za repliku su se javili zastupnici: Rade Šimičević, Pero Ćosić i Branko Bačić. 
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., jednoglasno /126 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZ CAPE TOWNA IZ 2012. O PROVEDBI ODREDABA TORREMOLINOS PROTOKOLA IZ 1993. NA TORREMOLINOS MEĐUNARODNU KONVENCIJU O SIGURNOSTI RIBARSKIH BRODOVA IZ 1977., drugo čitanje, P.Z. br. 82
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., jednoglasno /125 „za“/ donio Zakon o  potvrđivanju sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE DIJELA PROJEKTA „HRVATSKA – DOVRŠETAK AUTOCESTE NA KORIDORU Vc“, drugo čitanje, P.Z. br. 84
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Radić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Pero Ćosić i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.
Za repliku su se javili zastupnici: Branko Bačić, Krešimir Ačkar, Nevenko Barbarić, Ivan Radić, Ljubica Maksimčuk, Pero Ćosić, Rade Šimičević, Marijana Petir i Domagoj Hajduković. 
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2020., većinom glasova /124 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta „Hrvatska – dovršetak autoceste na koridoru Vc“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 86
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnik predlagatelja, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović, Ante Bačić, Branko Bačić, Zvane Brumnić, Predrag Štromar, Anamarija Blažević, Vilim Matula, Dalija Orešković, Miro Bulj, Siniša Jenkač, u završnoj raspravi Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, te ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Ante Bačić, Marko Milanović Litre, Zvane Brumnić, Dalija Orešković, Damir Habijan, Anamarija Blažević, Veljko Kajtazi, Predrag Štromar, Martina Grman Kizivat, Marija Selak Raspudić, Rade Šimičević, Ljubica Lukačić, Branko Bačić, Ivan Radić, Tomislav Tomašević, Anka Mrak-Taritaš, Davor Nađi, Josip Begonja, Anđelko Stričak, Nada Murganić, Josip Šarić, Stipan Šašlin, Vesna Bedeković, Vilim Matula, Rada Borić, Marin Lerotić, Siniša Jenkač, Domagoj Prica, Miro Bulj, Danica Baričević i Marija Jelkovac.         
Amandmane su podnijele zastupnice Marija Selak Raspudić na članak 1. stavak 2. i na članak 3. u izmijenjenom članku 13. stavak 1. te Katarine Peović na članak 1. dodani novi stavci 3. i 4.
Rasprava je zaključena 15. prosinca 2020.
Glasovanje nije provedeno na 4. sjednici.
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2017/1939 OD 12. LISTOPADA 2017. O PROVEDBI POJAČANE SURADNJE U VEZI S OSNIVANJEM UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA („EPPO“), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave,   dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Bačić, Dalija Orešković, Miro Bulj i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Danica Baričević, Ante Bačić, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Sandra Benčić, Dalija Orešković i Željko Sačić.  
Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na članke 2., 4. i 5.
Rasprava je zaključena 15. prosinca 2020.

Glasovanje nije provedeno na 4. sjednici.
___________________________________________________________________________
Sjednica je zaključena 15. prosinca 2020. godine u 19.00 sati.

TAJNIK    SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA Ivan Bukarica
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA Gordan Jandroković

Preuzimanje zapisnika