10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Damir Bajs (Damir Bajs NL)

Bajs, Damir

Rođen 7. listopada 1964. u Pakracu. Završio Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
Telefon: 01/6303 273
Faks: 01/6303 489
e-mail: klubfokus-nz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 22. srpnja 2020.; zamjenica zastupnika je Martina Grman Kizivat
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 15. lipnja 2021.  

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: