10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Damir Bajs (Fokus)

Bajs, Damir

Rođen 7. listopada 1964. u Pakracu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 22. srpnja 2020.; zamjenica zastupnika je Martina Grman Kizivat
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 15. lipnja 2021.  
  • zastupnik je dana 15. ožujka 2023. dostavio obavijest da prestaje obnašati zastupničku dužnost kao član parlamentarne stranke Damir Bajs Nezavisna lista te nastavlja obnašati zastupničku dužnost kao član parlamentarne stranke Fokus

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: