10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Boška Ban Vlahek (SDP)

Ban Vlahek, Boška

Rođena je 6. studenoga 1981. u Čakovcu. Završila specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu (VSS - magistra ekonomije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Matije Posavca

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: