10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Luka Brčić (HDZ)

Brčić, Luka

Rođen je 14. rujna 1969. u Otoku kod Sinja. Diplomirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani teolog). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 22. srpnja 2020.; zamjenik zastupnika je Vinko Zulim
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 25. lipnja 2021. te je 25. lipnja 2021. započelo mirovanje zastupničkog mandata; dužnost zamjenika zastupnika nastavlja obnašati Vinko Zulim
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 4. siječnja 2022.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: