10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Zvane Brumnić (NZ)

Brumnić, Zvane

Rođen je 16. prosinca 1969. u Zagrebu. Završio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (VSS - diplomirani inženjer građevine).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 27. srpnja 2021. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: