10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Ivan Budalić (HDZ)

Budalić, Ivan

Rođen je 12. srpnja 1971. u Imotskom. Završio srednju tehničku školu u Imotskom. (SSS - elektrotehničar).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Blaženka Bobana

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: