10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Goran Dodig (HDS)

Dodig, Goran

Rođen je 26. svibnja 1947. na otoku Ugljanu. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktorat u području biomedicine i zdravstva, sveučilišni nastavnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: