10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Katica Glamuzina (SDP)

Glamuzina, Katica

Rođena je 16. veljače 1981. u Splitu. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (VSS - diplomirana ekonomistica).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: