10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Martina Grman Kizivat (SDP)

Grman Kizivat, Martina

Rođena je 30. prosinca 1984. u Virovitici. Završila poslijediplomski specijalistički studij Financije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - sveučilišna specijalistica financija i bankarstva, univ.spec.oec.).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

15.06.2021.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Damira Bajsa
  • zastupnici je prestao mandat 15. lipnja 2021. povratkom izabranog zastupnika Damira Bajsa na zastupničku dužnost  

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: