11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke (HSS), Građansko-liberalnog saveza (GLAS) i stranke Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom (DOSIP)

Kontakti

Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke (HSS), Građansko-liberalnog saveza (GLAS) i stranke Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom (DOSIP)
Tajnica: Nikolina Herceg Kolman
Telefon: 01/6303 052, 01/4569 463 
e-mail: klubhss-glas-dosip@sabor.hr