10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Andro Krstulović Opara (HDZ)

Krstulović Opara, Andro

Rođen je 22. svibnja 1967. u Splitu. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani povjesničar umjetnosti i arheolog). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 22. srpnja 2020.; zamjenica zastupnika je Danica Baričević
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 15. rujna 2021.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: