10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Marin Lerotić (NZ)

Lerotić, Marin

Rođen je 11. travnja 1989. u Puli. Završio Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (VSS - magistar ekonomije). 

Kontakt:Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490 
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 1. lipnja 2023. prestao biti članom Istarskog demokratskog sabora te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik  

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: