10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Marin Mandarić (HDZ)

Mandarić, Marin

Rođen je 17. studenoga 1984. u Osijeku. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - diplomirani ekonomist). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Josipa Škorića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: