10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Vilim Matula (Možemo!)

Matula, Vilim

Rođen je 5. ožujka 1962.u Zagrebu. Završio Akademiju dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - dramski glumac).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 15. rujna 2022.; zamjenica zastupnika od 23. rujna 2022. je Jelena Miloš

Stranačka pripadnost:

Prethodni klubovi:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Možemo! – Političke platforme, Zagreb je NAŠ!, Nove ljevice, Radničke fronte, Održivog razvoja Hrvatske i Za grad

Izborna jedinica: