10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Boris Milošević (SDSS)

Milošević, Boris

Rođen je 5. studenoga 1974. u Šibeniku. Završio Pravni fakultet u Rijeci (VSS - diplomirani pravnik).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 23. srpnja 2020.; zamjenica zastupnika je Anja Šimpraga
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 7. svibnja 2022.

Dužnosti u saboru:

Zastupa manjinu:

srpsku

Izabran:

  • lista Samostalne demokratske srpske stranke

Izborna jedinica: