10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Anka Mrak-Taritaš (GLAS)

Mrak-Taritaš, Anka

Rođena je 24. studenoga 1959. u Bjelovaru. Završila Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana inženjerka arhitekture). 

Kontakt:
Klub zastupnica Centra, Građansko-liberalnog saveza i Stranke s imenom i prezimenom
Telefon: 01/6303 052, 01/4569 463 
e-mail: klub.centar-glas@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: