10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Marina Opačak Bilić (SDP)

Opačak Bilić, Marina

Rođena je 7. studenoga 1989. u Slavonskom Brodu. Završila Pučko otvoreno učilište Obris u Požegi (SSS - građevinska tehničarka). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko goranskog saveza

Izborna jedinica: