10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Marijana Puljak (Centar)

Puljak, Marijana

Rođena je 19. kolovoza 1971. u Splitu. Završila Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (VSS - diplomirana inženjerka elektrotehnike).

Kontakt:
Klub zastupnica Centra, Građansko-liberalnog saveza i Stranke s imenom i prezimenom
Telefon: 01/6303 052; 01/4569 463 
e-mail: klub.centar-glas@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • dana 15. studenoga 2020. stranka Pametno promijenila je naziv u Centar

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Fokusa

Izborna jedinica: