9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Snježana Sabolek (Živi zid)

Sabolek, Snježana

Rođena je 9. srpnja 1974. u Čakovcu. Završila Gospodarsku školu u Varaždinu (SSS).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.06.2019.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 28. lipnja 2019. kao zamjenici zastupnice Vladimire Palfi Sinčić

Stranačka pripadnost:

Izabrana:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih, Abecede demokracije, Hrvatske demokratske seljačke stranke i Međimurske stranke

Izborna jedinica: