9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Damjan Vucelić (Živi zid)

Vucelić, Damjan

Rođen je 21. listopada 1981. u Zagrebu. Završio Visoku školu za sigurnost u Zagrebu (VŠS - stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu).

Kontakt: 
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454; 01/4569 455; 01/4569 490
Faks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.07.2019.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 2. srpnja 2019. kao zamjeniku zastupnika Ivana Vilibora Sinčića

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih i Abecede demokracije

Izborna jedinica: