10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Vesna Vučemilović (Domovinski pokret)

Vučemilović, Vesna

Rođena je 20. rujna 1967. u Osijeku. Završila poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij "Europski studiji" na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - doktorat u području društvenih znanosti - polje ekonomije). 

Kontakt:
Klub zastupnika Domovinskog pokreta
Telefon: 01/4569 414
Faks: 01/4569 473 
e-mail: klub.domovinski.pokret@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Hrvatskih suverenista, Bloka za Hrvatsku, Hrvatske konzervativne stranke, Hrasta – Pokreta za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika i Zelene liste

Izborna jedinica: