10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ankica Zmaić (HDZ)

Zmaić, Ankica

Rođena je 2. lipnja 1969. u Starim Perkovcima. Završila Tehničko-obrazovni centar "Đuro Đaković" u Slavonskom Brodu (SSS - strojarska tehničarka).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Danijela Marušića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: