10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2019. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
24.02.2021.
Datum izglasavanja:
05.03.2021.

Hrvatski sabor je na 6. sjednici, 5. ožujka 2021., većinom glasova (76 glasova „za“, 49 „protiv“), sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, većinom glasova (76 glasova „za“, 51 „protiv“), sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeće odluke:
- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu
- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu 
- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu
- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu
- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu
- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: