10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
05.11.2020.
Datum izglasavanja:
11.11.2020.

Izmjene i dopune Državnog proračuna donesene su na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. donesena je na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (76 glasova "za", 50 "protiv").

Amandmani

AMANDMANI_Nađ_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Ban_Vlahek_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Ban_Vlahek_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Ban_Vlahek_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Ban_Vlahek_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Klub_Most_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Bulj_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Bulj_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Bulj_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Klub_SDP_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Antolic_Vupora_REBALANS_2020.pdf

AMANDMAN_Zeljko_Pavic_REBALANS_2020.pdf

PREGLED_AMANDMANA_REBALANS_2020.pdf