9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, prvo čitanje, P.Z. br. 661 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
11.07.2019.
Datum izglasavanja:
12.07.2019.

Na 12. sjednici 12. srpnja 2019. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (71 glas "za", 24 "protiv“, 14 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: