9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 597 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:

Dana 22. ožujka 2019. na 11. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Rasprava je prekinuta 5. veljače 2020. 

Rasprava je nastavljena 26. veljače 2020.

Rasprava je prekinuta 26. veljače 2020.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: