Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. 41

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 5. sjednici održanoj 23. travnja 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. travnja 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.
 
Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je istaknuo potrebu donošenja predmetnog Zakona radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u području socijalnih uvjeta u cestovnom prometu.
 
Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prometu usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

mr. sc. Neven Mimica