Odbor za europske poslove

Izvješće Odbora za europske poslove o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora je na 11. sjednici održanoj 27. siječnja 2021. razmotrio Prijedlog nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. siječnja 2021. godine.

Odbor za europske poslove je, u skladu s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predmetni akt razmotrio kao zainteresirano radno tijelo.

Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije je, predstavljajući Prijedlog nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, istaknuo kako će Hrvatska, po prvi put od stjecanja neovisnosti, imati sveobuhvatan akt strateškog planiranja kojim dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima. Programiranje sredstava iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora (su)financiranja dostupnih Republici Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine doprinosit će ciljevima razvoja Hrvatske definiranim u Nacionalnoj razvojnoj strategiji.

Strategija se izrađivala tijekom dvije i pol godine u participativnom procesu utemeljenom na sudjelovanju širokog kruga građana, stručne javnosti i svih društveno relevantnih partnera. Cilj provedbe Nacionalne razvojne strategije je osigurati održiv i stabilan razvoj Hrvatske i kvalitetu života građana.

Članovi Odbora za europske poslove su se u raspravi osvrnuli na razvoje smjerove i ciljeve Prijedloga nacionalne razvojne strategije, kao i pokazatelje uspješnosti. Posebno su istaknuli pitanja strateških ciljeva u turizmu, demografskih izazova, uključivanja dijaspore u strateški razvoj Hrvatske, postizanja klimatske neutralnosti, te usklađenosti sa strateškim ciljevima Europske unije. Iznesena su i mišljenja o zelenoj tranziciji, kružnom gospodarstvu, te ravnomjernom razvoju Hrvatske.

Nakon provedene rasprave, Odbor za europske poslove odlučio je, sa 7 glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”, predložiti Hrvatskom saboru donošenje Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Za izvjestitelja na sjednici Sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Domagoja Hajdukovića, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednike Domagoja Ivana Miloševića i Bojana Glavaševića.

PREDSJEDNIK ODBORA
Domagoj Hajduković