Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, P. Z. br. 693

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 73. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  25. svibnja 2007.godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se predmetnim Zakonom uređuje potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o regulranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ u iznosu od 297.148.922,92 klirinških dolara. Temeljem pregovora s Vladom Ruske Federacije utvrđeno je da se iznos obvza bivšeg SSSR-a preračunava u USD prema tečaju 1 klirinški dolar jedak je USD 0,625, te ruski dug iznosi USD 185.718.076,83. Isporuke iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku roba i usluga na ime podmirivanja iznosa koji se regulira i iznosa kamata ostvaruje se na osnovi individualnih izvozno-uvoznih ugovora, koji se sklapaju između ruskih isporučitelja i hrvatskih kupaca, a koje određuje svaka od stranaka s nacionalnim zakonodavstvom. Kontrolu sklapanja i provedbe ugovora vrše s hrvatske strane Ministarstvo financija Republike Hrvatske,a s ruske strane Ministarstvo financija Ruske Federacije i Ministarstvo gospodarskog razvitka i trgovine Ruske Federacije. Ujedno se Sporazumom utvrđuje način i tehnika naplate duga putem ovlaštenih banaka obje zemlje kao i način  evidencije i obavijesti o tome.

Odbor je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se, sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predmetni Zakon donese po hitnom postupku. Odbor za financije i državni proračun odlučio je jednoglasno, bez rasprave, predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O REGULIRANJU OBVEZA BIVŠEG SSSR-a PO OBRAČUNIMA VEZANIM UZ ROBNU RAZMJENU IZMEĐU BIVŠEG SSSR-a I BIVŠE SFRJ

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je gospođa Nevenka Majdenić, član Odbora.

ČLAN  ODBORA
Nevenka Majdenić