Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 227

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, u nastavku 19. sjednice održane  10. prosinca 2008., razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. prosinca  2008., uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora,  predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom  Prijedlogu zakona raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela.

Uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja.

Navedeno je da je veći stupanj liberalizacije tržišta nužna. Dosadašnja zakonska rješenja su nedostatna i usporavaju hrvatsko gospodarstvo.

Ovaj zakon imeđu ostaloga osigurava obavljanje djelatnosti trgovine i opskrbe električnom energijom na razvidan način. Usklađuju se donošenja podzakonskih akata iz nadležnosti operatora prijenosnog sustava, tako da se donose uz sudjelovanje operatora tržišta električne energije i Hrvatske energetske regulatorne agencije.Također se omogućava brža pravna zaštite kupcima električne energije koji su nezadovoljni odlukama prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru  predložiti donošenje      

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina prof. dr. sc. Dragana Kovačevića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Dragan Kovačević