Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 145

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2021. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. lipnja 2021. godine.

Odbor je razmatrao predmetni Konačni prijedlog zakona zajedno s Prijedlogom izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, sukladno odredbi čl. 179. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo kako se ovim prijedlogom mijenja iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala. Zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu može se provesti do ukupnog iznosa 42,4 milijarde kuna,  a trenutno isti iznosi 33,8 milijardi kuna. Tekuće otplate glavnice državnog duga u smanjuju se s 22,6 milijardi kuna na 21,9 milijardi kuna. Mijenja se i visina zaduženja i tekuće otplate za  izvanproračunske korisnike državnog proračuna, pa se zaduženje izvanproračunskih korisnika povećava za 574,7 milijuna kuna i iznosi 2,8 milijardi kuna, a tekuće otplate glavnice duga povećavaju se za 461,1 milijun kuna i iznose 2,6 milijardi kuna. Za podmirenje obaveza bolničkih zdravstvenih ustanova ovim se prijedlogom utvrđuje i pravna osnova za isplatu namjenske pomoći iz državnog proračuna za podmirenje dijela obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a sve s ciljem zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Republike Hrvatske. 
Uz navedeno, utvrđuje se i pravna osnova za isplatu iz Državnog proračuna razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad zaposlenika u zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave.
Kako bi se ubrzao postupak procesa obnove ovim se prijedlogom utvrđuje da Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje mogu preuzeti obvezu po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama bez suglasnosti ministra financija ako je visina ukupnih obveza po ugovoru 1.000.000,00 kuna ili manja i ako je riječ o ugovoru koji se odnosi na provedbu aktivnosti vezanih uz primjenu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.


Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora je, bez rasprave,  većinom glasova (6  glasova „za“, 4 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje
    
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora


PREDSJEDNICA  ODBORA
                                
Marijana Petir