Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 881

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora je na 52. (elektroničkoj) sjednici održanoj 24. ožujka 2020. godine, razmotrio  Prijedlog zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 881, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. ožujka 2020. godine. 

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Prijedlogom zakona dopunjuje se Zakon o elektroničkim komunikacijama odredbom kojom bi se iznimno dopustila obrada podataka o lokaciji bez prometnih podataka u cilju zaštite nacionalne ili javne sigurnosti, i to u precizno i jasno određenim slučajevima kada je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti, sve u skladu s posebnim propisima, a pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi. U ovom slučaju ministar nadležan za zdravstvo ovlašten je uputiti zahtjev operatorima javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, koji su obvezni osigurati podatke o lokaciji bez prometnih podataka za obradu. Na tu obradu podataka odgovarajuće se primjenjuju posebni propisi o zaštiti osobnih podataka. 

Donošenje ovoga Zakona dio je mjera kojima se nastoji omogućiti žurno i adekvatno postupanje nadležnih tijela u novonastalim posebnim okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-1 i potrebe da se korištenjem navedenih podataka zaštite od neposredne ugroze životi i zdravlje ljudi.

Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora jednoglasno (10 glasova ”za”) je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA 
Pero Ćosić, v.r.