Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Prijedlogu odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata i Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članice Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 21. sjednici održanoj 16. studenoga 2023. godine razmotrio je

 a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, i 
b) Prijedlog odluke o imenovanju  predsjednika, potpredsjednika i članice Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. studenoga 2023. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnoga radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
  Prema riječima predstavnika predlagatelja dosadašnjem predsjedniku Upravnog vijeća dr. sc. Filipu Hameršaku i potpredsjedniku Upravnog vijeća  dr. sc. Ivici Poljičku, mandat ističe 31. siječnja 2024. godine, te se predlaže njihovo razrješenje i ponovno imenovanje, s danom 1. veljače 2024. godine. Istovremeno se predlaže razriješiti dužnosti člana Upravnog vijeća dr. sc. Miroslava Akmadžu kojem mandat ističe 4. ožujka 2024. godine, te imenovati  dr. sc. Silviju Babić, članicom Upravnog vijeća, s danom 5. ožujka 2024. godine. 
Nakon uvodnog obrazloženja, Odbor je bez rasprave jednoglasno (9 glasova ZA) odlučio predložiti Hrvatskom saboru

            d o n o š e nj e

a)    Odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,
b)    Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članice Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Za svog predstavnika na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
                                                                  Josip Đakić