Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 336

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 37. sjednici održanoj 20. rujna 2022. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. kolovoza 2022. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako s obzirom na to da je Vlada Republike Hrvatske donijela Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, potrebno u zakonima koji sadrže prekršajne odredbe na temelju kojih se prekršitelji sankcioniraju novčanom kaznom čiji je iznos izražen u kunama, zamijeniti te iznose onima izraženim u euru, s ciljem učinkovite i pravodobne prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao službene valute.

Odbor jednoglasno (10 glasova “ZA”) podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dražen Bošnjaković