Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 638

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 70. sjednici održanoj 11. ožujka 2024. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. ožujka 2024. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja naveo je kako se predmetnom promjenom, između ostalog,  predlaže usklađivanje s činjenicom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Također, budući da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa osnovano Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, koji propisuje njegov djelokrug i nadležnosti, radi pravovremene uspostave nadležnosti i za provedbu odredaba predloženog Zakona o lobiranju i preuzimanja novih proširenih funkcija, potrebno je odgovarajuće uskladiti odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa s odredbama Zakona o lobiranju, po njegovom stupanju na snagu.

Tijekom rasprave navedeno je kako je potrebno promijeniti odredbu važećeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa koja se odnosi na potrebnu većinu glasova zastupnika za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa imajući u vidu ustavnu odredbu koja propisuje  potrebnu većinu glasova  zastupnika za donošenje odluka. 

Odbor jednoglasno (8 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dražen Bošnjaković