Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, P.Z. br. 470

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 127. sjednici održanoj 16. siječnja 2024. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, P.Z. br. 470, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. listopada 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 8.

U članku 8. stavku 1. podstavku 4. riječi: „o međunarodnoj razvojnoj suradnji Republike Hrvatske“ brišu se.

II. Na članak 11.

U članku 11. stavku 2. riječi: „o provedbi razvojne suradnje“ brišu se.

Obrazloženje amandmana I. i II.

Nomotehnički se dorađuje izričaj s obzirom da je naziv Izvješća skraćen u članku 8. stavku 1. podstavku 3.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac